MCS 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Küreselleşme ve Medya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 404
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı 1) Küreselleşmenin gücü üzerine anahtar kavramları ve anlayışları derinlemesine tartışma 2) Küreselleşme sürecinin tarihsel ve kuralcı tanımlarını ve bunların kültür ve medya pratikleriyle ilişkisini ortaya koyma 3) Öğrencileri medya ve iletişimin küreselleşmesinde gerçek bir örnek olay hazırlayarak teori ve pratiği kullanmaları için destekleme
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küreselleşme fenomeninin boyutları ve nedenleri üzerine bir bilinç geliştirecekler.
  • Medyanın değişim ve gelişim üzerinde ne gibi etkileri olduğunu belirleyebilecekler.
  • Küresel akımın bilgi ve eğlence üzerindeki belirleyici gücünü tanımlayabilecekler.
  • Medya yapımında, dağıtımında tüketiminde küreselleşmenin etkisini değerlendirebilecekler.
  • Farklı medya içeriklerinde yerel ve küresel arasındaki ilişkiyi analiz edebilecekler.
  • Kendi kültürleri ve medyaları üzerinden küreselleşme sürecinin çıkarımarını eleştirel olarak yapabilecekler.
Tanımı Bu ders öğrencilere karşıt teorileri, kavramları ve analizleri toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik alanlarda küreselleşme sürecinin sonuçlarını anlatmak için tasarlanmıştır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Textbook: Sparks, C. (2007) Globalization, Development and the Mass Media. London: Sage Publications
2 Küreselleşme nedir? Reading text: Bauman, Z. (1998) Globalization – The Human Consequences. New York: Columbia University Press
3 Modernite Reading text: Therborn, G. (1995) ‘Routes to/through Modernity’, in Featherstone, M., Lash, S., and Robertson, R. (eds) Global Modernities. London: Sage
4 Moderniteyi geçiş Reading text: Giddens, A. (1999) Runaway World: How Globalization is Reshaping our Lives. London: Rrofile
5 Kültürel emperyalizm Reading text: Barker, C. (1997) Global Television: an Introduction. London: Blackwell
6 Medya emperyalizmi Reading text: Tomlinson, J. (1999) Globalization and Culture. Cambridge: Polity
7 Medya ve küreselleşme Reading text: Rantanen, T. (2005) The Media and Globalization. London: Sage
8 Ara sınav The Global Media: The Missionaries of Global Capitalism (1998) Herman & McChesney (Chapter 3)The international news agencies (1980) BoydBarrett. Constable. (Chapter 1)
9 Küresel medya a) CNN: Dünyanın haber liderleri b) MTV Müzik Televizyon c) Tutorial: Sunum nasıl yapılır?
10 Küresel kitleler Örnek olay İncelemeleri:Olimpik Oyunlar b) Lost(ABC) c) www.youtube.com d) Tutorial: Makale nasıl yazılır?
11 Küresel/ Yerel Örnek olay İncelemeleri: a) Zee TV b) Al Jazeera Haberleri c) www.indymedia.org
12 Öğrencilerin grup sunumları a) Örnek Olay (Sunum). Reuters b) Örnek Olay(Sunum): ESPN c) Örnek olay (Sunum) Microsoft kurumu d) Örnek olay (sunum) Sizin tercihiniz...
13 Öğrencilerin grup sunumları a)Örnek Olay (sunum) Bollywood b) Örnek Olay (Sunum). Çocuk kanalları ( Çizgi film, Disney Kanalı, Fox aile dünya çapında) c) Örnek Olay (Sunum) : Globo kanalı d)Örnek olay (sunum): Sizin tercihiniz...
14 Panel ve tartışmaların gözden geçirilmesi Makale teslim tarihi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

1) Ders kitabı 2) Dersteki power point sunumları 3) Seminerler (Sınıf tartışmaları için hazırlanmış soru ve materyaller) 4) Atölyele çalışmaları (Örnek olay çalışmaları, rollere bürünmek)

Diğer Kaynaklar 1) Anderson, B. (1983) Imagined Communities. London: Verso 2) Appadurai, A. (1990) Modernity at Large. Minneapolis: University of Minnesota Press 3) Barker, C. (1997) Global Television: an Introduction. London: Blackwel 4) Barnett, C et al. (2006) A Demanding World. London: Open University Press 5) Bauman, Z. (1998) Globalization 6) The Human Consequences. New York: Columbia University Press 7) BoydBarrett, O. (2007) Communications, Media, Globalization and Empire, John Libbey & Co Ltd 8)Castells, M. (1999) The Rise of Network Society. Malden, MA: Blackwell 9) Dayan, D. & E. Katz. (1992) Media Events: The Live Broadcasting of History. Cambridge, MA: Harvard University Press 10) De Block, L. & D. Buckingham (2008) Global Children, Global Media. London: Palgrave 11) Durham, M. G. and Kellner, D. (eds.) (2006) Media and Cultural Studies: Key Works (revised edition), Oxford: Blackwell 12) Featherstone, M., Lash, S., and Robertson, R. (eds) (1995) Global Modernities. London: Sage 13) Giddens, A. (1990) The Consequences of Modernity. Stranford University Press 14) Giddens, A. (1999) Runaway World: How Globalization is Reshaping our Lives. London: Rrofile 15) Gillespie, M. (2005) Media Audiences. London: The Open University Press 16) Golding, P. and Harris, P., (eds,) (1997) Beyond Cultural Imperialism. London: Sage. 17) Hardt, M. and Negri, A. (2000) Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press 18) Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity. Malden, MA: Blackwell 19) Lyotard, J. (1984) The Postmodern Condition. Manchester: Manchester University Press 20) Madianou, M. (2005) Mediating the Nation. London: UCL Press 21) McLuhan, M and Powers, B. (1989) The Global Village: Transformation in World Life & 21st Century. Oxford University Press 22) Morley, D. Robins, K. (1995) Spaces of Identity: Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries. London: Routledge 23) Peters, J.D. (2001) “Witnessing”, in Media, Culture & Society, 23(6) 24) Rantanen, T. (2005) The Media and Globalization. London: Sage 25) Robertson, R. (1992) Globalization. London: Sage 26) Said, E. (1978) Orientalism. London: Routledge 27) Sassen, S. (2001) Global Networks, Linked Cities. New York: Routledge 28) Schiller, H. (1969) Mass Communication and American Empire 29) Silverstone, R. (1999) Why Study the Media? London: Sage 30) Silverstone, R. (2006) Media and Morality: On the Rise of the Mediapolis. London: Polity 31)SrebernyMohammadi, A. (1997) “The many faces of cultural imperialism,” in Golding, P. and Harris, P., Beyond Cultural Imperialism (pp. 4968), London: Sage 32) Thussu, D. (ed.) (2009) International Communication: a Reader. London: Routledge 33) Tomlinson, J. (2001) Cultural Imperialism. London: Pinter 34) Tomlinson, J. (1999) Globalization and Culture. Cambridge: Polity 35) Thompson, J. (1995) The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Cambridge: Polity 36) Van Dijk, J. (1999) The Network Society: Social Aspects of New Media. London: Sage 37) Waters, M. (2000) Globalization (Key Ideas) (2nd edition). London: Routledge Further sources Print Journals: 1) Communication, Culture & Critique 2) Communication, Politics & Culture 3) Communication Research 4) Cultural Studies 5) European Journal of Communication 6) European Journal of Cultural Studies 7) Global Media and Communication 8) Information, Communication & Society 9) Interactions: Studies in Communication & Culture 10) Javnost – The Public 11) Journal of Communication Inquiry 12) Journal of Global Mass Communication 13) Media, Culture and Society 14) New Media & Society 15) Political Communication 16) Popular Communication: The International Journal of Media and Culture 17) Postmodern Culture 18) Screen 19) Television & New Media Open Access Journals: 1) First Monday 2)Global Media Journal 3)International Journal of Communication 4) Journal of ComputerMediated Communication 5) Journal of eMedia Studies 6) M/C Journal: A Journal of Media and Culture 7) Nordic Review: Nordic Research on Media and Communication 8) Platform: Journal of Media and Communication 9) Spaces of Identity 10) Westminster Papers in Communication and Culture 11) Transformations 12) 3CMedia: Journal of Community, Citizen’s and Third Sector Media and Communication

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Çalıştay
1
15
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
Proje
1
15
Çalıştay
1
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
134

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest