MCSB 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yayıncılık Stüdyosu II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCSB 302
Bahar
2
6
5
12

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere radyo, televizyon ve IP tabanlı mecralar için içerik üretimi, program yapımı, yayın yönetimi ve yayıncılık konularındaki temel bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel işitsel içerik üretimi için gerekli temel teknik bilgilere sahip olacaktır
  • Çekim/kayıt, kurgu, yayın iş-akışlarını yürütebilecektir
  • Çok-kameralı-çekim/stüdyo koşullarında çalışabilecektir
  • Program üretiminin farklı aşamalarında çalışabilecektir
  • Program ve yayın formatlarını tanıyabilecektir
  • Program fikri geliştirip uygulayabilecektir
  • Ekip olarak ve stres altında çalışmayı başarabilecektir
Tanımı Bu ders, Yayıncılık Uzmanlık Alanı’nı seçen öğrencilerin temel stüdyo dersidir. Ders kapsamında program yapımından yayın yönetimine yayıncılıkla ilgili tüm süreçler kapsanacaktır. Bu nedenle prodüksiyona yönelik yaratıcı ve teknik bilgilerin yanı sıra, yayıncılık endüstrisi, yasal düzenlemeler, yayın teknolojileri de ders kapsamında ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin ve stüdyo uygulamasının tanıtımı
2 Yapım toplantıları/Yayın toplantısı /Stüdyo çalışması
3 Program yapımı / Yayın yönetimi / İleri kurgu teknikleri
4 Yeni teknolojiler, internet ve yayıncılık / Stream ve IPTV
5 Saha çalışması / Uzak stüdyo uygulaması
6 Global yayıncılık endüstrisi / Çoklu-kameralı stüdyo uygulaması
7 Türkiye'de yayıncılık endüstrisi / Stüdyo uygulaması / Yayın Yönetimi
8 Stüdyo ışıklandırması / Yaratıcı teknikler
9 Yayın tasarımı / Çoklu-kameralı stüdyo uygulaması
10 Çoklu-kameralı stüdyo uygulaması
11 Yapım toplantıları / Yayın toplantısı / Program yapımı / Canlı Yayın yönetim
12 Yapım toplantıları / Yayın toplantısı / Program yapımı / Canlı Yayın yönetim
13 Yapım toplantıları / Yayın toplantısı / Program yapımı / Canlı Yayın yönetim
14 Yapım toplantıları / Yayın toplantısı / Program yapımı / Canlı Yayın yönetim
15 Sunumlar ve dönem sonu değerlendirmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar İlgili okumalar dönemin başında öğrencilere duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
70
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
9
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
330

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek.
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest