MCS 111 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim, Kültür & Toplum I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 111
Güz
3
2
4
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı The course aims to introduce students to main concepts, issues, models, theories, approaches, and developments related to the field of media and communication studies
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Upon completion of this course students will:
  • have fundamental knowledge of different communication forms and practices within their historical and social context
  • define major models, theories, and approaches of media and communication
  • apply diverse theoretical tools to the discussion of the interplay between media/communication, culture, and society
  • evaluate main research trends and perspectives in the analysis of media and communication issues
  • critically engage with media and communication processes
  • demonstrate ability to develop strong arguments and clear statements in a reasoned manner
Tanımı The course defines communication; evaluates different forms of communication; draws on major developments in the field; discusses key models and theories of communication; reflects on traditional and contemporary approaches of issues related to media and communication field.

 



Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction. Defining communication
2 Forms of communication I (interpersonal, group, organizational) DeVito, J. (2011) Human Communication: The Basic Course (12th edition). Pearson – pp. 19-27 & 101-107
3 Forms of communication II (mass communication) Turow, J. (1999) Media Today: An Introduction to Mass Communication. Houghton Mifflin – pp. 3-25
4 Mass media in history Winston, B (1999) ‘How are Media Born?’, in Marris, P. and Thornham, S. (eds.) Media Studies: A Reader (2nd edition). Edinburgh Press – pp. 786-801
5 Midterm exam
6 Models of communication Berger, A. (1995) Essentials of Mass Communication Theory. London: Sage – pp. 12-17
7 Early communication theories (Chicago School, Mass Communication Research, InformationTheory) Mattelart, A. & Mattelart, M. (1998) Theories of Communication: a Short Introduction. London: Sage, pp.19-23 & 25-30
8 Media effects McQuail, D. (2010) McQuail’s Mass Communication Theory, 5th edition. London: Sage – pp. 457-465 & 497-502
9 Medium theory (Toronto school) Durham, M.G. & Kellner, D.M. (2005), Media and cultural studies. Keyworks. Oxford: Blackwell Publishers – pp.107-116.
10 Midterm exam
11 Marxist media theory Berger, A. (1982) Media Analysis Techniques - chapter 2
12 Critical theory Strinati, D. (2004) An Introduction to theories of popular culture (2nd Edition) – pp. 54-58 &.67-73.
13 Structuralism Smith, P. & Riley, A. (2009) Cultural Theory. An introduction (2nd edition). Oxford: Blackwell Publishers – pp. 92-110.
14 Postmodern cultural theories Turner, J. H. (2003) The structure of sociological theory (7th edition). Thomson Wadsworth – pp. 227-248.
15 Network Society Castells, M. (2009) Communication Power. Oxford UnıversWiley-Blackwell – pp. 19-29 & 33-38.
16 Review

 

Dersin Kitabı - course handout, course reader, lectures’ presentations
Diğer Kaynaklar - additional readings suggested by lecturers, print and open access journals in Media and Communication

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
2
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
Proje
2
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
223

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest