MMC 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Popüler Kültür
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMC 401
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin popüler kültür ve popüler kültürün toplum üzerindeki rolü hakkında eleştirel düşünmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Popüler kültür metinlerinin eleştirel okumasını yapabileceklerdir,
  • Popüler kültürü tarihsel bir olgu olarak algılamaya başlayacaklardır,
  • Popüler kültürün diğer kültür ve güç ilişkileri ile olan bağlantıları üzerine yorum yapabilecekledir.
  • Popüler kültürü özelde metinler üzerinden ve genel olarak tartışabilecek ve eleştirebileceklerdir.
  • Popüler kültür analizi üzerine çeşitli yaklaşımları tartışabilecek ve eleştirebileceklerdir.
Tanımı Bu dersin sonunda öğrenciler çeşitli yaklaşımlarla popüler kültürü analiz etmeyi, teorileştirmeyi ve tartışmayı öğreneceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Konu: Popüler kültür nedir? The Culture and Civilisation tradition: Mathew Arnold and Levisism Analysis: The Godfather Storey, J. (2001), Cultural Theory and Popular Culture, Pearson: Harlow, p. 13-26.
3 Konu: Culturalism: Richard Hoggart and Raymond Williams Analysis: The Maltese Flacon Storey, J. (2001), Cultural Theory and Popular Culture, Pearson: Harlow, p. 29-37
4 Topic: Culturalism: Stuart Hall Analysis: popular music Storey, J. (2001), Cultural Theory and Popular Culture, Pearson: Harlow, p. 39-43
5 Konu: Marxism: the Frankfurt school Analysis: pop music videos Storey, J. (2001), Cultural Theory and Popular Culture, Pearson: Harlow, p. 49-56
6 Konu: Marxism: Neo Gramscian Cultural Studies Analysis: punk, reggae and resistance music Storey, J. (2001), Cultural Theory and Popular Culture, Pearson: Harlow, p. 63-70
7 Ara sınav
8 Konu: Structuralism Analysis: Film: Dances with Wolves Storey, J. (2001), Cultural Theory and Popular Culture, Pearson: Harlow, p. 87-98
9 Konu: Post-structuralism: Discourse and power: Foucault, Fairclough and van Leeuwen Analysis: Film: Black Hawk Down Wodak, R. (2001) What is CDA?
10 Konu: Social Semiotics: van Leeuwen Analysis: Popular music videos Way, L. (2013), Discourses of popular politics, war and authenticity in Turkish pop music
11 Konu: Gender and Sexuality: Reading Romance and women’s soap operas Analysis: TV Soap operas Storey, J. (2001), Cultural Theory and Popular Culture, Pearson: Harlow, p. 105-118
12 Sunumlar (9 Mayıs)
13 Konu: Postmodernism: Lyotard, Baudrillard Analysis: Film: Apocalypse Now Storey, J. (2001), Cultural Theory and Popular Culture, Pearson: Harlow, p. 129-137
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Önerilen okumalar her hafta sınıfta belirtilecektir.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek.
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest