Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

Program Hakkında

 

Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nde günümüzün kültür ve ekonomisinin medya yoğun ortamında bilginin toplanması, işlenmesi, kullanılması ve dağıtılması için gerekli olan teorik ve pratik becerileri öğrencilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz.

Bu amacı gerçekleştirebilmek için birbirini destekleyen şu iki yaklaşımı kullanıyoruz:

Öğrencilerimiz, ilkin, toplum ve beşeri bilimlerin temel kavram ve yöntemlerini öğrenerek, anlam ve değerin iletişimsel süreçler aracılığıyla nasıl yaratıldığını anlıyor.

İkinci olarak, içeriği geleneksel ve dijital medya mecralarında üretmenin, dağıtımını yapmanın ve yorumlamanın tekniklerini öğreniyor.

Birinci yaklaşımı “söyleyecek bir şeyin olması”, ikincisini ise “bunu söyleyecek bir platformun yaratılması” olarak nitelendirebiliriz. Programımızda bu iki yaklaşımın eş zamanlı etkinlikler olduğunu vurguluyoruz; dolayısıyla öğrencilerimizin her ikisine de birinci sınıftan itibaren katılımını sağlıyoruz.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin; analitik düşünme, kamusal ifade, medya ilişkileri, dijital anlatıları kurma, içerik üretimi, habercilik, multimedya yapımı ve medya yönetimi alanlarında beceriler kazanmış olmalarını bekliyoruz.

Bu beceriler; yeni medya uzmanlığı, dijital içerik üreticiliği, yayıncılık, habercilik, multimedya yapımcılığı, sosyal medya yöneticiliği, iletişim uzmanlığı, podcast yapımcılığı, veri analistliği ve video yapımcılığı gibi kariyerlerin yolunu açıyor.

Bunların yanında, akademik kariyer hedefleyen öğrencilerimizin bu yönde ilerlemelerine de destek sağlıyoruz.

Programımızın özgörevleri: 
Yeni Medya ve İletişim alanıyla ilişkili sektörlerde yüksek kalite içeriklerin üretilmesi ve yönetilmesi için gerek duyulan vizyon, bilgi ve becerilere sahip; iletişimin temel bir hak, hayati bir eylem, önemli bir ekonomik alan olduğunun farkındalığına sahip; bireysel ve toplumsal gücünün ve sorumluluklarının bilincinde mezunların yetiştiği; araştırma ve uygulamalarıyla referans verilen bir akademik kadroya sahip; tüm paydaşlarından beslenerek kendini dinamik kılan bir öğrenme-öğretme alanı olmaktır.

Programımızın öğretim amaçları:
Yeni Medya ve İletişim alanıyla ilişkili sektörlerdeki saygın ulusal ve uluslararası kurumlarca aranan vizyon, bilgi ve becerilere sahip; 
iletişimin kişisel, sosyal, ekonomik ve politik işlev ve anlamlarının farkında; 
bireysel ve toplumsal gücünün ve sorumluluklarının bilincinde; 
içerik üretimi ve yönetimi konusunda örnek gösterilen mezunlar yetiştirmektir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.