MCS 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Proje Geliştirme ve Yapımcılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 480
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere bir film projesini nasıl geliştirip organize edeceklerini ve gerçekleştirebileceklerini anlatmak ve aynı zamanda maddi kaynak sağlayan kurumlara nasıl başvuracaklarını göstermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Eksiksiz bir film projesi dosyası oluşturabileceklerdir.
  • Film yapım sürecinin başlıca unsurlarını ve gerekliliklerini tarif edebileceklerdir.
  • Bütçe, yapım ve yapımsonrası takvimleri oluşturabileceklerdir.
  • Bir ekip kurup bu ekibin çalışmasını sağlayacaklardır.
  • Film yapım fikirlerini formel ve anlaşılabilir bir dosya haline getirebileceklerdir.
  • Uygun kurumsal kaynakları bulup bunlara başvurabileceklerdir.
Tanımı Ders, proje geliştirme ve film yapımına ilişkin aşağıdaki konuları içerecektir: Yapımöncesi, yapım, yapımsonrası, bütçe planlama, ekip, pazarlama ve dağıtım, finansal kaynak araştırması, proje dosyası hazırlama.
 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Film yapımının temelleri The Complete Film Production Handbook: Chapter 1 “The Production Team and Who Does What” Chapter 25 “Independent Filmmaking”
3 Fikrin ifade edilmesi: Ana tema, öneri ve sinopsis. Gerçek düşük bütçeli uzun metrajlı filmden taslak belgeler
4 Yapım öncesi Bir paragraf ve bir sayfa sinopsis hazırlama (1. ödev) The Complete Film Production Handbook: Chapter 2 “The Production Office” Chapter 4 “From Script to Schedule” The Power Filmmaking Kit: Chapter 2 “Preproduction”
5 Bütçenin hazırlanması ve planlama The Complete Film Production Handbook: Chapter 3 “Basic Accounting” Chapter 4 “From Script to Schedule” The Power Filmmaking Kit: Chapter 3 “Budgeting” Chapter 4 “Scheduling”
6 Ekibin kurulması The Complete Film Production Handbook: Chapter 10 “Deal Memos” Chapter 11 “Unions and Guilds” Chapter 12 “Principal Talent” The Power Filmmaking Kit: Chapter 7 “Auditioning Actors” Chapter 8 “The Crew” Chapter 9 “Unions and Guilds”
7 Yapım aşaması The Complete Film Production Handbook: Chapter 8 “During the Shoot” Chapter 17 “Safety” The Power Filmmaking Kit: Chapter 5 “Insurance”
8 Yapım sonrası Senaryonun ayrıntılandırılması (2. ödev) The Complete Film Production Handbook: Chapter 15 “Clearances and Releases” Chapter 30 “Post Production Overview”
9 Pazarlama ve dağıtım The Complete Film Production Handbook: Chapter 9 “Building Strong Industry Relationships” Chapter 26 “Practical LowBudget Filmmaking” The Power Filmmaking Kit: Chapter 23 “Distribution”
10 Kurumlar
11 Sponsorluk
12 Proje dosyasının hazırlanması I Bütçenin hazırlanması ve planlama (3. ödev)
13 Proje dosyasının hazırlanması II
14 Profesyonel proje sunum simülasyonu I Proje dosyasının teslim edilmesi ve sunumu (Dönem sonu projesi)
15 Profesyonel proje sunum simülasyonu II
16 Dönemin genel değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı Eve Light Honthaner, The Complete Film Production Handbook, USA: 2001. Robert Latham Brown, Planning the LowBudget Film, Chalk Hill Books, 2006. Barry Hampe, Making Documentary Films and Videos: A Practical Guide to Planning, Filming, and Editing Documentaries, Holt Paperbacks, 2007. Gerçek projelere ait örnek proje dosyaları.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
5
25
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
26
Çalıştay
5
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest