Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 441 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinemada Müzik ve Ses Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 441
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin görsel işitsel işlerinde müziği daha etkin kullanabilmelerini sağlamak. Bu amaçla, dersin sonunda öğrencilerim müziği analiz etme ve sınıflandırma becerisiyle donanmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Müziği analiz etme becerisine sahip olma.
  • Müziğin türleri hakkında bilgi sahibi olma.
  • Batı ve batı dışı sanat müziği geleneklerini sınıflandırabilme.
  • Film müziğinin üretim sürecini öğrenme.
  • Film müziğinin kullanımındaki stratejileri öğrenme.
  • Filmin ses kuşağı ve film müziğinin onun içindeki yerini öğrenme.
  • Telif hakları konusunda gerekli olabilecek bilgileri edinme.
Ders Tanımı Bu ders bütünüyle müzik hakkındadır. Müziğin tanımı, insan zihnindeki etkisi, müzikal türleri tanımlama ve film müziği geleneğindeki yaygın stratejileri kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Müzik evreninin temelleri. Film müziği hakkında temel olgular. Cohen, Annabel J. Music as a source of emotion in film in Music and emotion: Theory and research. Series in affective science., (pp. 249-272). New York, NY, US: Oxford University Press, viii, 487 pp. 2001
2 Müzik bir filme nasıl hizmet eder? Mesaj ileticisi olarak müzik. Kalinak, Kathryn Film Music: A Very Short Introduction Oxford University Press, 2010
3 Müziğin kültürel yönü Kassabian, Anahid Hearing Film: Tracking Identificiations in Contemporary Hollywood Film Music Routledge 2001
4 Müziği dinlemek, yapı taşlarına dikkat edebilmek Prendergast, Roy M. Film Music: A Neglected Art (Second Edition) W.W.Norton & Company, 1992
5 Çalgıların sınıflandırılması Elden dağıtılan metinler ve online videolar
6 Sanat Müziği: Batı dışı sanat müziği gelenekleri Elden dağıtılan metinler ve online videolar
7 Batı Sanat Müziği: Barok öncesinden Klasik döneme Wright, Craig Listening to Western Music:7th Edition Schirmer Cangage Learning 2014
8 Batı Sanat Müziği: Film müziğinin biçemsel kaynağı Romantik Dönem ve Çağdaş Dönem Wright, Craig Listening to Western Music:7th Edition Schirmer Cangage Learning 2014
9 Popüler müzik ve reklamcılıktaki işlevi Shuker, Ray Understanding Popular Music (Second Edition) Routledge 2001
10 Dönem ortası projesi: Verilen müzik örneklerini kelimelerle tanımlama
11 TV yayıncılığında müzik Frith, Simon Look! Hear! The Uneasy Relationship of Music and Television Popular Music, Vol. 21, No. 3, Music and Television (Oct., 2002), pp. 277-290 Cambridge University Press
12 Reklamda müziğin etkin kullanımı Elden dağıtılan metinler ve online videolar
13 Film müziğnin kısa tarihi. Temaları yaratma ve spotting aşamaları Prendergast, Roy M. Film Music: A Neglected Art (Second Edition) W.W.Norton & Company, 1992
14 Film Müziği: Film müziğinin işlevi. Film müziği nerede ve nasıl kullanılmalı? Prendergast, Roy M. Film Music: A Neglected Art (Second Edition) W.W.Norton & Company, 1992
15 Final projelerinin teslimi ve değerlendirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Kalinak, Kathryn Film Music: A Very Short Introduction Oxford University Press, 2010 -Prendergast, Roy M. Film Music: A Neglected Art (Second Edition) W.W.Norton & Company, 1992

Önerilen Okumalar/Materyaller Her haftanın okumaları ve ilgili web kaynakları ile desteklenen konuları öğretici tarafından duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
15
0
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
105

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.