Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 111 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim, Kültür & Toplum I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 111
Güz
3
2
4
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı The course aims to introduce students to main concepts, issues, models, theories, approaches, and developments related to the field of media and communication studies
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Upon completion of this course students will:
  • have fundamental knowledge of different communication forms and practices within their historical and social context
  • define major models, theories, and approaches of media and communication
  • apply diverse theoretical tools to the discussion of the interplay between media/communication, culture, and society
  • evaluate main research trends and perspectives in the analysis of media and communication issues
  • critically engage with media and communication processes
  • demonstrate ability to develop strong arguments and clear statements in a reasoned manner
Ders Tanımı The course defines communication; evaluates different forms of communication; draws on major developments in the field; discusses key models and theories of communication; reflects on traditional and contemporary approaches of issues related to media and communication field.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction. Defining communication
2 Forms of communication I (interpersonal, group, organizational) DeVito, J. (2011) Human Communication: The Basic Course (12th edition). Pearson – pp. 19-27 & 101-107
3 Forms of communication II (mass communication) Turow, J. (1999) Media Today: An Introduction to Mass Communication. Houghton Mifflin – pp. 3-25
4 Mass media in history Winston, B (1999) ‘How are Media Born?’, in Marris, P. and Thornham, S. (eds.) Media Studies: A Reader (2nd edition). Edinburgh Press – pp. 786-801
5 Midterm exam
6 Models of communication Berger, A. (1995) Essentials of Mass Communication Theory. London: Sage – pp. 12-17
7 Early communication theories (Chicago School, Mass Communication Research, InformationTheory) Mattelart, A. & Mattelart, M. (1998) Theories of Communication: a Short Introduction. London: Sage, pp.19-23 & 25-30
8 Media effects McQuail, D. (2010) McQuail’s Mass Communication Theory, 5th edition. London: Sage – pp. 457-465 & 497-502
9 Medium theory (Toronto school) Durham, M.G. & Kellner, D.M. (2005), Media and cultural studies. Keyworks. Oxford: Blackwell Publishers – pp.107-116.
10 Midterm exam
11 Marxist media theory Berger, A. (1982) Media Analysis Techniques - chapter 2
12 Critical theory Strinati, D. (2004) An Introduction to theories of popular culture (2nd Edition) – pp. 54-58 &.67-73.
13 Structuralism Smith, P. & Riley, A. (2009) Cultural Theory. An introduction (2nd edition). Oxford: Blackwell Publishers – pp. 92-110.
14 Postmodern cultural theories Turner, J. H. (2003) The structure of sociological theory (7th edition). Thomson Wadsworth – pp. 227-248.
15 Network Society Castells, M. (2009) Communication Power. Oxford UnıversWiley-Blackwell – pp. 19-29 & 33-38.
16 Review

 

Ders Kitabı - course handout, course reader, lectures’ presentations
Önerilen Okumalar/Materyaller - additional readings suggested by lecturers, print and open access journals in Media and Communication

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
2
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
5
15
75
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
2
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
0
    Toplam
223

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.