MCSR 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Araştırma ve Yönetim Bitirme Projesi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCSR 498
Bahar
2
4
4
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin kariyer planları yapmalarına ve bu amaç için kullanabilecekleri bir portföy oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Öğrenciler projelerini akademik ve profesyonel ilgi alanlarına göre şekillendireceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • araştırma ve yönetim alanlarında çalışmayı hedefleyen öğrenciler iş başvurularında kullanabilecekleri bir portfolyo oluşturacaklardır.
  • akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler yazılı çalışmalar ile araştırma yapacakları alanları pekiştireceklerdir.
  • mezuniyetten sonra ne tür bir kariyer istediklerine dair düşüncelerini netleştireceklerdir.
  • proje oluşturma ve sunum becerilerini geliştireceklerdir.
  • düşünme-planlama aşamasından başlamak suretiyle, bir proje üretim aşamasının bütün sorumluluğunu üstleneceklerdir.
Tanımı Her öğrenci bir ana bir de yardımcı proje üzerinde çalışacaktır. Öğrenciler çalışmaları ile ilgili geribildirimleri haftalık birebir görüşmeler ile edineceklerdir. Seçtikleri alana göre öğrencilerin fakülte dersleri arasından destekleyici dersler almaları önerilir. Tamamlanmış projeler öğrenciler tarafından sunulacaktır, ve bu sunumlar tüm fakülte mensuplarına, öğrencilere ve profesyonellere açık olacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bitirme projesi çalışmasının nasıl yürütüleceği hakkında açıklamalar
2 Proje konularının / Fikir önerilerinin tartışılması
3 Proje konularının / Fikir önerilerinin tartışılması
4 Proje hakkında yapılan hazırlıkların tartışılması
5 Proje hakkında yapılan hazırlıkların tartışılması
6 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
7 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
8 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
9 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
10 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
11 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
12 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
13 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
14 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
15 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
16 Projelerin sunumu ve tartışılması

 

Dersin Kitabı

Ders materyalleri öğretim elemanı tarafından temin edilecektir.

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
2
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
31
Proje
2
51
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
340

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest