Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 300 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Gazetecilik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 300
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders habercilik öğrencilerinin görsel anlatım becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler fotoğraf ve foto muhabirlik konularında temel bilgileri edindikten sonra videografi konusunda ders görecek ve haberler, feature haberler ve belgesellerde fotoğraf ve video kullanımı konusunda eğitim alacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bir haber konusunu görüntüler aracılığı ile anlatabilecektir.
  • Öğrenciler bir fotoğraf makinesini kullanabilme becerisini edinecektir.
  • Öğrenciler bir video kamera kullanabilme becerisini edinecektir.
  • Öğrenciler ekipman seçiminin yapılan iş üzerindeki etkisini ayırt edebilecektir.
  • Öğrenciler görsel habercilik için gerekli araçları tanımlayabilecektir.
  • Öğrenciler görüntüleri işleyip kurgulayabilme becerisine sahip olacaktır.
Ders Tanımı Bu ders haberlerin görsel yönünün nasıl yaratıldığına odaklanacaktır. Ders fotoğrafın temelleri, fotoğraf çekimi ve işlenmesini de içerecek şekilde foto muhabirliği konusuyla başlayacaktır. Daha sonra televizyon/video habercliğine geçilecek ve haber için video teknikleri, kompozisyon ve ışıklandırma teknikleri üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin uygulamalı çalışma yapması ve çekim egzersizlerine katılmaları istenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Temel fotoğraf
3 Işık, pozlama ve mercekler
4 Foto muhabirlik
5 Foto muhabirlik uygulaması I
6 Uygulamaların değerlendirilmesi
7 Haber kamerası kullanımı
8 Haber videosunda ses
9 Haber videosunda ışık
10 Video röportaj seti
11 Video habercilik uygulaması I
12 Video habercilik uygulaması II
13 Uygulamaların değerlendirilmesi
14 Görsel haberciler için etik ve yasal konular
15 Dönemin değerlendirmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Dönemin başında duyurulacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili okumalar öğrencilere dönem başında duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
14
28
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
16
16
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.