MMC 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMC 304
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders günümüz medya pratiklerinin sosyolojik etkilerini incelemeyi amaçlar. ‘Eski’ ve Yeni Medya kanallarının birbirleriyle etkileşim halinde günümüz globalleşmiş ve bağlantılı dünyasında toplumsal değişim üzerindeki etkilerini tahlil eder. Dijitalleşmenin ve özellikle sosyal medya araçlarının dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların hayatları üzerinde yaptığı sosyokültürel ve politik etkileri ortaya koyar. Bu dersin nihai amacı 21. Yüzyıl medya pratiklerinin bireysel ve toplumsal kimlik inşası, sosyal hayatın anlamlandırılması ve kültürel değişim üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 21. Yüzyıl dünyasında sosyal medya, ‘eski’ medya ve sosyokültürel değişim arasındaki ilişkileri inceleyebilirler
  • Teknolojik değişimin kültürel farklılaşma üzerindeki etkilerini analize edebilirler
  • Sosyal medya araçlarının bireysel ve toplumsal kimlik ve aidiyet oluşumda oynadığı rolleri tartışabilecekler.
  • Akıllı telefonların ve diğer dijital iletişim araçlarının son on yıldaki kullanım yaygınlıklarının sosyal etkilerini analiz edebilecekler.
  • Materyal kültür ve dijital devrim arasındaki ilişkilileri ve dijitalleşmenin materyal dünya üzerindeki etkilerini ayırt edebilecekler.
  • Dijitalleşme sürecinin dünyanın farklı coğrafyalarında çeşitli insan grupları üzerinde nasıl farklı değişimlere neden olduğunu tartışabilecekler.
  • İnteraktif medya üretim sürecinin farklı kullanım alanları ve kültürel etkilerini inceleyebilecekler.
Ders Tanımı Bu derste her hafta 21. Yüzyıl medya pratiklerinin toplumsal ve kültürel önemi açısından incelenmelerinde öne çıkan bir konunun derinlemesine incelenmesini kapsar. Okuma ağırlıklı bir ders olup, teorik literatür ışığında öğrencilerin gündelik hayatin akışında sıklıkla kullandıkları medya araçları ve kanallarının sosyokültürel önemini anlamalarını amaçlar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Medya, İletişim ve Sosyal Değişim Lievrouw, L. A. (2009). New media, mediation, and communication study. Information, Communication & Society, 12(3), 303-325. Wajcman, J. (2008). Life in the fast lane? Towards a sociology of technology and time. The British journal of sociology, 59(1), 59-77.
2 ‘Eski’ Medya ve Yeni Medya Etkileşimleri Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. NYU press, pp. 1-24. Gurevitch, M., Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). Political communication—Old and new media relationships. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 625(1), 164-181.
3 Global Köyde Kimlik İnşası ve Bağlantılı Bireycilik Merchant, G. (2006). Identity, social networks and online communication. E-Learning and digital media, 3(2), 235-244. Greenhow, C., & Robelia, B. (2009). Informal learning and identity formation in online social networks. Learning, Media and Technology, 34(2), 119-140.
4 Facebook, Twitter ve Blog Yoluyla Bireysel Güçlenme Üzerine Çıkarımlar Barnard, S. R. (2016). Spectacles of self (ie) empowerment? Networked individualism and the logic of the (post) feminist selfie. In Communication and Information Technologies Annual: [New] Media Cultures (pp. 63-88). Emerald Group Publishing Limited. Gill, R. (2012). Media, empowerment and the ‘sexualization of culture’ debates. Sex Roles, 66(11-12), 736-745. Kumar, N. (2014). Facebook for self-empowerment? A study of Facebook adoption in urban India. New media & society, 16(7), 1122-1137.
5 Sosyal Medya Çağında İnsan İlişkileri Boase, J., & Wellman, B. (2006). Personal relationships: On and off the Internet. The Cambridge handbook of personal relationships, 8, 709-723. Wellman, B., & Rainie, L. (2013). If Romeo and Juliet had mobile phones. Mobile Media & Communication, 1(1), 166-171. McCormack, M. (2015). The role of smartphones and technology in sexual and romantic lives, p. 1-9.
6 Yeni Medya Araçları ve Politika Huyssen, A. (2000). Present pasts: Media, politics, amnesia. Public culture, 12(1), 21-38. Shirky, Clay. "The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change." Foreign affairs (2011): 28-41.
7 Akıllı Telefonun Altın Çağı ve Kültürel Etkileri Madianou, M. (2014). Smartphones as polymedia. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(3), 667-680. Sung, W. (2016). A study of the digital divide in the current phase of the information age: The moderating effect of smartphones. Information Polity, 21(3), 291-306.
8 Kültürel Dijitalleşme Mul, Jos de (2010). The Digitalization of Culture: Reflections on Multimediality, Interactivity, and Virtuality. In Cyberspace Odyssey: Towards a Virtual Ontology and Anthropology, pp. 805-102. Jenkins, H. (2003). Quentin Tarantino’s Star Wars? Digital cinema, media convergence, and participatory culture. Rethinking media change: The aesthetics of transition, 281-312.
9 Materyal Kültür ve Dijital Dünya İlişkileri Crane, D., & Bovone, L. (2006). Approaches to material culture: The sociology of fashion and clothing. Poetics, 34(6), 319-333. Kemmer, D. (2000). Tradition and change in domestic roles and food preparation. Sociology, 34(2), 323-333.
10 İnteraktif Medya Üretimi ve Tüketimi Manovich, L. (2009). The practice of everyday (media) life: From mass consumption to mass cultural production?. Critical Inquiry, 35(2), 319-331. Andrejevic, M. (2002). The work of being watched: Interactive media and the exploitation of self-disclosure. Critical studies in media communication, 19(2), 230-248.
11 Popüler YouTube Videolarının Farklı Coğrafyalarda Oynadığı Kültürel Roller Brodersen, A., Scellato, S., & Wattenhofer, M. (2012, April). Youtube around the world: geographic popularity of videos. In Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web (pp. 241-250). ACM. Thelwall, M., Sud, P., & Vis, F. (2012). Commenting on YouTube videos: From Guatemalan rock to el big bang. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(3), 616-629.
12 Medya, İzleyiciler ve Post modernlik Ibrahim, Y. (2010). Distant Suffering and Postmodern Subjectivity: the Communal Politics of Pity. Nebula, 7.Shugart, H. A. (1999). Postmodern irony as subversive rhetorical strategy. Western Journal of Communication (includes Communication Reports), 63(4), 433-455.
13 Popüler Medya Ürünlerinin Internet Kaynaklı Hayranlığı ve Hayran Siteleri Highfield, T., Harrington, S., & Bruns, A. (2013). Twitter as a technology for audiencing and fandom: The# Eurovision phenomenon. Information, Communication & Society, 16(3), 315-339. Shefrin, E. (2004). Lord of the Rings, Star Wars, and participatory fandom: Mapping new congruencies between the internet and media entertainment culture. Critical Studies in Media Communication, 21(3), 261-281.
14 Bit İletişim Aracı Olarak Bireysel ya da Ülkesel Marka Üretimi ve Yönetimi Khamis, S., Ang, L., & Welling, R. (2017). Self-branding,‘micro-celebrity’and the rise of Social Media Influencers. Celebrity Studies, 8(2), 191-208. Van Ham, P. (2001). The rise of the brand state: The postmodern politics of image and reputation. Foreign affairs, 2-6.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
117

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak.
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek.
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest