Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 340 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Belgesel Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 340
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Belgeselin anlam yaratma teknikleri ile yapım sürecine dair yaklaşımları pratikle öğrenciye tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı belgesel formatlarını, metotlarını ve stillerini ayırt ve analiz edebilecekler.
  • Belgesel yapımının temel noktalarını ve olmazsa olmazlarını tanımlayabilecekler.
  • Belgesel için kısa bir yapım taslağı hazırlayabilecekler.
  • Kısa bir belgesel çekimini tamamlayabilecekler.
  • Belgesel dağıtımını anlayacaklardır.
Ders Tanımı Ders belgesel yapımı ve geliştirilmesi hakkında şu konuları kapsayacaktır: araştırma ve planlama, yapım, yapım sonrası, festivaller ve dağıtım, belgesel anlatımı, taslak hazırlanması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Belgesel Nedir? Belgeseli tanımlama, isimlendirme, belgesele dair terimlerin tanıtılması
3 Genel bilgi ve belgesel tarihi Seçilen filmlerin gösterimi (sınıfta açıklanacaktır)
4 Belgesel yapımının aşamaları
5 Belgesel stilleri ve şekilleri
6 Filmin dili ve anlatı yapısı Ödev: Hayatımın 1 Dakikası
7 Örnek çalışmalar, farklı anlayışlar ve eleştiri Ödev gösterimleri ve tartışma
8 Belgesel hazırlamak Ödev: Belgesel önerisi yazma ve bütçe
9 Belgesel yapımı ve yapım öncesi: Araştırma, yazım, planlama ve bütçeleme Dönem ödevi için öneri: Son Gün
10 Türkiye'de belgeselcilik: Örnek çalışmalar ve üretim şekilleri Ödev: Hayatımdan Birisi
11 Belgesel yapımı: Kamera, ışık ve ses ekibi Ödev gösterimi ve tartışma
12 Belgesel çekimi Ödev: Röportaj yapma ve katılımcıları yönetme
13 Belgesel kurgusu, konunun bulunması Ödev gösterimleri ve tartışma
14 Post yapım, ses kurgulama, miksleme ve son
15 Dağıtım kanalları ve kariyer atlama
16 Dönemin genel değerlendirmesi Belgesel projesini son teslim günü

 

Ders Kitabı 1)Bill Nichols, Introduction to Documentary,\nIndiana University Press, Bloomington, 2001 \n2) Michael Rabiger, Directing the Documentary, Focal Press London 1992\nDevamlılık zorunludur. Derse 1 saat geç kalan öğrenci 3 saatlik ders süresi için yok sayılacaktır. Aynı şekilde dersi erken terkeden öğrenciler de dersin bütününde yok sayılacaktır. Dönem boyunca derslerin %30’una (4 ders) katılmayan öğrenciler bu dersten kalacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller 1)Robert Latham Brown, Planning the LowBudget Film, Chalk Hill Books, 2006. 2)Jason J Tomaric The Power Filmmaking Kit, Focal Press USA 2008. 3)Tools and Utilities for Filmmakers – Dependent Film Website http://dependentfilms.net/files.html and www.documentarysite.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.