MCS 441 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinemada Müzik ve Ses Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 441
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilerin görsel işitsel işlerinde müziği daha etkin kullanabilmelerini sağlamak. Bu amaçla, dersin sonunda öğrencilerim müziği analiz etme ve sınıflandırma becerisiyle donanmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Müziği analiz etme becerisine sahip olma.
  • Müziğin türleri hakkında bilgi sahibi olma.
  • Batı ve batı dışı sanat müziği geleneklerini sınıflandırabilme.
  • Film müziğinin üretim sürecini öğrenme.
  • Film müziğinin kullanımındaki stratejileri öğrenme.
  • Filmin ses kuşağı ve film müziğinin onun içindeki yerini öğrenme.
  • Telif hakları konusunda gerekli olabilecek bilgileri edinme.
Tanımı Bu ders bütünüyle müzik hakkındadır. Müziğin tanımı, insan zihnindeki etkisi, müzikal türleri tanımlama ve film müziği geleneğindeki yaygın stratejileri kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Müzik evreninin temelleri. Film müziği hakkında temel olgular. Cohen, Annabel J. Music as a source of emotion in film in Music and emotion: Theory and research. Series in affective science., (pp. 249-272). New York, NY, US: Oxford University Press, viii, 487 pp. 2001
2 Müzik bir filme nasıl hizmet eder? Mesaj ileticisi olarak müzik. Kalinak, Kathryn Film Music: A Very Short Introduction Oxford University Press, 2010
3 Müziğin kültürel yönü Kassabian, Anahid Hearing Film: Tracking Identificiations in Contemporary Hollywood Film Music Routledge 2001
4 Müziği dinlemek, yapı taşlarına dikkat edebilmek Prendergast, Roy M. Film Music: A Neglected Art (Second Edition) W.W.Norton & Company, 1992
5 Çalgıların sınıflandırılması Elden dağıtılan metinler ve online videolar
6 Sanat Müziği: Batı dışı sanat müziği gelenekleri Elden dağıtılan metinler ve online videolar
7 Batı Sanat Müziği: Barok öncesinden Klasik döneme Wright, Craig Listening to Western Music:7th Edition Schirmer Cangage Learning 2014
8 Batı Sanat Müziği: Film müziğinin biçemsel kaynağı Romantik Dönem ve Çağdaş Dönem Wright, Craig Listening to Western Music:7th Edition Schirmer Cangage Learning 2014
9 Popüler müzik ve reklamcılıktaki işlevi Shuker, Ray Understanding Popular Music (Second Edition) Routledge 2001
10 Dönem ortası projesi: Verilen müzik örneklerini kelimelerle tanımlama
11 TV yayıncılığında müzik Frith, Simon Look! Hear! The Uneasy Relationship of Music and Television Popular Music, Vol. 21, No. 3, Music and Television (Oct., 2002), pp. 277-290 Cambridge University Press
12 Reklamda müziğin etkin kullanımı Elden dağıtılan metinler ve online videolar
13 Film müziğnin kısa tarihi. Temaları yaratma ve spotting aşamaları Prendergast, Roy M. Film Music: A Neglected Art (Second Edition) W.W.Norton & Company, 1992
14 Film Müziği: Film müziğinin işlevi. Film müziği nerede ve nasıl kullanılmalı? Prendergast, Roy M. Film Music: A Neglected Art (Second Edition) W.W.Norton & Company, 1992
15 Final projelerinin teslimi ve değerlendirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Kalinak, Kathryn Film Music: A Very Short Introduction Oxford University Press, 2010 -Prendergast, Roy M. Film Music: A Neglected Art (Second Edition) W.W.Norton & Company, 1992

Diğer Kaynaklar Her haftanın okumaları ve ilgili web kaynakları ile desteklenen konuları öğretici tarafından duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest