Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Medya Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 207
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders 19. yüzyıldan başlayarak Türk medya tarihindeki ana gelişmelere odaklanacaktır. Medya alanındaki gelişmeler tarihsel çerçeve içinde açıklanacak ve bu gelişmelerle sosyopolitik değişimler arasındaki karşılıklı etkileşim ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya tarihini okuyup incelerken temel kavramları kullanabilecektir.
  • Türkiye’de basın, yayın, yayım, sinema alanındaki temel gelişmeler hakkında bilgi edinecektir.
  • Bu gelişmeleri sosyal yapıyla ilişkilendirebilecektir.
  • Medyanın kültürel ve politik önemi hakkındaki tartışmalar konusunda fikir sahibi olacaktır.
  • Medya alanındaki farklı teknolojik gelişmelerin kültür ve toplum üstündeki etkilerini karşılaştırabilecektir.
  • İletişim tarihi alanında araştırma yapabilecek ve bulgularını yazılı ve sözlü sunabilecektir.
Ders Tanımı Derste Türk medya tarihindeki ana gelişmeler anlatılacaktır. Medya alanındaki teknolojik gelişmelerin önemi vurgulanıp bu gelişmelerin kültür ve toplum üstündeki etkileri tartışılacaktır.
 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Osmanlı'da Basının Gelişimi M. N. İnuğur (1982) Basın ve Yayın Tarihi.
3 I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerinde Basın M. N. İnuğur (1982) Basın ve Yayın Tarihi.
4 Mütareke Dönemi ve Kurtuluş Savaşında Basın M. N. İnuğur (1982) Basın ve Yayın Tarihi.
5 Tek Parti Döneminde Basın U. Kocabaşoğlu (2007), "Tek Parti Dönemi Matbuatı Üzerine Gözlemler"; 100 soruda Türk basın tarihi : 1908 – 1972 Yüz soruda Türk basın tarihi/ Topuz, Hıfzı, Verfasser II. Mahmut'tan holdinglere Türk basın tarihi /Topuz, Hıfzı, Verfasser
6 Tek Parti Döneminde Basın U. Kocabaşoğlu (2007), "Tek Parti Dönemi Matbuatı Üzerine Gözlemler"; 100 soruda Türk basın tarihi : 1908 – 1972 Yüz soruda Türk basın tarihi/ Topuz, Hıfzı, Verfasser II. Mahmut'tan holdinglere Türk basın tarihi /Topuz, Hıfzı, Verfasser
7 Çok Partili Dönemde Basın H. Topuz (2003), 100 Soruda Türk Basın Tarihi.
8 Midterm I
9 Osmanlı'dan Cumhuriyete Degiciliğin Tarihsel Gelişimi B. Varlık,Tanzimat ve Meşrutiyet Dergileri; U. Kocabaşoğlu (1984), Cumhuriyet Dergiciliğine Bakış.; Osmanlı'da Dergiciliğin Doğuşu ve Gelişimi (1849-1923)/ DEMİR, KENAN DEMİR
10 Osmanlı'da Telgrafın Kullanımı, Osmanlı'da Fotoğrafın ve Ses Kaydının Gelişimi Osmanlı İmparatorluğu'nda Telgrafın Kurulması; E. Özendes, The Art of Photography in Ottomans; 1900'den 2000'e Yüzyıllık Ses Tarihimize Müzikle Yolculuk.
11 Türkiye'de Sinemanın Tarihsel Gelişimi Sinemamızda çöküş ve Rönesans yılları: (Türk sineması 1990-2004) / Atilla Dorsay
12 Midterm II
13 Radyo Yayıncılığı Ö. Çankaya (2003), "Türkiye'de Radyoculuğun İlk Yılları".
14 TRT ve Televizyon Yayıncılığı Medya politikaları: Türkiye'de televizyon yayıncılığının dinamikleri / derleyenler D. Beybin Kejanlıoğlu, Sevilay Çelenk, Gülseren Adaklı Raşit Kaya & Barış Çakmur (2010) Politics and the Mass Media in Turkey, Turkish Studies, 11:4, 521-537, DOI: 10.1080/14683849.2010.540112
15 Türkiye'de Yerel ve Alternatif Medyanın Gelişimi S. Alankuş (2003), "BİA ve BİA Eğitim Çalışmaları Üzerine"; R. Duran "Türkiye'de Yerel, Bağımsız Medya ve Yurttaş Gazeteciliği".
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı Ön hazırlık bölümünde belirtilen okumalar.
Önerilen Okumalar/Materyaller Belgeseller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
5
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.