Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 413 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radyo Program Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 413
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrenciler radyo programcılığının farklı türlerini canlı ve banttan radyo yayınının teknik ve ilkelerini keşfetme, yaratma ve analiz etme üzerinde çalışacaklar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyo programı yapmının orjinal fikirlerden son ürünlere kadarki ilkelerini ve tekniklerini anlamak ve uygulamak.
  • Yüksek kalitede banttan radyo programı üretmek.
  • Yüksek kalitede canlı yayın radyo programı üretmek.
  • Radyo türlerinin farklılıklarını kritik etmek ve tartışmak.
  • Radyo çevresinde profesyonel düzeyde farklı yeteneklerini ortaya koyacak bir pozisyonda çalışmak.
Ders Tanımı Bu dersin temelinde radyo pratiği yatmaktadır. Öğrenciler bir çok saat uygulama yapacaklardır. Bu pratik uygulama her hafta öğrecilere bildirilerek iyi radyo programı yapmanın asıl ilkeleri üzerine tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, program belirleme. Radyo stüdyosunu tanıma.
2 Yeni hikayeleri analiz etme. Birinci projenin verilmesi: “wrap around”. Ses kurgusu programı ile tanışma. Haber hikayesinin kaydı ve miksi. Giriş programının canlı yayınlanması. Üniversitenin radyo istasyonunda ilk kez bir program yapma ve eleştirme. Radyo haberlerini dinleme.
3 Radyonun özellikleri. Birinci projelerin(%10) dinlemesi ve eleştirilmesi. Özel yapımlar: Haberde hikaye anlatma. Öğrencilerin haftalık programlarının belirlenmesi. Haftalık radyo programı yapma ve gelişimini belirleme (Her hafta tekrarlanacak) ve radyoyu eleştirel dinleme
4 Reklamlar. Program tanıtımı ve girişi. İkinci projenin verilmesi: Program jingleı ve giriş. Örneklerin dinletilmesi. “ses kaydı ve müzikle mixleme”. Canlı yayın denemesi. McLeish, R. (2005), Radio Production, London: Alsevier: 188/203.
5 Program girişlerini analiz etme, imza tonu ve tanıtım. Scriptlerin okunması. Çok opsiyonlu kayıt teknikleri ile tanışma. Canlı yayın denemesi. Radyo programları reklamlarını eleştirel dinleme
6 Radyo modelleri ve finanslama. Laptoplarla, miks projeler. Canlı yayın denemesi: fon müziği ve senin sesin McLeish, R. (2005), Radio Production, London: Alsevier: 10/16.
7 Röportaj. İkinci projelerin dinlenmesi: "program giriş ve tanıtımı"(%15). Projelerin dinlenmesi ve eleştirisi. Canlı yayında röportaj tekniklerinin denenmesi. Wilby, P. and Conroy, A. (1996), the Radio handbook, London: Routledge: 153/165.
8 Radyo kimlikleri. EKO Radyo dinleyicisiyle röportaj. Canlı yayın denemesi. Mikrofon konumlandırması. Wilby, P. and Conroy, A. (1996), the Radio handbook, London: Routledge: 25/65.
9 Radyo için metin yazımı: Üçüncü Projenin verilmesi: “ Canlı Program Sunumu”. Mikrofon kullanımı ve hitabet vb. konularda çalışma McLeish, R. (2005), Radio Production, London: Alsevier: 46/52.
10 Bültenler. Final projesi senaryosunun sunulması. Projelerin verilmesi. Bülten hazırlama ve canlı yayında okunması. McLeish, R. (2005), Radio Production, London: Alsevier: 264/274.
11 Halkın sesi ve yarışmalar. Röportaj sorularının sunumu. Eski projelerin eleştirisi. Final projelerinin senaryolarının sunulması. Canlı yayın denemesi:“Vox Pops” kaydının yapılması. McLeish, R. (2005), Radio Production, London: Alsevier: 242/264.
12 Tartışma Programları. Final projelerinin taslaklarının sunulması. Canlı söyleşi programının denenmesi. Quiz hakkında bilgilendirme. Fleming, C. (2006), The Radio Handbook (second edition), London: Routledge: 109.
13 Quiz (%15). Final projesinin son taslak halinin sunulması ve tartışılması. 10 dakikalık deneme programlarının yapılması Fleming, C. (2006), The Radio Handbook (second edition), London: Routledge:136/153
14 Canlı olarak final projelerinin yayınlanması (%30). Dinlenmesi ve eleştirisi. Final sınavı
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Önerilen okumalar burada belirtilmiştir.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
55
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
15
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
3
10
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.