MCS 414 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radyoda İleri Program Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 414
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencileri ileri radyo kaydı ve ses yapımı kural ve teknikleriyle tanıştırmak, çeşitli radyo türleri ve ses yapımını araştrmak, yaratmak ve analiz etmek. Bu dersin alınmasından önce MCS 413 Radyo Yapım dersinin başarıyla tamamlanması önemle tavsiye edilir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyo program yapımının ana kurallarını anlamak ve uygulamak ve Radyo program yapımında orjinal fikirler geliştirerek, dönem sonunda gelişmiş ve kapsamlı ürünler yaratmak.
  • Gelişmiş kalitede radyo drama program kaydı oluşturmak.
  • Gelişmiş kalitede radyo belgesel program kaydı oluşturmak.
  • Haftalık dramatik radyo yapım grubuna katkıda bulunmak.
  • Bir çok radyo ve işitsel türü tartışmak ve eşleştirmek.
  • Radyo ve stüdyo alanında profesyonel anlamda çeşitli alanlarda çalışabilecek kapasite ve pozisyonda olmak.
Tanımı Stüdyo pratiği ve işitsel kurgu bu dersin temelini oluşturmaktadır. Öğrenciler yoğun olarak uygulamalı çalışmalarda bulunacaktır. Bu uygulamalar doğru işitsel yapımının özellikleri başlıklı haftalık tartışmaklar çerçevesinde bildirilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Mikrofon türleri. Hikaye ve rol seçimleri. 10 haftalık radyo programı planı. S. Alten (1986), Audio in Media, pp. 102-150.
3 Planın metne dökümü, müzik, ses efektleri, jingle ve promolar Crook p. 3-11
4 Radyo piyesinin kaydına başlanması. Bu süreç 14. Haftaya kadar devam eder %30 Crook p. 12-15
5 Radyoda belgesel McLeish (2005), Radio Production, pp.264-275. Biewen p.
6 Belgesellerin planlanması, çekim öncesi S. Alten (1986), Audio in Media, pp.264-290. Biewen p.
7 Remotes McLeish (2005), Radio Production, pp.204-212
8 Dosyaların ve 1. vizelerin sunumu ve kritiği %30
9 Radyoda konuşma S. Alten (1986), Audio in Media, pp.292-308. McLeish (2005), Radio Production, pp.115-127.
10 Radyoda drama McLeish (2005), Radio Production, pp.242-251. Crook 21-30
11 Ses efektlerinin kaydı S. Alten (1986), Audio in Media, pp.417-422.
12 Dramanın kaydı S. Alten (1986), Audio in Media, pp.309-315. Crook p. 30-37
13 Dramanın yapım sonrası McLeish (2005), Radio Production, pp.252-263. Ahiska pp.159-182
14 Dosyaların ve Final projelerinin sunumu ve kritiği %30 McLeish (2005), Radio Production, pp.252-263.
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Ders anlatımı ve PowerPoint sunumları yöntemiyle işlenecektir.

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
32
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek.
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest