MCS 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişimde Dil ve Diksiyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 402
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere diksiyonlarını, tonlamalarını ve telaffuzlarını geliştirme konusunda yardımcı olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler doğru diksiyon ve telaffuzu ayırt edebilecektir.
  • Öğrenciler daha iyi bir diksiyon, tonlama ve telaffuzla konuşabilecektir.
  • Öğrenciler topluluk karşısında ve mikrofon başında konuşma becerilerini geliştirecektir.
Tanımı Bu ders daha iyi konuşmanın önemi ve kullanımını vurgulamak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler diksiyon ve telaffuzlarını kontrol etmeyi öğrenecek ve çeşitli konuşma formlarında uygulama yapacaktır.
 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dil ve diksiyonun iletişimdeki önemi, dersin içeriği ve amacı, derste kullanılacak kaynaklar hakkında bilgi.
2 Öğrencilerin seçtikleri metinler üzerinden konuşma örneklerinin sunumu ve konuşma defektlerinin tespiti.
3 Konuşmanın 3 temel ögesinden birisi olan nefes alıp verme ve uygulamaları.
4 Konuşmanın ikinci ögesi olan artikülasyon ve tekerleme uygulamaları.
5 Konuşmanın üçüncü ögesi olan ses ve ses uygulamaları.
6 Sesli ve sessizler
7 Türk dilinde bağlaçlar ve bağlaç uygulamaları.
8 Türk dilinin daraltma özelliği, metin üzerinden çalışma.
9 Türk dilinde vurgu, metin üzerinden çalışma.
10 Fiillerle noktalama
11 Haber ve program metinleri üzerinden uygulama.
12 Doğaçlama konuşma uygulaması.
13 Kamera karşısında uygulama, haber ve program sunumu.
14 Kamera karşısında uygulama, haber ve program sunumu.
15 Sınav ve değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Derste kullanılacak çalışma metinleri güncel haber metinleri ve yazılardan derlenecektir. Ayrıca, gerektiğinde, TRT ve Devlet Tiyatroları gibi kurumlar tarafından kabul görmüş yazarların (Suat Taşer, Nüzhet Şenbay, vb.) konuşma eğitimi ve diksiyon konularındaki kitapları kullanılacaktır.

Diğer Kaynaklar İlgili okumalar dönemin başlangıcında öğrencilere duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
124

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek.
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek.
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest