MCS 447 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ses Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 447
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders audio visual’in bir parçası olan ses yapımı hakkında bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Audio ekipmanlarını ustalıkla kullanacaklardır
  • Bu ekipmanların audio visual içinde etkili kullanacaklardır
  • Düşünce iletiminde sesi bir araç olarak kullanabileceklerdir
  • Dijital ortamda sesi işleyebileceklerdir
Tanımı Bu ders mikrofon, mikser, kayıt aletleri gibi audio ekipmanlarının kullanımı ile daha etkili bir ifade için sesin doğru kullanımını konu alır.
 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Dersin hedefleri. Kavram olarak ‘Ses’ Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 1
3 Dublaj ve canlı ses kaydının avantajları ve dezavantajları. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 9&10
4 Mikrofonlar ve sınıflandırmaları. Mikrofonlama teknikleri. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 4&12
5 Dijital ve analog sesin karşılaştırılması. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.120124
6 Analog ve dijital kayıt gereçleri. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.124135
7 Ses mikseri, bağlantı ve kablo tipleri. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 5
8 Adobe Audition’a giriş. Dijital ses formatları (.wav, .aiff, .mp3) Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.147,
9 Adobe Audition 3.0: Doğrusal olmayan ses işlemesi. Ses efektlerinin eklenmesi. www.adobe.com/ap/products/audition/
10 1.Projenin değerlendirilmesi. Bir radyo programının stüdyoda kaydı kayıt kalitesi, doğru ekipman seçimi ve işleme becerileri gibi kriterler ışığında değerlendirilir.
11 Hoparlörler. Dinleme koşulları. Sesin yeniden üretimi. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 3
12 Ses ve görüntü arasındaki senkronizasyon. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 7
13 2.Projenin değerlendirilmesi. Değişik materyallerle üretilen folley sesleri kullanılarak bir sahnenin ses kuşağının oluşturulması.
14 Ses kartları ve Dijital arayüzler. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.132
15 Bütün dönemin gözden geçirilmesi.
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Ders esnasında alınan notlar ve link verilen web siteleri ders notu olarak kullanılabilir.
Diğer Kaynaklar Alden, Stanley R. Thomson “Audio In Media(8th Edition)”, Wadsworth Publishing 2008

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest