Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Televizyon ve Türler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 470
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders global izleyici kitlelerine hitap eden günümüz popüler dizilerini bicim ve içerik açısından inceler. Ders boyunca farklı türdeki televizyon dizilerinin estetik kurgulanışı, izleyiciler üzerindeki etkileri ve sosyokültürel işlevleri analiz edilecektir. Aynı zamanda, günümüzde televizyon türlerinin içeriklerindeki ve izleniş biçimlerindeki değişimler üzerinde durulacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı televizyon türlerini tanımlayabilecek ve bunların temel estetik niteliklerini ayırt edebilecekler
  • Televizyon türlerinin dizilerin planlanması ve üretilmesi aşamalarında oynadığı rolleri inceleyebilecekler
  • Televizyon dizilerinin içerik ve bicim açısından 21. Yüzyılda geçirdikleri değişimleri karşılaştırabilecekler
  • Farklı ülkelerde ve coğrafyalarda üretilen televizyon programlarının birbirleriyle olan etkileşimlerini analiz edebilecekler
  • Televizyon dizilerinin hem toplumsal değişimlerin göstergeleri hem de tetikleyicileri olarak oynadıkları rolleri açıklayabilecekler
  • Popüler dizilerin toplumsal cinsiyet temsilleri ve bu temsillerin kültürel etkilerini tartışabilecekler
Ders Tanımı Bu ders medya ve televizyon hakkındaki teorik okumalar ile günümüzdeki televizyon dizilerinden alınan somut örneklendirmeleri bir araya getirir. Ders anlatımı ve okumaların tartışılması bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıracak ve daha derin bir perspektif sağlayacak görsel kliplerin sınıfta görüntülenmesiyle tamamlanır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Televizyonun Yeni Altın Çağı ve Tür Çalışmaları Orange Is the New Black (2013–2019) Jason Mittell. (2013). ‘Television Genres as Cultural Categories.’ In Genre and Television: From Cop Shows to Cartoons in American Culture, pp. 1-29.
2 Global Dünyada Uyarlama Diziler Shameless (2011– ) Bizim Hikaye (2017–2019) Knox, S. (2018). Shameless, the push-pull of transatlantic fiction format adaptation, and star casting. New Review of Film and Television Studies, 16(3), 295-323.
3 Suç Draması ve Erkeklik Temsilleri Breaking Bad (2008–2013) Brian Faucette (2014). ‘Re-emergence of Hegemonic Masculinity in Breaking Bad.’ In Breaking Bad: Critical Essays on the Contexts, Politics, Style, and Reception of the Television Series, p. 73-86.
4 Kostüm Drama ve Popüler Tarih Muhteşem Yüzyıl (2011–2014) Rome (2005–2007) Ragalie, M. (2007). Sex and Scandal with Sword and Sandals: A Study of the Female Characters in HBO's Rome. Studies in Mediterranean Antiquity and Classics, 1(1), 4.
5 Neoliberal Dünyada Realite Şovlar Ouellette, L., & Hay, J. (2008). Better Living Through Reality TV: Television and Post-welfare Citizenship, pp. 63-98.
6 “Chick Flick”, Televizyonda Feminizm ve Post-feminizm Mary Tyler Moore Show (1970–1977) Ally McBeal (1997–2002) Girls (2012–2017) Seabrook, R. C., Ward, L. M., Cortina, L. M., Giaccardi, S., & Lippman, J. R. (2017). Girl power or powerless girl? Television, sexual scripts, and sexual agency in sexually active young women. Psychology of Women Quarterly, 41(2), 240-253.
7 Belgesel Dram Chernobyl (2019) Friedman, S. M. (2011). Three Mile Island, Chernobyl, and Fukushima: An analysis of traditional and new media coverage of nuclear accidents and radiation. Bulletin of the atomic scientists, 67(5), 55-65.
8 Bir Toplumsal Değişim Aracı Olarak Melodram Kısmet: How Turkish Soap Operas Change the World (2014) Andrew Skuse and Marie Gillespie. (2012). ‘Gossiping for Change.’ In Drama for Development: Cultural Translation and Social Change, pp. 273-294.
9 Pembe Dizilerde Ulus Tahayyülü Hatırla Sevgili (2006–2008) Ives, S. (2007). Mediating the neoliberal nation: Television in post-apartheid South Africa. An International E-Journal for Critical Geographies, 6(1), 153-173.
10 Komplike Melodram House of Cards (2013–2018) Linda Williams (2012). Mega-Melodrama! Vertical and Horizontal Suspensions of the “Classical.” Modern Drama, 55(4), pp. 523-543.
11 Polis Dizileri ve Sosyal Gerçekçilik Babylon Berlin (2017– ) The Wire (2002–2008) Parker, S. (2014). “Hidden in plain sight”: Baltimore, The Wire and the politics of under-development in urban America. In Popular Representations of Development, pp. 108-126.
12 Bilimkurgu Dizileri ve Toplumsal Eleştiri Doctor Who (2005– ) Star Trek (1966–1969) Franklin, H. B. (1994). Star Trek in the Vietnam era. Film & History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies, 24(1), 36-46.
13 Gençlik Dizileri ve Vampir Sembolizmi Buffy the Vampire Slayer (1997–2003) The Vampire Diaries (2009–2017) Early, F. H. (2001). Staking her claim: Buffy the Vampire Slayer as transgressive woman warrior. The Journal of Popular Culture, 35(3), 11-27.
14 Günümüz Televizyon Dizilerinde Sanat ve Felsefi Yaklaşımlar Six Feet Under (2001–2005) Schiappa, E., Gregg, P. B., & Hewes, D. E. (2004). Can a television series change attitudes about death? A study of college students and Six Feet Under. Death Studies, 28(5), 459-474.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
3
2
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
20
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
112

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.