MCS 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Belgesel Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Belgeselin anlam yaratma teknikleri ile yapım sürecine dair yaklaşımları pratikle öğrenciye tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı belgesel formatlarını, metotlarını ve stillerini ayırt ve analiz edebilecekler.
  • Belgesel yapımının temel noktalarını ve olmazsa olmazlarını tanımlayabilecekler.
  • Belgesel için kısa bir yapım taslağı hazırlayabilecekler.
  • Kısa bir belgesel çekimini tamamlayabilecekler.
  • Belgesel dağıtımını anlayacaklardır.
Ders Tanımı Ders belgesel yapımı ve geliştirilmesi hakkında şu konuları kapsayacaktır: araştırma ve planlama, yapım, yapım sonrası, festivaller ve dağıtım, belgesel anlatımı, taslak hazırlanması.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Belgesel Nedir? Belgeseli tanımlama, isimlendirme, belgesele dair terimlerin tanıtılması
3 Genel bilgi ve belgesel tarihi Seçilen filmlerin gösterimi (sınıfta açıklanacaktır)
4 Belgesel yapımının aşamaları
5 Belgesel stilleri ve şekilleri
6 Filmin dili ve anlatı yapısı Ödev: Hayatımın 1 Dakikası
7 Örnek çalışmalar, farklı anlayışlar ve eleştiri Ödev gösterimleri ve tartışma
8 Belgesel hazırlamak Ödev: Belgesel önerisi yazma ve bütçe
9 Belgesel yapımı ve yapım öncesi: Araştırma, yazım, planlama ve bütçeleme Dönem ödevi için öneri: Son Gün
10 Türkiye'de belgeselcilik: Örnek çalışmalar ve üretim şekilleri Ödev: Hayatımdan Birisi
11 Belgesel yapımı: Kamera, ışık ve ses ekibi Ödev gösterimi ve tartışma
12 Belgesel çekimi Ödev: Röportaj yapma ve katılımcıları yönetme
13 Belgesel kurgusu, konunun bulunması Ödev gösterimleri ve tartışma
14 Post yapım, ses kurgulama, miksleme ve son
15 Dağıtım kanalları ve kariyer atlama
16 Dönemin genel değerlendirmesi Belgesel projesini son teslim günü

 

Dersin Kitabı 1)Bill Nichols, Introduction to Documentary,\nIndiana University Press, Bloomington, 2001 \n2) Michael Rabiger, Directing the Documentary, Focal Press London 1992\nDevamlılık zorunludur. Derse 1 saat geç kalan öğrenci 3 saatlik ders süresi için yok sayılacaktır. Aynı şekilde dersi erken terkeden öğrenciler de dersin bütününde yok sayılacaktır. Dönem boyunca derslerin %30’una (4 ders) katılmayan öğrenciler bu dersten kalacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller 1)Robert Latham Brown, Planning the LowBudget Film, Chalk Hill Books, 2006. 2)Jason J Tomaric The Power Filmmaking Kit, Focal Press USA 2008. 3)Tools and Utilities for Filmmakers – Dependent Film Website http://dependentfilms.net/files.html and www.documentarysite.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
45
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest