MCS 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 370
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders toplumsal cinsiyete bir bilgi kategorisi olarak yaklaşarak toplumsal cinsiyetin medya tarafından nasıl “inşa” edildiğini anlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyeti kimlik inşasının en önemli parçası olarak ele alacağız ve ırk, etnisite, sınıf ve cinsellik gibi kategorilerle kesişim noktalarını da inceleyerek toplumsal cinsiyetin medyadaki temsiliyetinin hayatımızdaki önemini kavrayacağız. Ders, ders anlatımı, gösterim ve tartışmalardan oluşacak ve güncel film, televizyon, reklam ve yeni medya örnekleri ile etkileşime geçeceğiz.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplumsal cinsiyetin medya görüntüleri ve türleri üzerinden inşası ve performe edilişini kavrarlar.
  • Realite şovdan sinemaya farklı medya türlerinin analizini yapmayı öğrenirler.
  • Toplumsal cinsiyet ve kimlik ile ilgili ana teorileri kavrarlar.
  • Medyada cinsellik, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite, sınıf ve ulus inşalarına dair eleştirel bir yaklaşım edinirler.
  • Bugünün medyasında toplumsal cinsiyet inşasına dair, dünyadan farklı kültürler ve medyalara bakarak medya okuryazarlığı kazanırlar.
  • Film ve televizyon çalışmalarında, özellikle anlatısal, janr, performans, endüstri ve seyirci kavramlarına dair tartışmalarla tanışırlar.
  • Sınıf içi tartışmalar ve aktiviteler sayesinde farklı medya metinlerini inceleme deneyimi kazanırlar.
  • Medya metinlerini hem sunum hem de yazılı ödevlerle inceleme yeteneği kazanırlar.
Tanımı Bu ders günümüz medyasına odaklanarak toplumsal cinsiyetin görüntülerini ve medyadaki temsiliyetini araştırıp sorguluyor. Kültürel incelemeler, medya, film ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından teoriler kullanarak toplumsal cinsiyetin farklı süreçlerine ve pratiklerine bakarken, özellikle kadınlık, erkeklik ve queer’lik kavramlarının etrafında dolaşıyor. Medya toplumsal cinsiyetin ‘inşası’nda önemli bir rol oynar ve medya tarafından üretilen uygun cinsiyetin ne olduğunun popüler görüşleri aramızdaki iletişimi de şekillendirir. Derse katılım (%20): Derse soru sormaya hazır ve ders materyallerine dair tartışma yürütebilmeye uygun bir şekilde gelmelisiniz. Küçük Sınav/Yazılı Ödev (%20): Bu ödevler, öğrencilerin dersin teması ile alakalı kaynaklardan da faydalanarak kısa bir analiz yapmalarını hedeflemektedir. Proje Sunumu (%20): Final projesi için dersler, okumalar ve gösterimlerden yola çıkarak özgün bir örnek çalışması ve teorisi seçiniz. Bu örnek çalışması reklam, film, televizyon klibi veya gazete/dergi haberi olabilir. Bu örneğin toplumsal cinsiyetin inşası açısından nasıl okunabileceğini düşünün ve bununla ilgili bir sunum hazırlayın. Sunumunuzda 1. Bu medyanın ortaya çıktığı bağlamı tanımlayınız. 2. Onun kendine özgü toplumsal cinsiyet kavramsallaştırmasını aktarınız. 3. Bu metnin toplumsal cinsiyeti şekillendirmesine dair bir argüman üretiniz. 4. Bu argümanı desteklemek için derste kullandığımız veya kullanmadığımız akademik bir metin kullanınız. Final Projesi (%40): Seçilmiş bir dönem ya da temanın dersin okumalarına ve sınıf içi tartışmalara da referans verilerek derin bir analizinin yapılmasından oluşur. Bu ödevin detayları sınıfta duyurulacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş: Neden medyada toplumsal cinsiyet çalışmalıyız? G. Tuchman, “The Symbolic Annihilation of Women by the Mass Media.” İçinde Culture and Politics: A Reader, Eds. L. Crothers and C. Lockhart. S. 150-174. New York: St. Martin’s Press, 2000. M. Gallagher, “Media and the Representation of Gender”. İçinde The Routledge Companion to Media and Gender. S. 23-31. Eds. C. Carter, L. Steiner and L. McLaughin. London and New York: Routledge, 2014.
2 Toplumsal Cinsiyet, Stereotipler ve Temsiliyet D. Gauntlett, Media, Gender and Identity, London and New York: Routledge, 2002. P. 1-41. S. Hall, “The Work of Representation.” İçinde Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Ed. S. Hall. London, California, New Delhi: Sage Publications, 2003.
3 Medya ve toplumsal cinsiyet: Tarihsel bir değerlendirme D. Gauntlett, Media, Gender and Identity, London and New York: Routledge, 2002. 3. Ve 4. Bölümler, S. 42-90.
4 Bir Gösteri Olarak Kadınlık M. L. Stewart. “The politics and spectacle of fashion and femininity.” Journal of Women's History. 17(1), (2005): 192-200. J. Gerhard. “Sex and the City: Carrie Bradshaw's queer postfeminism. Feminist Media Studies”. 5(1), (2005): 37-49. Gösterim: Sex and the City, 4. Sezon, 2. bölüm ‘The Real Me’ (1998-2004, HBO) İlk sınıf aktivitesi: İzlediğimiz bölümde kadınlığın temsiline dair kısa bir değerlendirme yazıp dersin sonunda teslim ediniz.
5 Gösterimdeki Erkeklik S. Cohan and I. R. Hark. (Eds.) Screening the Male: Exploring Masculinities in Hollywood Cinema. London and New York: Routledge, 2002. P. 1-22. (Introduction and Prologue). L. M. Ta. “Hurt so good: Fight Club, masculine violence, and the crisis of capitalism.” The Journal of American Culture, 29(3), (2006) 265-277. Gösterim: Dövüş Kulübü (David Fincher, 1999) Birinci Yazılı Ödev: Kadınlık, Erkeklik ve Medya Analizi (Kısa eleştiri)
6 Toplumsal Cinsiyet ve Irk L. Young. Fear of the Dark: 'Race', Gender and Sexuality in the Cinema. London & New York: Routledge, 1996. S. 5-40. (Bölüm 1 ve 2) R. M. Entman and A.Rojecki. The black image in the white mind: Media and race in America. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2000. S. 205-226. (Bölüm 12) Gösterim: Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012)
7 Toplumsal cinsiyet ve sınıf R. A. Lind, Race and Gender in Electronic Media: Content, Context, Culture. New York and London: Routledge, 2016. S. 1-18. Y. Tasker. Working girls: Gender and sexuality in popular cinema. London & New York: Routledge, 2002. S. 1-18. Gösterim: Shameless USA (Showtime, 2011-...)
8 Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve medya E. Yanardağoğlu and I. N. Karam. “The fever that hit Arab satellite television: audience perceptions of Turkish TV series.” Identities, 20(5), (2013): 561-579. Gösterim: Muhteşem Yüzyıl (Magnificent Century, Star TV & Show TV, 2011-2014)
9 Türkiye’de ve dünyada toplumsal cinsiyet ve medya E. Cox, “#MeToo is not enough: it has yet to shift the power imbalances that would bring about gender equality”, Mart 18, 2018. https://theconversation.com/metoo-is-not-enough-it-has-yet-to-shift-the-power-imbalances-that-would-bring-about-gender-equality-92108 E. Dowds, An international legal response to #MeToo, rape and sexual abuse is needed Mayıs 4, 2018. https://theconversation.com/an-international-legal-response-to-metoo-rape-and-sexual-abuse-is-needed-95617 N. Karabıyıkoğlu, “Türkiye yayıncılık sektöründe cinsel taciz ve zulüm”, Ağustos 2, 2018. http://t24.com.tr/k24/yazi/turkiye-yayincilik-sektorunde-cinsel-taciz,1890 S. Kaplan, “Kadını meze olarak gören entelektüeller ülkesi”, 30 Ağustos, 2018. http://t24.com.tr/k24/yazi/kadini-meze-olarak-goren-entelektueller-ulkesi,1920 İkinci Yazılı Ödev: #MeToo Kampanyası ve Türkiye ile ilişkisi üzerine kısa bir analiz.
10 Medyada LGBTQ+ Kimliği T. Peele, “Introduction: Popular Culture, Queer Culture”, Queer Popular Culture: Literature, Media, Film and Television, New York: Palgrave MacMillan, 2011. S. 1-8. G. Avila-Saavedra, “Nothing queer about queer television: televized construction of gay masculinities”, Media, Culture and Society, Volume: 31 issue: 1, (2009): 5-21. Gösterim: Benim Çocuğum belgeseli, Can Candan.
11 Yeni Queer sinema R. Rich. New Queer Cinema: The Director’s Cut. Durham & London: Duke University Press, 2013. S: 16-39. Screening: Mysterious Skin (Gregg Araki, 2004)
12 Öğrenci Sunumları 1 Öğrencilerin final projelerinin taslağına&hazırlıklarına dair sunumları
13 Öğrenci Sunumları 2 Öğrencilerin final projelerinin taslağına&hazırlıklarına dair sunumları
14 Sonuç ve tartışma
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

D. Gauntlett, Media, Gender and Identity, London and New York: Routledge, 2002.

Diğer Kaynaklar

Derste yararlanılacak olan diğer kaynaklar yukarıda listelenmiştir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
3
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
Proje
1
29
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest