Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ağ Toplumu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 312
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı yeni toplumsal yapılara ve bu yapıların oluşumunda yeni iletişim teknolojilerinin ve süreçlerinin rolüne dair kuramsal bir giriş yapmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüz iletişim teknolojilerinin temellerini tarihsel bir perspektif içerisinde tanımlayabilirler.
  • Ağ toplumu, bilgi toplumu, yeni iletişim düzeni, sosyal medya, toplumsal hareketler gibi kavramları iletişim kuramları bağlamında kullanabilirler.
  • sosyal medya,çevirimiçi kamusal alan, dijital toplumsal hareketler gibi kavramları iletişim teorileri çerçevesinde tartışabilecektir.
  • moder toplum ve postmodern toplum arasındaki temel farklılıkları karşılaştırabilecektir.
  • günümüz bilgi toplumu ve ağ toplumunun temel özelliklerini değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders yeni medya kavramı, dijital kültürler, ağ tabanlı sosyallik ve siyaset, ağ tabanlı toplumsal hareketler ve sosyal medya kullanım pratikleri gibi konuları içermektedir. Bu konular dijital iletişim teknolojilerinin geçmişi, bugünü ve geleceğine odaklanarak ele alınacaktır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 İnternetin tarihi http://www.historyofthings.com/history-of-the-internet
3 İnternetin kavramsallaştırılması Naik, U. & Shivalingaiah, D. (2008). Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0. CALIBER 2008 Collections
4 Enformasyonalizm ve iletişim ağı Castells, M. (2004). Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint. In Castells, M. (ed.) The Network Society: A Cross-cultural Perspective, pp. 3-49. Cheltenham, UK: Edwar Elgar Publishing.
5 Ağ toplumunun yükselişi Castells, M. (2004). Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint. In Castells, M. (ed.) The Network Society: A Cross-cultural Perspective, pp. 3-49. Cheltenham, UK: Edwar Elgar Publishing.
6 Ağ toplumu, sosyal dönüşüm ve politik sorunlarda temel konular Castells, M. (2005). The Network Society: From Knowledge to Policy. In Castells, M. and Gustavo, C. (eds.) The Network society: From Knowledge to Policy, pp. 2-23. Massachusetts: Center for Transatlantic Relations.
7 Vize I
8 Sosyal medyaya eleştirel bir giriş Fuchs, Christian (2014). Social media: A critical introduction. London: Sage – chapter 1: What is a Critical Introduction to Social Media?
9 Facebook ve ağ toplumu Fuchs, Christian (2014). Social media: A critical introduction. London: Sage – chapter 7: Facebook: A Surveillance Threat to Privacy?
10 Twitter ve ağ toplumu Fuchs, Christian (2014). Social media: A critical introduction. London: Sage – chapter 8: Twitter and Democracy: A New Public Sphere?
11 Ağ tabanlı sosyal hareketler Castells, M. (2012). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge, UK: Polity Press - Changing the World in the Network Society, pp.218-244.
12 Toplumsal hareketler Farro, A. L. and Demirhisar, D. G. (2013). The Gezi Park Movement: A Turkish Experience of the Twenty-first-century Collective Movements. International Review of Sociology (24) 1, pp. 176-189.
13 Vize II
14 Dönem değerlendirmesi
15 Dönem değerlendirmesi
16 Dönem değerlendirmesi

 

Ders Kitabı

Derse dair okuma materyalleri öğretim elemanı tarafından temin edilecektir.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller Course reader, Hand-outs, PowerPoint presentations Bibliography, print journals, open access journals

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
16
32
Final Sınavı
16
0
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.