MCS 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 370
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin esas amacı toplumsal cinsiyetin ırk, etnisite ve sınıfla kesişim noktalarındaki temsiliyetinin kültürel oluşumlar, media alımlanması ve tüketimi üzerindeki etkisine dair fikir sahibi olmaktır. Toplumsal cinsiyet, kimlik inşasının en önemli parçası olarak ele alınırken, bu derste toplumsal cinsiyeti tanımlayan etnisite, sınıf ve cinsellik gibi kavramlar da incelenecek. Dersimiz sırasıyla ders anlatımı, gösterim ve tartışmalardan oluşurken, derste güncel film, televizyon, reklam ve yeni medya örnekleri ile etkileşime geçeceğiz. 1. Sınıf-içi hareketler: Öğrenciler derslerde, gösterimlerde ve sunumlarda telefonlarına bakmamalıdırlar. Ders sırasında bilgisayar kullanabilirler. 2. Ödevler: Ödevler email yoluyla kabul edilmeyecektir. Bütün geç teslimlerde (eğer rapor ve büyük bir sebep yoksa) not %30 düşürülecektir. Bilgisayar ve teknoloji problemleri geç ödev teslimi için geçerli sebepler değildir. 3. Akademik dürüstlük: Kopya ve her türlü akademik sahtekarlık tolere edilmeyecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplumsal cinsiyetin medya görüntüleri ve türleri üzerinden inşası ve performe edilişini kavrarlar.
  • Realite şovdan sinemaya farklı medya türlerinin analizini yapmayı öğrenirler.
  • Toplumsal cinsiyet ve kimlik ile ilgili ana teorileri kavrarlar.
  • Medyada cinsellik, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite ve ulus inşalarına dair eleştirel bir yaklaşım edinirler.
  • Bugünün medyasında toplumsal cinsiyet inşasına dair, dünyadan farklı kültürler ve medyalara bakarak medya okuryazarlığı kazanırlar.
  • Film ve televizyon çalışmalarında, özellikle anlatısal, janr, performans, endüstri ve seyirci kavramlarına dair tartışmalarla tanışırlar.
  • Sınıf içi tartışmalar ve aktiviteler sayesinde farklı medya metinlerini inceleme deneyimi kazanırlar.
  • Medya metinlerini hem sunum hem de yazılı ödevlerle inceleme yeteneği kazanırlar.
Tanımı Bu ders günümüz medyasına odaklanarak toplumsal cinsiyetin görüntülerini ve medyadaki temsiliyetini araştırıp sorguluyor. Kültürel incelemeler, medya, film, alımlama ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından teoriler kullanarak toplumsal cinsiyetin farklı süreçlerine ve pratiklerine bakarken, özellikle kadınlık, erkeklik ve queer’lik kavramlarının etrafında dolaşıyor. Medya toplumsal cinsiyetin ‘inşası’nda önemli bir rol oynar ve medya tarafından üretilen uygun cinsiyetin ne olduğunun popüler görüşleri aramızdaki iletişimi de şekillendirir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş: Neden medyada toplumsal cinsiyet çalışmalıyız? Gill: 7-16; Gaye Tuchman, “The Symbolic Annihilation of Women in the Media.” pp. 3-38.
2 Toplumsal Cinsiyet, Stereotipler ve Temsiliyet Glascock, J. (2001). Gender roles on prime-time network television: Demographics and behaviors. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 45 (4), 656-669. Yanardağoğlu, E., & Karam, I. N. (2013). The fever that hit Arab satellite television: audience perceptions of Turkish TV series. Identities, 20(5), 561-579. Screenings: Muhteşem Yüzyıl (Magnificent Century, Star TV & Show TV, 2011-2014)
3 ‘Feminist Film ve Medya Çalışmaları’ nasıl yapılır? Mayne, J. (1990). The woman at the keyhole: Feminism and women's cinema. Indiana University Press. Cooper, B. (2000). “Chick Flicks” as Feminist Texts: The Appropriation of the Male Gaze in Thelma & Louise. Women's Studies in Communication, 23(3), 277-306. Cooper, B. (1999). The relevancy and gender identity in spectators’ interpretations of Thelma & Louise. Critical Studies in Media Communication,16(1), 20-41. Screening: Suffragette (Sarah Gavron, 2015)
4 Bir Gösteri Olarak Kadınlık Stewart, M. L. (2005). The politics and spectacle of fashion and femininity. Journal of Women's History, 17(1), 192-200. Gerhard, J. (2005). Sex and the City: Carrie Bradshaw's queer postfeminism. Feminist Media Studies, 5(1), 37-49. Screening: Sex and the City, Season 4 Episode 2 ‘The Real Me’ (1998-2004, HBO) First in class activity: write a few sentences on the representation of femininity in the Sex and the City episode we have seen and make a discussion about your position. You will hand it in at the end of the class.
5 Gösterimdeki Erkeklik Cohan, S. & Rae Hark, I., eds, (1993). Screening the Male: Exploring Masculinities in Hollywood Cinema. London & New York: Routledge. Ta, L. M. (2006). Hurt so good: Fight Club, masculine violence, and the crisis of capitalism. The Journal of American Culture, 29(3), 265-277. King, C. S. (2009). It cuts both ways: Fight Club, masculinity, and abject hegemony. Communication and Critical/Cultural Studies, 6(4), 366-385. Giroux, H. A. (2001). Private Satisfactions and Public Disorders:" Fight Club", Patriarchy, and the Politics of Masculine Violence. pp, 1-31. Screening: Fight Club (David Fincher, 1999)
6 Televizyondaki Erkeklik: Değişen Türler, Değişen Roller Edwards, T. (2006). Cultures of Masculinity. London & New York: Routledge. Feasey, R. (2008). Masculinity and Popular Television. Edinburgh: Edinburgh University Press. Screenings: House M.D. (Fox, 2014-2012) ER (NBC, 1994-2009) The Naked Chef (BBC2, 1999-2001) First Written Assignment: TV and Gender Analysis (Short Review) Birinci Yazılı Ödev: Televizyon ve Toplumsal Cinsiyet Analizi (Kısa eleştiri)
7 Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya Van Doorn, N. (2010). The ties that bind: the networked performance of gender, sexuality and friendship on MySpace. New Media & Society, 12(4), 583-602. Bivens, R. (2015). The gender binary will not be deprogrammed: Ten years of coding gender on Facebook. new media & society. 1-19. Nilan, P., Burgess, H., Hobbs, M., Threadgold, S., & Alexander, W. (2015). Youth, social media, and cyberbullying among Australian youth:“Sick friends”.Social Media+ Society, 1(2), 1-12. Screening: Black Mirror: 3rd season, 1st episode ‘Nosedive’ (Netflix, 2014-...) Second Assignment: In Class Twitter and Instagram Assignment
8 Toplumsal Cinsiyet ve Şöhret Kültürü Barry, E. (2008) ‘Celebrity, Cultural Production and Public Life’, International Journal of Cultural Studies 11(3). pp.251-58. žCashmore, E. (2006) Celebrity/Culture. New York: Routledge. Armstrong, C. L. (2013). Media disparty: a gender battleground. Lanham: Lexington Books. Screenings: The Big Brother UK (2000-...) Biri Bizi Gözetliyor (2001-2007, Show TV & Star TV)
9 Toplumsal Cinsiyet ve Irk žEntman, R. M., & Rojecki, A. (2001). The black image in the white mind: Media and race in America (pp. 28-29). Chicago, IL: University of Chicago Press. Young, L. (1996). Fear of the Dark: 'Race', Gender and Sexuality in the Cinema. London & New York: Routledge. Ritzenhoff, K., & Kazecki, J. (Eds.). (2014). Heroism and gender in war films. Springer. Screening: Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012)
10 Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Dines, G., & Humez, J. M. (2003). Gender, race, and class in media: A text-reader. Sage. Tasker, Y. (2002). Working girls: Gender and sexuality in popular cinema. London & New York: Routledge. Screenings: Shameless USA (Showtime, 2011-...)
11 Öğrenci Sunumları Presentations of an outline of students’ own final projects (3-4 minutes in class presentations each)
12 Cinsiyet ve Medya Tüketimi, Fanatikler ve Güçlendirme Kuhn, A. (2007). Women’s genres: Melodrama, soap opera and theory.Feminist Television Criticism: A Reader, 145-154. Lewis, L. A. (1992). The adoring audience: Fan culture and popular media. Psychology Press. Screening: Kısmet (Nina Maria Paschalidou, 2013)
13 Medyada LGBTQ+ Kimliği Genz, S., (2009). Postfemininities in popular culture. New York: Palgrave Macmillan. Cohan, S. (2007). "Queer eye for the straight guise: camp, postfeminism, and the fab five's makeovers of masculinity", Interrogating Postfeminism: Gender and the Politics of Popular Culture, 176-200. Poole, J. (2014). Queer representations of gay males and masculinities in the media. Sexuality & Culture, 18(2), 279-290. Screenings: Looking (HBO) Queer Eye For the Straight Guy (2003-2007) RuPaul’s Drag Race (2009-...)
14 Yeni Queer Sinema Rich, R. (2013) New Queer Cinema: The Director’s Cut. Durham & London: Duke University Press. Screening: Mysterious Skin (Gregg Araki, 2004)
15 Özet
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı The Gender and Media Reader, edited by Mary Celeste Kearney, Routledge, 2011.
Diğer Kaynaklar

Derste yararlanılacak olan diğer kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir. Proje Sunumu (%20): Final projesi için dersler, okumalar ve gösterimlerden yola çıkarak özgün bir örnek çalışması ve teorisi seçiniz. Bu örnek çalışması reklam, film veya televizyon klibi (herhangi bir kısa metin) olabilir. Bu örneğin toplumsal cinsiyetin inşası açısından nasıl okunabileceğini düşünün ve bununla ilgili bir sunum hazırlayın. Sunumunuzda 1.Bu medyanın ortaya çıktığı bağlamı tanımlayınız. 2.Onun kendine özgü toplumsal cinsiyet kavramsallaştırmasını aktarınız. 3.Bu metnin toplumsal cinsiyeti şekillendirmesine dair bir argüman üretiniz. 4.Bu argümanı desteklemek için derste kullandığımız veya kullanmadığımız akademik bir metin kullanınız.                                     Derse katılım (%10): Derse soru sormaya hazır ve ders materyallerine dair tartışma yürütebilmeye uygun bir şekilde gelmelisiniz. Sınıf içi aktiviteler (toplam %10, her biri %5): Bu aktiviteler için 4. ve 7. haftalarda sınıfta olmanız gerekmektedir. Bu derslerin sonunda sınıf aktiviteleri teslim edilecektir. Yazılı Ödev (%20) eleştirel makaleler öğrencilerin seçtikleri bir filmi tarihsel, sosyal ve kültürel bağlamında araştırmalarını ve analiz etmelerini sağlar. Bu ödevler, öğrencilerin dersin temaları ve periodlarıyla alakalı derste işlediğimiz bir filmi seçmeleri ve filmin yapım/dağıtım/gösterim bağlamını yansıttıkları detaylı bir analizini yapmalarından ibarettir. Final ödevi ise (%40 değerindedir) seçilmiş bir dönem ya da temanın dersin okumalarına ve sınıf içi tartışmalara da referans verilerek derin bir analizinin yapılmasından oluşur. Bu ödevin detayları 3. haftadan itibaren duyurulacaktır.                                        

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
6
60
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
6
Ödev
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
8
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
78

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest