MCS 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ağ Toplumu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 312
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı yeni toplumsal yapılara ve bu yapıların oluşumunda yeni iletişim teknolojilerinin ve süreçlerinin rolüne dair kuramsal bir giriş yapmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüz iletişim teknolojilerinin temellerini tarihsel bir perspektif içerisinde tanımlayabilirler.
  • Ağ toplumu, bilgi toplumu, yeni iletişim düzeni, sosyal medya, toplumsal hareketler gibi kavramları iletişim kuramları bağlamında kullanabilirler.
  • sosyal medya,çevirimiçi kamusal alan, dijital toplumsal hareketler gibi kavramları iletişim teorileri çerçevesinde tartışabilecektir.
  • moder toplum ve postmodern toplum arasındaki temel farklılıkları karşılaştırabilecektir.
  • günümüz bilgi toplumu ve ağ toplumunun temel özelliklerini değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders yeni medya kavramı, dijital kültürler, ağ tabanlı sosyallik ve siyaset, ağ tabanlı toplumsal hareketler ve sosyal medya kullanım pratikleri gibi konuları içermektedir. Bu konular dijital iletişim teknolojilerinin geçmişi, bugünü ve geleceğine odaklanarak ele alınacaktır

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 İnternetin tarihi http://www.historyofthings.com/history-of-the-internet
3 İnternetin kavramsallaştırılması Naik, U. & Shivalingaiah, D. (2008). Comparative Study of Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0. CALIBER 2008 Collections
4 Enformasyonalizm ve iletişim ağı Castells, M. (2004). Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint. In Castells, M. (ed.) The Network Society: A Cross-cultural Perspective, pp. 3-49. Cheltenham, UK: Edwar Elgar Publishing.
5 Ağ toplumunun yükselişi Castells, M. (2004). Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint. In Castells, M. (ed.) The Network Society: A Cross-cultural Perspective, pp. 3-49. Cheltenham, UK: Edwar Elgar Publishing.
6 Ağ toplumu, sosyal dönüşüm ve politik sorunlarda temel konular Castells, M. (2005). The Network Society: From Knowledge to Policy. In Castells, M. and Gustavo, C. (eds.) The Network society: From Knowledge to Policy, pp. 2-23. Massachusetts: Center for Transatlantic Relations.
7 Vize I
8 Sosyal medyaya eleştirel bir giriş Fuchs, Christian (2014). Social media: A critical introduction. London: Sage – chapter 1: What is a Critical Introduction to Social Media?
9 Facebook ve ağ toplumu Fuchs, Christian (2014). Social media: A critical introduction. London: Sage – chapter 7: Facebook: A Surveillance Threat to Privacy?
10 Twitter ve ağ toplumu Fuchs, Christian (2014). Social media: A critical introduction. London: Sage – chapter 8: Twitter and Democracy: A New Public Sphere?
11 Ağ tabanlı sosyal hareketler Castells, M. (2012). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge, UK: Polity Press - Changing the World in the Network Society, pp.218-244.
12 Toplumsal hareketler Farro, A. L. and Demirhisar, D. G. (2013). The Gezi Park Movement: A Turkish Experience of the Twenty-first-century Collective Movements. International Review of Sociology (24) 1, pp. 176-189.
13 Vize II
14 Dönem değerlendirmesi
15 Dönem değerlendirmesi
16 Dönem değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı

Derse dair okuma materyalleri öğretim elemanı tarafından temin edilecektir.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller Course reader, Hand-outs, PowerPoint presentations Bibliography, print journals, open access journals

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
60
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
16
Final / Sözlü Sınav
16
    Toplam
106

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek.
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest