Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

Hocam Bi' Sorum Var

Hocam Bi’ Sorum Var serisi, ilk bölümünde Ceren Yüksel’i ağırlıyor


Hocam Bi’ Sorum Var serisi kapsamında, Yeni Medya ve İletişim bölümü araştırma görevlilerimiz Begüm Pasin ve Sevda Kaya Kitınur bölümümüzde Toplumsal Dönüşüm Amaçlı Dijital Medya Uygulamaları ve Teknoloji Okuryazarlığı ve Bilişim Etiği derslerini veren Ceren Yüksel hocamız ile bir söyleşi gerçekleştirdiler.


Bu söyleşide Ceren Yüksel öncelikle toplumsal dönüşüm dediğimizde ne anlamamız gerektiğini ve yeni medyanın bu dönüşümün neresinde yer aldığından bahsetti. Daha sonra günümüzde insani yardım alanlarında dijital medya teknolojilerinden nasıl faydalanıldığını açıklayarak söz konusu teknolojilerin geleneksel medya teknolojilerine göre sağladığı avantajları ve dezavantajları değerlendirdi.


Teknoloji okuryazarlığını İngiltere ve Türkiye üzerinden açıklayan Yüksel, dijital medya uygulamalarını etik bağlamında değerlendirdi. Sonrasında, dijital uçurum kavramını Kenya, Tunus, Güney Sudan, Malezya, Ürdün gibi çalıştığı farklı lokasyonlar/toplumlar bağlamında açıkladı. Yüksel, derslerinde öğrencilerin geliştirdikleri projeler, bu projelerin geliştirme ve uygulama süreçleri hakkında bilgi vererek devam etti.


Yüksel ayrıca, pandemi döneminde en çok tartışılan konulardan biri olan dijital gözetimi Avrupa ve Türkiye üzerinden karşılaştırmalı olarak değerlendirdi. Son olarak genel anlamda bu konulara ilgi duyan öğrencilerin gelecekte destek olabileceği projeler, çalışabileceği alanlara dair örnekler veren Yüksel, teknoloji okuryazarlığı, toplumsal dönüşüm, dijital medya uygulamaları gibi konularda daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrenci/dinleyici/okurlar için ulaşabilecekleri kaynaklar önerdi.

Hocam Bi’ Sorum Var ikinci bölümünde Umut Özöver’i ağırlıyor


Yeni Medya ve İletişim bölümü araştırma görevlimiz Begüm Pasin ve öğrenci asistanımız Şevval Kantarcı yeni bölümümüzde Bitirme Projesi I ve II derslerini veren Umut Özöver hocamız ile bir söyleşi gerçekleştirdiler.


Umut Özöver bu söyleşide öncelikle, dijital fotoğraf manipülasyonunun ne demek olduğundan bahsetti. Sonrasında kişisel web sitesinde yer alan ‘Creativity is intelligence having fun’ cümlesinden yola çıkarak bu cümlenin kendisine ne ifade ettiğini açıkladı.


Yaratıcılığın nasıl geliştirilebileceği üzerine konuşan Özöver, bölümümüzde verdiği Bitirme Projesi I ve II dersleri ile ilişkili olarak yaratıcılığın bu projelerdeki rolünü değerlendirdi. Daha sonra, bir fikrin nasıl projelendirilebileceğinden bahsetti. Özöver, iyi bir bitirme projesinde bulunması gereken özellikleri ve yeterlilikleri tartışarak bunların geliştirilebilmesi konusunda örnekler verdi.


Son olarak, teorik bilgi ile pratik bilginin söz konusu projelerde nasıl birleştirilebileceği üzerine konuşmasının ardından kişisel ilgi alanı olan astrolojiyi, iletişim ve sosyoloji alanlarının hangi noktada beslediğinden bahsetti.

Hocam Bi’ Sorum Var yeni bölümünde Banu Köstem’i ağırlıyor


Yeni Medya ve İletişim bölümü araştırma görevlimiz Sevda Kaya Kitınur ve öğrenci asistanımız Deniz Konuk yeni bölümümüzde Medyada Müzik dersini veren Banu Köstem hocamız ile bir söyleşi gerçekleştirdiler.


Banu Köstem öncelikle, Medyada Müzik dersinin syllabusında belirttiği gibi derste genel anlamda bir müzik kültürü farkındalığı yaratarak, medya aracılığı ile ‘Hedeflenen mesajın, doğru duygu-düşünce yaratma ve davranışlara yönlendirme’ aşamasında en anlamlı ses araçlarını kullanma becerilerini geliştirmeyi amaçladığını ve bu amacı nasıl gerçekleştirmeye çalıştığından bahsetti.


Son dönemde özellikle popüler olan Shazam, Spotify ve Soundtrap gibi yeni medya araçlarının müzik dinleme deneyimini nasıl etkilediğini açıkladı. İçinde bulunduğumuz zamanı göz önüne aldığımızda yeni medya araçlarının müzik sektörüne olumlu ve olumsuz etkilerini ve bu araçların nasıl kullanılmaları gerektiğine dair düşüncelerini paylaştı. 


Sinemada müzik kullanılarak anlam yaratımı sürecine ne gibi etkileri olduğunu sessiz ve sesli sinema döneminden örnekler vererek açıklayan Köstem, film müzikleri konusunda farklı film türlerine besteler yapan sanatçılar ile sektördeki yapımcıların ilişkisini geçmişten günümüze kadar film müziklerinde görülen gelişim kapsamında örnekler vererek devam etti. 


Sosyal medya, web siteleri, reklamlar, video klipler gibi yeni medya araçlarındaki müzik kullanımının insanların üzerindeki etkileri konusundan bahseden Köstem, müziği medyaya en iyi entegre ettiğini düşündüğü çalışmalardan örnekler verdi. Bu tür mecraları sinema ve dizilerden farklı olarak ticari kaygı ve görsel estetik açısından değerlendirdi. 


Sesli kitaplar ile başlayan ve podcastlerin yaygınlaşmasıyla dünyada genel anlamda görselden işitsele olan eğilim konusunda düşüncelerini aktarmaya devam etti. Medyada müziğin ön planda olduğu medya ürünlerinin diğerlerinden farkına değinen Köstem bunun nasıl bir ihtiyacı karşıladığından söz etti. Son olarak öğrencilere müzik ile ilgili önerebileceği yeni medya araçlarından bahsetti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.