MCSR 301 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Araştırma ve Yönetim Stüdyosu I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCSR 301
Güz
2
6
5
12

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencilere seminer çalışmalarını hazırlamak ve sunmak için gerekli olan metodolojik yöntemlerin kullanımını öğretmektir. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin, seminer tartışmalarına bilimsel verilerle desteklenmiş argümanlarıyla katılmasını sağlamayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, seminer çalışmaları için konu ve tema belirleme kriterlerini öğrenecektir.
  • Öğrenciler, tutarlı ve ikna edici argümanlarıyla desteklenmiş yazılı ve görsel çalışmalarını kendileri için öngörülen süre içerisinde üretebilecektir.
  • Öğrenciler, seminer çalışmaları için etkili bir literatür taraması yapabilecektir.
  • Öğrenciler, belirledikleri bir sorunsal üzerine, araştırma tekniklerini kullanarak açık, tutarlı ve planlı bir sunum yapabilecektir.
  • Öğrenciler, seminer çalışmaları için belirledikleri konunun sorunsalı üzerine, araştırma tekniklerini kullanarak açık, tutarlı ve planlı bir sunum yapabilecektir.
  • Öğrenciler, seminer tartışmalarına aktif bir şekilde katılma yollarını öğrenecektir.
Ders Tanımı Bir seminer çalışması için araştırma konusunun seçilmesi, etkili bir literatür taramasının yapılması, giriş, gelişme ve sonuç bölümünün yazılması, alıntılama tekniklerinin kullanılması, akademik etik ve dürüstlük kurallarına uygun bibliyografyanın hazırlanması gibi metodolojik yöntemlerin lisans öğrencilerine tanıtılması bu dersin içeriğini oluşturur.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı, yapısı, gereklilikleri ve değerlendirme sistemi anlatılacaktır.
2 Birinci tema üzerine tartışma I (Modernite)
3 Birinci tema üzerine tartışma II (Modernite)
4 Sunumlar
5 İkinci tema üzerine tartışma I Milliyetçilik
6 İkinci tema üzerine tartışma II Milliyetçilik
7 Sunumlar
8 Üçüncü tema üzerine tartışma I Globalleşme
9 Üçüncü tema üzerine tartışma II Globalleşme
10 Konuk konuşmacı
11 Sunumlar
12 Dördüncü tema üzerine tartışma I Toplumsal Cinsiyet
13 Dördüncü tema üzerine tartışma II Toplumsal Cinsiyet
14 Konuk konuşmacı
15 Sunumlar
16 Dersin özeti

 

Dersin Kitabı Dersin ayrıntılı kaynakçası dağıtılacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
30
Ödev
5
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
10
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
330

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest