MCSN 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Habercilik Bitirme Projesi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCSN 498
Bahar
2
4
4
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin kariyer planlarını netleştirmelerini ve bir mezuniyet portfolyosu hazırlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler projelerini entellektüel ve profesyonel ilgi alanları doğrultusunda şekillendireceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Habercilik alanında çalışmak üzere yapacakları iş başvuruları için portfolyo hazırlayacaktır
  • Kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimlerini birleştirerek bir ya da birden fazla ürün ortaya çıkartacaktır
  • Mezuniyet sonrası için kariyer planlarını belirleyebilecektir
  • Bir projenin tüm aşamalarına ilişkin sorumluluk alacaktır
  • Bir proje ekibi içinde takım çalışması becerileri edinecektir
Tanımı Öğrenciler, bireysel ya da grup olarak bir proje önerisi geliştirecektir. Projeler, basılı, web tabanlı, fotoğraf, radyo ya da video/televizyon mecraları için haber projesi olabilir. Projeler dönemlik ya da yıllık olabilir. Önerilen proje danışmanlarla (dersi verenler) görüşmelerde geliştirilecektir. Proje önerileri sunum yapılarak diğer öğrencilerle paylaşılır. Danışmanların onayını alan proje başlar. Projeler boyunca takım çalışması teşvik edilecek ve ekip üyeleri arasında iş yükünün eşit paylaşımı düzenli olarak takip edilecektir. Öğrenciler proje çalışması süresince her hafta danışmanlarıyla görüşür. Haftalık görüşmelerde, önceki hafta yapılan çalışmanın anlatıldığı bir ilerleme raporu sunulur. Danışmanlar proje öğrencilerine projelerini nasıl ilerletecekleri konusunda yol gösterir. Öğrencilerin ilgi alanına ve her bir projenin konusuna göre ilgili danışman öğrenciden üniversitedeki bazı dersleri takip etmesini isteyebilir. Dönem sonunda öğrenciler proje ürünlerini, fakülte öğretim elemanları, diğer öğrenciler ve profesyonellerden oluşan bir jüri karşısında savunacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bitirme projesi çalışmasının nasıl yürütüleceği hakkında açıklamalar. Proje fikri bulma, geliştirme ve proje önerisi dosyası hazırlama konusunda bilgilendirme
2 Proje ekiplerinin belirlenmesi / Fikir önerilerinin tartışılması
3 Fikir geliştirme / Proje ekipleriyle görüşme
4 Proje önerisi dosyasının teslimi / Proje önerilerinin sunulması
5 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
6 Proje çalışması / Haftalık görüşme
7 Proje çalışması / Haftalık görüşme
8 Proje çalışması / Haftalık görüşme
9 Proje çalışması / Haftalık görüşme
10 Proje çalışması / Haftalık görüşme
11 Proje çalışması / Haftalık görüşme
12 Proje çalışması / Haftalık görüşme
13 Proje çalışması / Haftalık görüşme
14 Proje çalışması / Haftalık görüşme
15 Projelerin sunumu / Proje raporunun teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Senior Project Guidelines (Dönem başında öğrenciere dağıtılacaktır)
Diğer Kaynaklar Projenin özelliklerine göre ek kaynaklar önerilebilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
1
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
-
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
220

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek.
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest