Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 262 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medyada Yapım II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 262
Bahar
2
1
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencileri görsel-işitsel medya yapım sürecinin aşamalarıyla tanıştırmak. Durağan, hareketli görüntü ve ses kaydı yapmanın ilkeleri ile dijital kurgu sürecine başlangıç yapmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel-işitsel kayıt cihazları ve bu ekipmanların çalışma prensiplerine ilişkin temel bilgilere hakim olacaktır.
  • Çağın güncel teknolojilerini kullanan cihazlarla görsel-işitsel projeleri uygulamaya geçirebilecektir.
  • Temel çekim açıları, çerçeveleme, çekim formatları gibi kavramlarla iletişim kurma becerisi kazanacaktır.
  • Medya yapımında kullanılan ekipmanları doğru, güvenli ve verimli biçimde kullanarak gerektiğinde bakımlarını gerçekleştirebilecektir.
  • Yapım sonrası kurgu işleminin teorik ve uygulamalı aşamalarına hakim olacak, güncel kurgu yazılımlarıyla temel seviyede kurgu yapabilecektir.
  • Ürettiği medya ürününün farklı mecralar için farklı format ve boyutlara dönüşümünü sağlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, görsel-işitsel medya yapım sürecinin temel basamaklarını; güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak işlenmesini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste edindikleri bilgilerin stüdyo ekipmanları ve yazılımlar kullanılarak dijital ürünlere dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Ders, işyükü ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirme.
2 Prodüksiyon aşamaları.
3 Fotoğraflama teknikleri: Fotoğraf makinesinin çalışma prensibi ve elemanları.
4 Fotoğraflama teknikleri: Kompozisyon ve çerçeveleme, planlar.
5 Işıklandırma: Temel ışıklandırma teknikleri, ışık ısısı, filtreler ve ışık kaynakları.
6 Işıklandırma: Temel ışıklandırma teknikleri, ışık ısısı, filtreler ve ışık kaynakları.
7 Videoya giriş. Video kameranın kurulumu, çalışma prensibi, kayıt formatları, kamera hareketleri.
8 Video: Video paket üretiminin süreçleri. Fikir, hikaye, kişiler.
9 Dijital kurguya giriş. Kurgu süreçleri ve uygulamaları.
10 Dijital kurguda format, sıkıştırma ve bitrate kavramları.
11 Dijital kurgu: Proje Geliştirme
12 Kişisel video projesi geliştirme. Yapım aşamaları ve elemanları.
13 Dijital iş akışı, mobil cihazlar, internet yayıncılığına giriş ve dağıtım süreçleri.
14 Video projelerinin sonlandırılması.
15 Projelerin değerlendirilmesi.
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
  • Herbert Zettl,  Television Production Handbook 11th Edition, Focal Press, 2012
  • Robert B. Musburger and Gorham Kindem, Introduction to Media Production: The Path to Digital Media Production 4th Edition, Focal Press, 2009
  • Keith Jack, Video Demystified: A Handbook for the Digital Engineer Fifth Edition, Newnes Press
Önerilen Okumalar/Materyaller

Görsel işitsel malzeme, örnek TV programları ve fotoğraflar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
6
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.