MCS 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Gazetecilik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 300
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders habercilik öğrencilerinin görsel anlatım becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler fotoğraf ve foto muhabirlik konularında temel bilgileri edindikten sonra videografi konusunda ders görecek ve haberler, feature haberler ve belgesellerde fotoğraf ve video kullanımı konusunda eğitim alacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bir haber konusunu görüntüler aracılığı ile anlatabilecektir.
  • Öğrenciler bir fotoğraf makinesini kullanabilme becerisini edinecektir.
  • Öğrenciler bir video kamera kullanabilme becerisini edinecektir.
  • Öğrenciler ekipman seçiminin yapılan iş üzerindeki etkisini ayırt edebilecektir.
  • Öğrenciler görsel habercilik için gerekli araçları tanımlayabilecektir.
  • Öğrenciler görüntüleri işleyip kurgulayabilme becerisine sahip olacaktır.
Tanımı Bu ders haberlerin görsel yönünün nasıl yaratıldığına odaklanacaktır. Ders fotoğrafın temelleri, fotoğraf çekimi ve işlenmesini de içerecek şekilde foto muhabirliği konusuyla başlayacaktır. Daha sonra televizyon/video habercliğine geçilecek ve haber için video teknikleri, kompozisyon ve ışıklandırma teknikleri üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin uygulamalı çalışma yapması ve çekim egzersizlerine katılmaları istenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Temel fotoğraf
3 Işık, pozlama ve mercekler
4 Foto muhabirlik
5 Foto muhabirlik uygulaması I
6 Uygulamaların değerlendirilmesi
7 Haber kamerası kullanımı
8 Haber videosunda ses
9 Haber videosunda ışık
10 Video röportaj seti
11 Video habercilik uygulaması I
12 Video habercilik uygulaması II
13 Uygulamaların değerlendirilmesi
14 Görsel haberciler için etik ve yasal konular
15 Dönemin değerlendirmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Dönemin başında duyurulacaktır.
Diğer Kaynaklar İlgili okumalar öğrencilere dönem başında duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
16
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek.
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest