Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Küreselleşme ve Medya
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 404
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı 1) Küreselleşmenin gücü üzerine anahtar kavramları ve anlayışları derinlemesine tartışma 2) Küreselleşme sürecinin tarihsel ve kuralcı tanımlarını ve bunların kültür ve medya pratikleriyle ilişkisini ortaya koyma 3) Öğrencileri medya ve iletişimin küreselleşmesinde gerçek bir örnek olay hazırlayarak teori ve pratiği kullanmaları için destekleme
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası medya akımlarının kültürel, politik ve ekonomik etkilerini analiz edebilecekler
  • Dünyadaki farklı medyaları karşılaştırabilecek ve kültürel farklılıkları anlayabilecekler
  • Kültürel küreselleşme teorilerine eleştirel bir yaklaşımıla değerlendirebilecekler
  • Medya küreselleşmesini ekonomik ve politik bağlamda değerlendirebilecekler
  • Küresel iletişimin değişken doğasını araştırabilecekler
  • Medyanın değişim ve gelişim üzerinde ne gibi etkileri olduğunu belirleyebilecekler.
  • Medya yapımında, dağıtımında tüketiminde küreselleşmenin etkisini değerlendirebilecekler.
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere karşıt teorileri, kavramları ve analizleri toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik alanlarda küreselleşme sürecinin sonuçlarını anlatmak için tasarlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Textbook: Sparks, C. (2007) Globalization, Development and the Mass Media. London: Sage Publications
2 Küreselleşme nedir? Reading text: Bauman, Z. (1998) Globalization – The Human Consequences. New York: Columbia University Press
3 Modernite Reading text: Therborn, G. (1995) ‘Routes to/through Modernity’, in Featherstone, M., Lash, S., and Robertson, R. (eds) Global Modernities. London: Sage
4 Moderniteyi geçiş Reading text: Giddens, A. (1999) Runaway World: How Globalization is Reshaping our Lives. London: Rrofile
5 Kültürel emperyalizm Reading text: Barker, C. (1997) Global Television: an Introduction. London: Blackwell
6 Medya emperyalizmi Reading text: Tomlinson, J. (1999) Globalization and Culture. Cambridge: Polity
7 Medya ve küreselleşme Reading text: Rantanen, T. (2005) The Media and Globalization. London: Sage
8 Ara sınav
9 Küresel medya a) CNN: Dünyanın haber liderleri b) MTV Müzik Televizyon c) Tutorial: Sunum nasıl yapılır?
10 Küresel kitleler Örnek olay İncelemeleri:Olimpik Oyunlar b) Lost(ABC) c) www.youtube.com d) Tutorial: Makale nasıl yazılır?
11 Küresel/ Yerel Örnek olay İncelemeleri: a) Zee TV b) Al Jazeera Haberleri c) www.indymedia.org
12 Öğrencilerin grup sunumları a) Örnek Olay (Sunum). Reuters b) Örnek Olay(Sunum): ESPN c) Örnek olay (Sunum) Microsoft kurumu d) Örnek olay (sunum) Sizin tercihiniz...
13 Öğrencilerin grup sunumları a)Örnek Olay (sunum) Bollywood b) Örnek Olay (Sunum). Çocuk kanalları ( Çizgi film, Disney Kanalı, Fox aile dünya çapında) c) Örnek Olay (Sunum) : Globo kanalı d)Örnek olay (sunum): Sizin tercihiniz...
14 Panel ve tartışmaların gözden geçirilmesi Makale teslim tarihi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
Jack Lule (2012), Globalization & Media: Global Village of Babel, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
Terhi Rantanen (2005), The Media and Globalization, Sage Publications
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
15
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Final Sınavı
1
0
    Toplam
119

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.