MCS 446 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinema Tarihi ve Estetiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 446
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uzun metrajlı filmlerin başlangıcından 1990’lara kadar dünya sinemasındaki başlıca gelişmeleri izlemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • dünya sinemasındaki tarihi gelişmeleri izleyebilecek ve bu gelişmelerin sebep ve sonuçlarını saptayabileceklerdir
  • ulusal sinemaların bireysel tarihlerinin, uluslararası trendleri, filmlerin yapımı, dağıtımı ve gösterimi bakımından nasıl etkilediklerini açıklayabileceklerdir
  • filmin bir araç olarak kullanımının zaman içinde nasıl değiştiğini ve standardize olduğunu anlatabileceklerdir
  • sosyopolitik, teknolojik, ekonomik ve kültürel koşulların sinemanın estetiğini verilen tarihsel aralıkta nasıl etkilediğini açıklayabileceklerdir
Tanımı Ders kronolojik olarak yapılandırılmış ve sinemanın gelişimindeki, özellikle tarihsel açıdan; estetik, politik, teknolojik, kültürel ya da ekonomik gibi önemli anlar üzerine yoğunlaşmıştır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders programlarının dağıtılması ve dersin işleyişi hakkında genel bilgilendirme
2 Film sanatı ve film tarihi The Cinema Book The Passion of Joan of Arc
3 Film çeşitleri ve film yapım çeşitleri
4 Film bileşenlerine giriş As film Studies: The Essential Introduction
5 Erken sinema The Cinema Effect
6 Anlatım ve anlatı biçimleri The Cinema Book
7 Mizansen Mise-en-Scene
8 Sinematografi Cinematography
9 Işık ve montaj
10 Tür The Cinema Book
11 Üslup
12 Avrupa sineması Cinema & Nation’dan okumalar
13 Sinemada ses
14 Sinemada zaman ve mekan
15 Deneysel ve canlandırma filmleri Makaleler önerilecek
16 Genel Değerlendirme

 

Dersin Kitabı The Cinema Book, edited by Pam Cook, 1985 The Cinema Effect, Sean Cubitt, The MIT Press, 2004 AS film Studies: The Essential Introduction Sarah Casey Benyahia, Freddie Gaffney and John Whit, Routledge, 2006 Cinematography, Kris Malkiewicz, Prentice Hall Press, 1973 Mise-en-Scene,Film Style and Interpretation, John Gibbs, Short Cut Series, Wallflower, 2002 Dersin konularına ilişkin makaleler de ayrıca önerilecektir. Bu ders film izleme ve filmleri tartışma üzerinden yürütülecektir. Derslerin verimli geçmesi için derse hazırlıklı gelinmesi ve tartışmalara katılım önemlidir. Devamlılık zorunludur. Derse 1 saat geç kalan öğrenci 3 saatlik ders süresi için yok sayılacaktır. Aynı şekilde dersi erken terkeden öğrenciler de dersin bütününde yok sayılacaktır. Dönem boyunca derslerin %30’una (4 ders) katılmayan öğrenciler bu dersten kalacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlamak için bir ‘TERM PAPER’ ve her hafta verilecek ödevleri tamamlamak gerekmektedir
Diğer Kaynaklar Raul Ruiz, Poetics of Cinema, éditions dis voir, 1995 Cahiers du Cinéma, the 1950s. Neorealism, Hollywood, New Wave, Harvard University Press, 1985, edited by Jim Hillier Garret Stewart, Framed Time, University of Chicago Press , 2007 Movies and methods: an anthology edited by Bill Nichols University of California Press, 1997 Cinema and Nation, Mette Hjort and Scott MacKenzie, New York : Routledge , 2000

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
26
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
46
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest