MCS 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Teori
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 360
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı MCS 360, görsel kültürün interdisiplinel alanına teorik bir giriştir. Bu ders görsel imge ve ideolojilerin üretimi, alınması, oluşturulması ve nesneleştirilmesiyle ilgilenir. Çağdaş dünya görsel imgelerle satüre edilmiştir. Bu imgeler, gelerilerdeki, müzelerdeki, kamusal alanlardaki, yapılandırışmış çevredeki, kendi kişisel görsel arşivimizdeki, reklamlardaki, televizyondaki, filmlerdeki, müzik videolarındaki, gazetelerdeki, internetteki ve sosyal medyadaki sanat işlerini içerir. İmgeler de metinler gibi anlamlar aktarır ve belirli bir imgeye belirli bir zamandaki kimin nasıl baktığına bağlı olarak farklı şekilde okunup anlamlandırılabilirler. Bu giriş dersi, kültürler arası ve farklı medyalar arası görselliği, interdisipliner bir yaklaşımla inceler. Dersin amacı öğrencilerin geçmiş ve şimdiki görsel dünyaya, uzak ve yakından dikkatli bir şekilde bakmalarını sağlayıp, bu bakışlarını keskinleştirmektir. Dersin ilgilendiği konular her zaman şu soruları sorar: fiziksel görümüzle toplumsal olarak yapılanmış görsellik birbirleriyle nasıl ilişkilendirilirler, görsel imgeler nasıl üretilir, fonksiyonları nelerdir ve farklı kültürler, tarihler ve anılar içinde onları nasıl tüketiriz, imgeler bir imlem olarak nasıl çalışırlar ve bize ne söylerler?
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel teorideki temel konseptlerin anlayışını oluşturmak.
  • Görsel kültürdeki teorik söylemlerin yerel, ulusal ve ulusötesi kavramlarına bakışı nasıl sorguladığının anlayışını oluşturmak.
  • Reklam, sanat ve madde fetişizmi, tarihsel imgelerin üretimi, sanatta cinsiyetci bedenlerin üretimi, reklam ve estetik cerrahi, gündelik hayatta gözetlenmenin anlamı gibi konulara, görsel teoriye yöneltilen sorulardan yola çıkarak bir söylem oluşturmak.
Tanımı Bu ders teori çalışmaları ve onun görsel başvurularından oluşur. Öğrenciler her haftanın okumalarına yönelik bir sunum yapmaktan sorumludurlar. Her hafta, belli bir konu üzerine görsel teorisyenler tarafından oluşturulmuş argümanlar tartışılır ve metne bağlı olan görsel örnekler gösterilir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Görsel kültürde yerel, ulusal ve ulusötesi kavramlarına bakışı nasıl oluşturulur.
2 Görsel Kültürü çalışmak I - Görseller: “Bad news and memories” - Atrocities - Museum, Public Sculptures, News Images. Mirzoeff, Nicholas (1998) “The Subject of Visual Culture”, in: Mirzoeff, Nicholas (ed) (1998) The Visual Culture Reader, Routledge, 3-23. Rogoff, Irit (1998) “Studying Visual Culture”, in: Mirzoeff, Nicholas (ed) (1998) The Visual Culture Reader, Routledge, 24-36.
3 Görsel Kültürü çalışmak II - Görseller: “Bad news and memories” 2 - Atrocities - Museum, Public Sculptures, News Images. Mitchell, W.J.T. (1998) “Showing Seeing: A Critique of Visual Culture”, in: Mirzoeff, Nicholas (ed) (1998) The Visual Culture Reader, Routledge, 86-101. Guins, Raiford/Morra, Joanna/ Smith, Marquard/ Cruz, Omayra (1998) “Conversations in Visual Culture”, in: Mirzoeff, Nicholas (ed) (1998) The Visual Culture Reader, Routledge,102-110.
4 İmgeler nasıl yorumlanır I : Stuart Hall ve temsil işleri Hall, Stuart (1997) “Introduction”, in: Hall, Stuart (ed) (1997) Representation: Cultural Representions and Signifying Practices, Sage, 1-11. Hall, Stuart (1997) “The Work of Representation”, in: Hall, Stuart (ed) (1997) Representation: Cultural Represenations and Signifying Practices, Sage, 13-74.
5 İmgeler nasıl yorumlanır II : Stuart Hall ve temsil işleri Hall, Stuart (1997) “Introduction”, in: Hall, Stuart (ed) (1997) Representation: Cultural Representions and Signifying Practices, Sage, 1-11. Hall, Stuart (1997) “The Work of Representation”, in: Hall, Stuart (ed) (1997) Representation: Cultural Represenations and Signifying Practices, Sage, 13-74.
6 Tüketim kültürü: Karl Marx meta fetişizm konsepti Görseller: Reklamlar, sanatçılar ve aktivist tüketim eleştirmenleri ‘Karl Marx’ in C. Lemert (ed.) (2004) Social Theory: the multicultural and classical readings, 29-41,49-60 Stallabrass, Julian (2004) “Consuming Culture”, in: Stallabrass, Julian (2004) Contemporary Art – A Very Short Introduction, 51-69.
7 Gözetleme: Foucault'nun panoptic bakış konsepti Görseller: haber fotoğrafçılığı, mimari, film Foucault, Michel (2007) “Panopticism”, in: Hier, Sean P. & Greenberg, Joshua (eds.) (2007) The Surveillance Studies Reader, Open University Press, 67-75. Sewell, Graham & Barker, James R. (2007) “Neither good, nor bad, but dangerous: surveillance as an ethical paradox”, in: Hier, Sean P. & Greenberg, Joshua (eds.) (2007) The Surveillance Studies Reader, Open University Press, 354-367.
8 Midterm
9 Bakış, tarih ve imparatorluk I : İngiliz İmparatorluğu'nu yağlamak Görseller: Sömürgeci reklamlar (sabun, kahve, çikolata) McClintock, Anne (1998) “Soft-Soaping Empire: Commodity racism and imperial advertising”, in: Mirzoeff, Nicholas (ed) (1998) The Visual Culture Reader, Routledge,506-518.
10 Bakış, tarih ve imparatorluk II : Oryentalizm, Avrupa bakışı ve Orta Doğu Görseller: Oryentalist yağlı boya resimleri Said, Edward (1979) “Introduction”, in: Said, Edward (1979) Orientalism, Vintage Books, 1-28. Mitchell, Timothy (1998) “Orientalism and the Exhibitionary Order”, in: Mirzoeff, Nicholas (ed) (1998) The Visual Culture Reader, Routledge, 495-505.
11 Bakış, tarih ve imparatorluk III : Harem, toplumsal kimlik, Frantz Fanon'un Cezayir'i açığa çıktı Görseller: Oryentalist yağlı boya resimler ve çağdaş fotoğrafçılık Fanon, Frantz (1963) “Algeria Unveiled” Alloula, Malek (1998) “From the Colonial Harem”, in: Mirzoeff, Nicholas (ed) (1998) The Visual Culture Reader, Routledge, 519-524. Richon, Olivier (1996) “Representation, the Harem and the Despot”, in: The BLOCK Reader in Visual Culture, Routledge.
12 Cinsiyetçi bedenin politikası ve estetiği Görseller: Sanat işleri, reklam ve haberler Griselda, Pollock (1995) “Beholding Art History: Vision, Place and Power”, in: Melville, Stephen and Readings, Bill (eds.) (1995) Vision & Textuality, MacMillan, 38-66. Balsamo, Anne (1998) “On the Cutting Edge: Cosmetic Surgery and the technological production of the gendered body”, in: Mirzoeff, Nicholas (ed) (1998) The Visual Culture Reader, Routledge, 685-695.
13 Saha gezisi İzmir'deki müze/galeri/sanat merkezine ziyaret, küratör ve sanatçılarla konuşma
14 Final sınavına hazırlık ve dönemin tekrarı
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek.
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek.
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest