İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Medya ve İletişim

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

SOSYAL MEDYA


 

 

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Özgür Gürsoy and Gökçen Karanfil.
  (2017) The Afterlife of Critique: The Communicability of Criticism and the Publicity of Polemic Concerning Public Debate in the Turkish Press.
  International Jurnal Of Communication , Vol. 11, No. 2017, 1261-1275, ISBN: 19328036/20170005
 • Özgür Gürsoy.
  (2016) The Limits of Experience: Idealist Moments in Foucault’s Conception of Critical Reflection..
  Philosophy Today , Vol. 62:4 (fort,
 • Lyndon Way.
  (2015) Protest music, populism, politics and authenticity: the limits and potential of popular music's articulation of subversive politics.
  Journal Of Language And Politics , Vol. 15, No. 4,
 • Lyndon Way and Ece Nur Kaya.
  (2015) Turkish Newspapers’ role in winning votes and exasperating Turkish-Kurdish relations: The Ağrı shootings.
  Discourse And Communication , Vol. 10, No. 1, 1-19,
 • Lyndon Way.
  (2015) Visual images in Turkish pop: The subversive role of cultural hybrids.
  Visual Communications ,
 • Burak Doğu.
  (2015) Comparing online alternative and mainstream media in Turkey: Coverage of the TEKEL workers protest against privatization.
  International Journal Of Communication , Vol. 9, 630-651,
 • Bayraktutan Günseli and Vd. .
  (2014) Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı.
  Bilig , Vol. 68, 59-96,
 • Yeşim Kaptan and Gökçen Karanfil.
  (2013) RTU(®)K, Broadcasting, and the Middle East: Regulating the Transnational.
  International Journal Of Communication , Vol. 7, 2232-2340,
 • Altug Akin.
  (2013) The reality is not as it seems from Turkey”: Imaginations about the Eurovision Song Contest from its production fields.
  International Journal Of Communication , Vol. 7, 2303-2321,
 • Gökçen Karanfil and Yeşim Kaptan.
  (2013) Introduction.
  International Journal Of Communication (Special Section: Turkey, Teh Middle East And The Media) , Vol. 7, 2419-2423,
 • Lyndon Way.
  (2013) Orientalist echoes in on-line news: BBC stories of Somali piracy.
  Journal Of African Media Studies , Vol. 5, No. 1,
 • Lyndon Way.
  (2013) Discourses of popular politics, war and authenticity in Turkish pop music.
  Social Semiotics , Vol. 23, No. 5,
 • Lyndon Way.
  (2011) Book Review of Language and Power by P. Simpson and A. Mayr.
  Social Semiotics , Vol. 21, No. 4,
 • Lyndon Way.
  (2011) The local news media impeding solutions to the Cyprus conflict:competing discourses of nationalism in Turkish Cypriot radio news.
  Social Semiotics , Vol. Vol. 21, No. No. 1, 15-31, ISBN: Print ISSN: 1035-033
 • Gokcen Karanfil.
  (2009) Pseudo-exiles and reluctant transnationals: disrupted nostalgia on Turkish satellite broadcasts.
  MEDIA CULTURE & SOCIETY , Vol. 31, No. 6, ISBN: 0163-4437
 • Gökçen Karanfil.
  (2007) Satellite Television and Its Discontents: Reflections on the Experiences of Turkish Australian Lives.
  CONTINUUM: Journal Of Media And Cultural Studies , Vol. 21, No. 1,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Altug Akin.
  (2016) Medya Gücünü Aşındırma Girişimi Olarak Taraftar Tepkiselliği: “Medya Mağduru” Tribüncüler Medyaya Karşı.
  Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Vol. 3(1), 55-79,
 • Burak Doğu.
  (2015) Veri haberciliği: Demokratik medya için olanaklar.
  Folklor Edebiyat , Vol. 21, No. 83, 181-197, ISBN: 1300-7491
 • Altug Akin.
  (2010) Eurovision Şarkı Yarışması üzerine bir monografik inceleme.
  İletişim Araştırmaları , Vol. 8-2, 115-132,

Uluslararası

 • Gökçen Karanfil and D. Burcu Eğilmez.
  (2017) Politics, Culture and Media: Neo-Ottomanism as a Transnational Cultural Policy on TRT El Arabia and TRT Avaz.
  Markets, Globalization And Development Review ,
 • Lyndon Way.
  (2015) Youtube as a site of debate through populist politics: the case of a Turkish protest pop video.
  Journal Of Multicultural Discourses , Vol. 10, No. 2,
 • Altug Akin and Emrah Ziraman.
  (2015) Power struggle in/around the Turkish online realm and three forms of opposition: Redhack, Alternative IS Association and personal resistances against YouTube ban.
  Global Media Journal: Mediterranean Edition , Vol. 10(1), 13-21,
 • Lyndon Way.
  (2014) Discourses on Somali piracy: intervention and legitimacy.
  Journalism Practice , Vol. 8, No. 1,
 • Gökçen Karanfil , Zafer F. Yörük and Aysun Akan.
  (2013) Turkish Media Coverage of the Armenian-Turkish Normalization Process (2008-2010): Reflections on a Critical Content Analysis.
  Global Media Journal: Mediterranean Edition , Vol. 8, No. 2, 11-19,
 • Aysun Akan , Lyndon Way.
  (2012) Electricity and Nationalism: Different nationalisms in Turkish news media coverage of Cypriot events.
  GMJ: Mediterranean Edition 8(1) Spring 2012 ,
 • Y. Gökçen Karanfil.
  (2011) Medya ve Diyaspora: Türkiye'de Ulusaşırı Yayıncılığın Dinamikleri.
  Kültür Ve İletişim , Vol. 14, No. 1, 37-69, ISBN: 1301-7241
 • Lyndon Way.
  (2010) How Turkish Cypriot Radio News works against a Cyprus solution: The Opening of the Lokmacı/Ledra Street Border Crossing.
  GMJ: Mediterranean Edition , Vol. 5, No. 1/2, 29-39, ISBN: ISSN 1450-4154
 • Gokcen Karanfil.
  (2008) The Message of Transnational Media: Changing Notions of ‘Threat’ and Opportunities for Cultural Diversity.
  Global Media Journal Mediterranean Edition , Vol. 3, No. 1, 24-33,
 • Gökçen Karanfil.
  (2006) Becoming Undone: Contesting Nationalisms in Contemporary Turkish Popular Cinema.
  National Identities , Vol. 8, No. 1,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Burak Doğu , Vd. .
  (2014) Milliyetçi Hareket Partisi’nin alternatif mecra arayışında 2011 genel seçimleri ve Twitter kullanımı.
  Global Media Journal , Vol. 4, No. 8,
 • Lyndon Way.
  (2014) Özgünlük ve Direniş Hikayeleri: Popüler Müzikte Protesto Potansiyeli.
  Kültür Ve İletişim Dergisi , Vol. 17, No. 1,
 • Günseli Bayraktutan.
  (2013) Web 1.0’dan Web 2.0’a Barış ve Demokrasi Partisi: 2011 Genel Seçimlerinde Facebook Kullanımından bir Kesit.
  İletişim & Diplomasi , Vol. 1, No. 1, 31-56,
 • Günseli Bayraktutan.
  (2012) Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter’ın ve Facebook’un Siyasi Partiler ve Liderler tarafından Kullanılması Üzerine Nicel–Nitel Arayüzey İncelemesi Örneğini Değerlendirmek.
  Selçuk İletişim , Vol. 7, No. 3, 5-29,
 • Zafer Fehmi Yörük.
  (2011) Sessizliğin Arkeolojisi ve Türkiye'nin Kimlik Krizi.
  36-41,
 • Pınar Umul.
  (2011) Game Shows as Ritualization in Spectacle Society: The Case of "Var Mısın Yok Musun".
  T.C. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , No. 1, 38-60, ISBN: 2146-4162
 • Zafer Fehmi Yörük.
  (2008) Sınıf Teorisinin Kimlikle İmtihanı.
  Mesele , No. 13,
 • Zafer Fehmi Yörük.
  (2008) Tarihsel Blok, Merkez-Çevre ve Bastırılmışın Geri Dönüşü.
  Mesele , No. 24, 45-51,
 • Burak Doğu.
  (2007) Bilgisayar Oyunlarına Kültürel Bir Yaklaşım: The Sims 2 Modeli.
  Folklor Edebiyat Dergisi , Vol. 13, No. 50,
 • Zafer Fehmi Yörük.
  (1997) ‘Sözün Tükendiği Yer’.
  Defter, Kış 1997 , Vol. Kış,
 • Zafer Fehmi Yörük.
  (1995) ‘Ulusal Kimlik, Hayali Cemaat ve Kendine Ait Bir Devlet’.
  Sosyalizmin Sorunları Kitap Dizisi, Mayıs 1995. , Vol. May,

Uluslararası

 • Lyndon Way.
  (2015) A fly in the ointment: how Turkish Cypriot radio news aggravates relations with the Republic of Cyprus.
  Journalism And Discourse Studies , Vol. 1, No. 1,
 • Günseli Bayraktutan , Vd. .
  (2013) The role of social media in political communication: Use of Twitter in the 2011 general elections in Turkey.
  Medianali , Vol. 7, No. 13,
 • Lyndon Way.
  (2012) Turkish popular music videos as a multi-modal site of resistance.
  Multimodal Communication , Vol. 1, No. 3, 251-275,
 • Altug Akın.
  (2011) Desarrollo de los medios en Turquía: Cuando se abre la caja mágica de Pandora.
  Infoamérica: Iberoamerican Communication Review , No. 6, 97-114,
 • Lyndon Way.
  (2011) The Undemocratic Role of Turkish Cypriot Radio News in the Cyprus Conflict.
  Critical Approaches To Discourse Analysis Across Disciplines , Vol. 5, No. 1, 45-61, ISBN: ISSN: 1752-3079
 • Burcu Yaman.
  (2010) CRITIQUES OF ADORNO AND HORKHEIMER ON MODERN SOCIETY: A PESSIMISTIC APPROACH.
  The Online Journal Of Science And Technology , Vol. 1, No. 2, 16-21,
 • Altuğ Akın , Burak Doğu.
  (2016) Topography of media-related non-governmental organizations (NGOs) in Turkey.
  Akdeniz Üniversitesi / 2nd International Congress On New Media Studies
 • Altug Akin , Burak Dogu.
  (2016) Topography of media related Non Governmental Organizations (NGOs) in Turkey..
  Proceedings Of International Congress On Media Studies, 20-23 April 2016. Akdeniz University
  452-468,
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2016) Exploring digital native advertising in Turkey: Insights from digital natives and immigrant.
  21st Corporate And Marketing Communications Conference 2016
  244-246,
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2016) Perceptions and attitudes towards native advertising in Turkey: Digital natives vs digital immigrants (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış özet).
  2nd International Conference On Communication And Management (ICCM2016) / 2nd International Conference On Communication And Management (ICCM2016) Abstract Book
  43-43,
 • Burak Doğu.
  (2016) Framing collective action in environmental movements: An assessment of the İztuzu protest.
  Akdeniz Üniversitesi / 2nd International Congress On New Media Studies
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Yaman Akyar and Pınar Umul Ünsal.
  (2016) A Participatory Approach to City Branding in Digital Era.
  21st Corporate And Marketing Communications Conference 2016
 • Lyndon Way.
  (2015) Dissonant note by dissonant note: musical expressions of Turkish dissent .
  21st Corporate And Marketing Communications Conference 2016
 • Lyndon Way.
  (2015) Protest and Authenticity in Turkish popular Music Videos.
  University Of Limerick / Songs Of Social Protest
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2015) Seeking Excellence in Social Media Advertising: Case Study of a Higher Education Institution from Turkey.
  20th Corporate And Marketing Communications Conference (CMC) 2015 / 20th International Conference On Corporate And Marketing Communications Proceedings Book
  197-212, ISBN: 978-975-8789-55-9
 • Lyndon Way.
  (2015) Protest music and place: Relocating music and representations of (people in) places in Turkish protest music.
  Ege University / Culture And Space
 • Burak Doğu.
  (2015) Collective identity formation: Exploring interrelations among actors of the Yırca demonstrations.
  DAKAM / Sociology And Critical Perspectives Conference
 • Pınar Umul Ünsal.
  (2015) Daily Life Simulations in Post-Industrial Society: An Evaluation of “The Sims FreePlay”.
  International Conference On Communication And Management (ICCM2015) / International Conference On Communication And Management (ICCM2015) Abstract Book
  ISBN: 978-618-81861-0-1
 • Lyndon Way.
  (2015) The role of ethnography in explaining and deciphering subtle subversion in Turkish protest music .
  Department Of Media And Communication, Örebro University (Sweden) And The Department Of Social Sciences, Loughborough University (UK) / Developments In Critical Discourse Studies
 • Lyndon Way.
  (2014) Frith and Social Semiotics: Music videos and discourses of war.
  University Of Edinburgh / Studying Music: An International Conference In Honour Of Simon Frith
 • Lyndon Way.
  (2014) Populism, pop and authenticity: the limits and potential of popular music’s articulation of subversive politics.
  CADAAD / CADAAD 5th International Conference Proceedings
 • Lyndon Way.
  (2013) Music and Image: Turkish Popular Music's Resistance to Conservative Politics .
  14th Ege University Cultural Studies Symposium: “Confinement, Resistance, Freedom” / Confinement, Resistance, Freedom
 • Lyndon Way.
  (2013) Borrowing from within and outside: The transcultural nature of Turkish protest music.
  University Of Central Lancashire, Preston / International Association For The Study Of Popular Music’s “Cultural Translation In Popular Music” Conference
 • Lyndon Way , Ali Cenk Gedik.
  (2013) Popular müzik çalışmaları ve sınıf mücadelesiz Marksizm.
  8. Karaburun Bilim Kongresi Conference / Iktidar Ve Dayanışma
 • Burak Amirak , Pınar Umul and Serçin Sun İpekeşen.
  (2013) Significance of idea in integrated communication: The case of Benetton “Unhate” campaign.
  Integrated Communications In PostModern Era (InComm) 2013
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip and Burcu Yaman.
  (2013) How Brand Messages Are Disseminated Through Blogger Endorsement: Descriptive Case Studies from Food Sector.
  10th International Symposium Communication In The Millenium
  272-284, ISBN: 978-975-404-927-5
 • Lyndon C.S. Way.
  (2012) Discourses of Subversion in Turkish Popular Music .
  Canadian Sociological Association
 • Bayraktutan Günseli.
  (2012) Discussion on Methodology in New Media Studies: Evaluation on Quantitative-Qualitative Interface Analysis on the Use of Twitter and Facebook by Political Parties-Leaders During 2011 General Elections in Turkey.
  ISLC
 • Gökçen Karanfil.
  (2012) Media and the Diaspora: The Dynamics of Transnational Broadcasting from Turkey. .
  Transforming Cultural Geographies: Reflections On Transnational Media Flows
 • Lyndon Way , Aysun Akan.
  (2012) Differing Nationalist Discourses in Turkish press coverage of Cyprus: a case analysis of politically banal stories.
  ECREA
 • Altuğ Akın.
  (2012) Fields of popular communication beyond the nation: Study of Eurovision Song Contest as production.
  ECREA 2012 / ECREA
 • Altug Akin , Iliana Ferrer.
  (2011) Being Part of the Salvation: Dominant forms of participation in Spanish Television.
  IAMCR Istanbul Conference 2011
 • Gökçen Karanfil , Serkan Şavk.
  (2011) Rethinking the Concept of ‘Turkish Cinema’ in Times of Mobility.
  Topographies Of 'Turkish Cinema': Hybrids, Hyphens And Borders
 • Lyndon Way.
  (2011) Somalis, Somali Pirates and Foreign Powers: Media identities in BBC on-line news.
  Academic Conferences London / Film And Media Conference Programme
 • Zafer Fehmi Yörük.
  (2011) The “Arab Spring” did not take place? Communication, dreamwork and the “Revolutions of Our Time”.
  University Of Essex 15-17 June 2011 / Eleventh Essex Conference In Critical Political Theory ‘Global Challenges – New Imaginaries: Image,
 • Zafer Yörük.
  (2010) Coğrafya ve Ana: Anavatan, Anayurt.
  XVII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi
 • Burcu Yaman.
  (2010) CRITIQUES OF ADORNO AND HORKHEIMER ON MODERN SOCIETY: A PESSIMISTIC APPROACH.
  INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE‐2010 Proceedings Book
  202-206,
 • Zafer Fehmi Yörük.
  (2010) Reading Capital with the Language of Psychoanalysis or the Political Implications of an Advert at the Crossroads of Commodity Fetishism and Sexual Fetishism.
  University Of Essex 16-18 June 2010 / Tenth Essex Conference In Critical Political Theory ‘Theory In The Face Of Global Challenges: Capita
 • Alper Gedik.
  (2010) The Audiovisual Side of e-Learning: A Web-Based Multimedia Broadcasting Model.
  International Educational Technology Conference / 10th International Educational Technology Conference Proceedings Book Vol. III
 • Pınar Umul.
  (2010) Görsel Toplumda Ritüel Yaratımı Olarak Yarışma Programları: Var mısın Yok musun Örneği.
  Bilkent Üniversitesi İletişim Ve Kültürel Çalışmalar Lisansüstü Öğrenci Konferansı 2010
 • Burak Doğu.
  (2010) Sendikacıların internette güne başladıkları yer: Labourstart.
  LabourComm / International Labour And Communication Conference
 • Burak Doğu.
  (2010) News from the other side: A comparative study on the online alternative and mainstream agendas in Turkey.
  CIM
 • Y. Gökçen Karanfil.
  (2010) Transnational Public Service Broadcasting and the Imagination of Transnational Communities: The Case of TRT.
  Globalization, Transnationalism And Narration
 • Alper Gedik.
  (2010) Principles of 3D Cinema: The Rise of Visual Reality.
  International Science And Technology Conference / International Science And Technology Conference Proceedings Book
 • Altuğ Akın.
  (2009) Studying an international space of communication: the Eurovision Song Contest.
  Theories Of International And Intercultural Communication Conference
 • Zafer Fehmi Yörük.
  (2009) Representing the Other: The British Documentary Movement and Hollywood Cinema.
  Ege University / 12th Cultural Studies Symposium
 • Altuğ Akın.
  (2009) Medya Elestrisi Stadyuma Girdiginde: Sayin Basin Bunu da Yazin!.
  Media And Culture: V. Cultural Studies Symposium
 • Burak Doğu.
  (2007) The evaluation of Turkish political party websites within the frame of their information/communication loads directed to the youth..
  International Symposium On Media And Politics
 • Zafer Fehmi Yörük.
  (2007) Thinking Through Turkey.
  CRASSH, Cambridge / Theorizing The Political, 14 – 15 June 2007, CRASSH, Cambridge
 • Burak Doğu.
  (2006) Computer games as a unique component of new media.
  Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı / Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı 1-3 Kasım 2006 Proceedings
  361-370,
 • Zafer Fehmi Yörük.
  (2006) Marching Through the Threat: Philosophical Reflections on Ridley Scott's Kingdom of Heaven.
  Boğaziçi University Philosophy Department / Past Talks
 • Zafer Fehmi Yörük.
  (2004) Kemalizm and Psikanaliz.
  Boğaziçi University / Atatürk Institute For Modern Turkish History
 • Zafer Fehmi Yörük.
  (2001) The Construction and Deconstruction of the Nation by Hollywood Cinema.
  Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi / Uluslarası İletişim Sempozyumu
 • Burak Doğu , Vd. .
  (2014) Siyasetin yeni hâli: Vaka-i sosyal medya.
  Kalkedon , ISBN: 978-605-4979-10-3
  Yazar
 • Lyndon Way Lyndon Way.
  (2013) Self-serving National Ideologies: a critical discourse analysis of Turkish Cypriot radio news.
  Scholars Press , ISBN: 978-3-639-70310-8
  Yazar
 • Gökçen Karanfil , Serkan Şavk.
  (2013) Imaginaries out of Place: Cinema, Transnationalism and Turkey.
  Cambridge Schollara Publishing , ISBN: 1-4438-4133-1
  Editör
 • Zafer Fehmi Yoruk .
  (2010) Identity Crisis in Turkey: A Genealogical Inquiry into the Exclusion of the Others.
  LAP Lambert Academic Publishing , ISBN: 978-3838348339
  Yazar
 • Lyndon Way.
  Spaces of Protest in Turkish Popular Music.
  Ewa Mazierska.
  Relocating Popular Music.
  (2015), Palgrave,
 • Binark Mutlu , Et Al. .
  #WeAreErdoğan: The Justice and Development Party’s social media campaign during the 2011 general elections.
  Akdenizli Banu.
  Digital transformations in Turkey: Current perspectives in communication studies.
  (2015), Lexington,
 • Lyndon Way.
  Alternatif Medya Olarak Pop Müzik Videoları.
  479-504
  Barış Çoban , Bora Ataman.
  Direniş Çağında: Türkiye’de Alternatif Medya.
  (2015), Kafka, ISBN: 978-605-4820-18-4
 • Gözde İslamoğlu , Vd. .
  Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2011 genel seçimlerinde sosyal medya (Twitter) kullanımı.
  İdil Sayımer.
  Yeni medya araştırmaları: Kavramlar, uygulamalar, tartışmalar.
  (2014),
 • Bayraktutan Günseli , Vd. .
  The use of Facebook by political parties and leaders in the 2011 Turkish general elections.
  B. Pătruţ , M. Pătruţ.
  Social media in politics: Case studies on the political power of social media.
  (2014),
 • Pınar Umul Ünsal , Burcu Yaman , Burak Amirak and Serçin Sun İpekeşen.
  Rethinking the Role of 'The Idea' in Integrated Communications.
  237-264
  Philip J. Kitchen , Ebru Uzunoğlu.
  Integrated Communications in the Postmodern Era.
  (2014), Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137388537
 • Burak Doğu.
  Alternatif gündem belirleme: TEKEL işçileri eylemi üzerine yönelimler.
  İdil Sayımer.
  Yeni medya araştırmaları: Kavramlar, uygulamalar, tartışmalar.
  (2014),
 • Gökçen Karanfil.
  Tapping the Diaspora: Towards a Political Economy of Turkish Transnational Broadcasting.
  253-289
  A. Biriz Karaçay , Ayşen Üstübici.
  Migration to and from Turkey: Changing Patterns and Shifting Policies.
  (2014), The ISIS Press, ISBN: 978-975-428-503-1
 • Özgür Gürsoy.
  "Richard Rorty".
  Ahu Tunçel , Kurtul Gülenç.
  Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon'dan Zizek'e).
  (2013), DoğuBatı Yayınları, ISBN: 9786055063030
 • Burak Doğu.
  İnternet Çalışmalarında Araştırma Tasarımı: Women on Web Proje Örneği.
  Güllüoğlu Özlem.
  İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri: Yazılı Metin Çözümleme.
  (2013),
 • Gökçen Karanfil , Serkan Şavk.
  An Introduction from the Editors.
  1-5
  Gökçen Karanfil , Serkan Şavk.
  Imaginaries Out of Place: Cinema, Transnationalism and Turkey.
  (2013), Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-4438-4133-7
 • Altuğ Akın.
  Çevirimiçi spor ortamlarında nefret söylemi.
  193-223
  Tuğrul Çomu.
  Yeni medyada nefret soylemi.
  (2012), Kalkeden Yayınları,
 • Altug Akin.
  Mesafelere Ragmen Sevebilmek: Diasporadaki Karsiyakalilar.
  73-84
  Tanıl Bora.
  Kafsinkaf.
  (2010), Iletisim Yayinlari, ISBN: 9789750507571
 • Burak Doğu .
  Sanal Nefret Pratikleri: İnternet’te Nefret Söylemi ve Karşı Örgütlenmeler.
  Tuğrul Çomu .
  Yeni Medyada Nefret Söylemi.
  (2010), Kalkedon,
 • Burak Doğu.
  Yeni Bir Türün İnşası: Gerçek Yaşam Simülasyonları.
  No. 9, Işık Barış Fidaner , Mutlu Binark , Günseli Bayraktutan Sütçü.
  Dijital Oyun Rehberi - Oyun Tasarımı Türler ve Oyuncu.
  (2009), Kalkedon Yayınları, ISBN: 9786055679033
 • Burak Doğu , Vd. .
  Web based authorship in the context of user generated content: An analysis of a Turkish web site, Eksi Sozluk.
  Daniel Riha , Anna Maj.
  The real and the virtual.
  (2009),
 • Zafer Fehmi Yörük.
  Turkish Identity from Genesis to the Day of Judgement’.
  Kathryn Dean.
  Modernity and the Ends of Identity.
  (1997), Aldershot: Ashgate,
 • Zafer Fehmi Yörük.
  Türk Kimliği.
  60-79
  Irkçılık ve Milliytçilik.
  (1995), Sosyalizmin Sorunları Dizisi,
 • Zafer Fehmi Yörük.
  Ulusal Kimlik Hayali Cemaat ve Kendine Ait Bir Devlet.
  108-119
  Irkçılık ve Milliytçilik.
  (1995), Sosyalizmin Sorunları Dizisi,

HABERLER