MCS 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnternet Gazeteciliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 430
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, gazetecilik mesleğine dair temel becerileri İnternet ortamında uygulamayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnternette güvenli veriye ulaşabilecektir.
  • Çevirimiçi ortamlarda sunulan haberlere eleştirel bir yaklaşım geliştirebilecektir.
  • Çevirimiçi bir mecra için haber yapabilecektir.
  • İnternet üzerinde gazetecilik becerilerini uygulayabilecektir.
  • İnternet gazeteciliği için temel yazılımları kullanabilecektir.
Tanımı Bu ders, İnternet gazeteciliğinin teorik ve uygulamalı konularını tartışmaya açar. İnternet gazeteciliği ile geleneksel basın arasındaki ilişkileri irdelemek suretiyle mecralar arası yayıncılığın farklı boyutlarını konu edinir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 İnternet gazeteciliği nedir? Eric C. Deggans, “What Is Your Media Pyramid?,” Poynter, Jan. 19, 2006. Martin Langveld, “Building Networks Around News,” Niemann Lab.
3 Yöndeşme Henry Jenkins, Convergence Culture, New York University Press, 2006, 125. Stephen Quinn & Vincent F. Filak, Convergent Journalism, Focal Press, 2005, 321.
4 Yurttaş gazeteciliği ve değişen haber değerleri Stuart Allen, “Histories of Citizen Journalism,” Citizen Journalism: Global Perspectives, Stuart Allan, Einar Thorsen (Eds.), 1733. Quinn & Lamble; Online Newsgathering, Focal Press, MA: 2008, 4356.
5 Online alternatif medya Bailey; Cammaerts; Carpentier. Understanding Alternative Media, New York: Open University Press, 2008, 335.
6 İnternette haber döngüsü Mike Ward, Journalism Online, 1826.
7 Anlatı teknikleri Jonathan Dube, “Online Storytelling Forms” Debora Wenger, “Writing for the Web,” Advancing the Story, 167191.
8 Ara sınav
9 İnternet medyasında haber kurgusu Mike Ward, Journalism Online, 121150.
10 HTML’ye giriş Mike Ward, Journalism Online, 150164. JLearning.org
11 Web tasarımı Mike Ward, Journalism Online, 164200.
12 Wordpress Stern, Damstra, Williams, Professional Wordpress.
13 İnternet gazeteciliğinin geleceği John Pavlik, Journalism and New Media, 159193.
14 Proje sunumları
15 Proje sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı Okumalar ve haber sitesi örnekleri öğretim elemanının web sayfasında ilan edilecektir. Basılı materyal dönem içinde paylaşılacaktır.
Diğer Kaynaklar Örnek haber siteleri uygulamalar kapsamında analiz için değerlendirilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest