Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

Akademik Yayınlar

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası

 • Burak Doğu , Hayriye Özen and Begüm Pasin.
  (2022) Environmental Mobilizations Through Online Networks: An Analysis of Environmental Activism on Turkey’s Twittersphere. International Journal Of Communication.
  International Journal Of Communication , Vol. 16, 5247-5269, ISBN: ISBN: 1932-8036
 • Burak Doğu , Hayriye Özen and Begüm Pasin.
  (2022) Environmental Mobilizations Through Online Networks: An Analysis of Environmental Activism on Turkey’s Twittersphere.
  International Journal Of Communication , Vol. 16, 5247-5269, ISBN: 1932-8036
 • Serkan Şavk , Burak Doğu.
  (2021) Mapping Yeşilçam: A relational approach to the Turkish film industry.
  CINEJ Cinema Journal , Vol. 9, No. 2, 193-230, ISBN: 2159-2411
 • Altug Akin.
  (2021) Marshall Plan Films and Documentaries: A Meditation on Origin of Communication for Development in Turkey.
  Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , Vol. Güz, 9-32, ISBN: Özel Sayı: 2. CIDA
 • Gökçen Karanfil , A. Özgür Gürsoy.
  (2020) From Life to its Online School: An Analysis of Alain de Botton’s ‘The School of Life’ as Strategy and Tactic.
  Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi , No. 36, ISBN: e-ISSN 2630-6220
 • A. Özgür Gürsoy .
  (2020) From Life to Its Online School: An Analysis of Alain de Botton’s ‘The School of Life’ as Strategy and Tactic.
  Turkish Review Of Communication Studies , No. 36,
 • Hayriye Özen , Burak Doğu.
  (2020) Mobilizing in a Hybrid Political System: The Artvin Case in Turkey.
  Democratization ,
 • Burak Doğu.
  (2019) Environment as politics: Framing the Cerattepe protest in Twitter.
  Environmental Communication , Vol. 13, No. 5, 617-632, ISBN: 1752-4032
 • Burak Doğu.
  (2019) Political use of Twitter in post-Gezi environmental protests.
  Middle East Journal Of Culture And Communication , Vol. 12, No. 2, 185-204, ISBN: 1873-9865
 • Burak Doğu , Hazım Onur Mat.
  (2019) Who sets the agenda? Issue ownership in Turkeys political Twittersphere.
  International Journal Of Communication , Vol. 13, ISBN: 1932-8036
 • Altug Akin , Bilge Yesil.
  (2019) Introduction to Special Issue.
  Middle East Journal Of Culture And Communication , Vol. 12, No. 2, 129-132,
 • Altug Akin , Burcu Yaman Akyar.
  (2019) 2011-2013 Constitution-making Process and Media Field in Turkey.
  Kültür Ve Iletisim , Vol. 22, No. 43, 105-128,
 • A. Özgür Gürsoy.
  (2019) Unconscious Reasons: Habermas, Foucault and Psychoanalysis.
  Continental Philosophy Review , Vol. 52, No. 1,
 • Altug Akin.
  (2019) Does Journalism Exist in Turkey?.
  Middle East Journal Of Culture And Communication , Vol. 12, No. 2, 205-2019,
 • A. Özgür Gürsoy.
  (2018) The Limits of Experience: Idealist Moments in Foucaults Conception of Critical Reflection.
  Philosophy Today ,
 • Lyndon Way , Gökçen Karanfil , Aytunç Erçifci.
  (2018) See no evil, read no evil: the failing role of Turkish newspapers in coverage of Turkeys 2016 coup attempt.
  Critical Discourse Studies ,
 • Özgür Gürsoy.
  (2018) The Limits of Experience: Idealist Moments in Foucault’s Conception of Critical Reflection..
  Philosophy Today , Vol. 62:4 (fort,
 • Burak Doğu.
  (2017) Turkeys news media landscape in Twitter: Mapping interconnections among diversity.
  Journalism ,
 • Özgür Gürsoy , Gökçen Karanfil.
  (2017) The Afterlife of Critique: The Communicability of Criticism and the Publicity of Polemic Concerning Public Debate in the Turkish Press.
  International Jurnal Of Communication , Vol. 11, No. 2017, 1261-1275, ISBN: 19328036/20170005
 • Lyndon Way , Aysun Akan.
  (2017) Coverage of bombings for political advantage: Turkish on-line news reporting of the 2016 Ankara attacks.
  Social Semiotics ,
 • Altug Akin.
  (2017) Conditions of sense making and news making in Turkey after the failed coup attempt: Sisyphus labor on two fronts.
  Journalism: Theory, Practice & Criticism , Vol. 18(4), 518-532,
 • Burak Doğu.
  (2015) Comparing online alternative and mainstream media in Turkey: Coverage of the TEKEL workers protest against privatization.
  International Journal Of Communication , Vol. 9, 630-651,
 • Bayraktutan Günseli , Vd. .
  (2014) Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı.
  Bilig , Vol. 68, 59-96,
 • Yeşim Kaptan , Gökçen Karanfil.
  (2013) RTU(®)K, Broadcasting, and the Middle East: Regulating the Transnational.
  International Journal Of Communication , Vol. 7, 2232-2340,
 • Altug Akin.
  (2013) The reality is not as it seems from Turkey”: Imaginations about the Eurovision Song Contest from its production fields.
  International Journal Of Communication , Vol. 7, 2303-2321,
 • Gökçen Karanfil , Yeşim Kaptan.
  (2013) Introduction.
  International Journal Of Communication (Special Section: Turkey, Teh Middle East And The Media) , Vol. 7, 2419-2423,
 • Aysun Akan.
  (2011) ‘A Critical Analysis of the Turkish Press Discourse Against Non-Muslims: A Case Analysis of the Newspaper Coverage of the 1942 Wealth Tax’.
  Middle Eastern Studies , Vol. 47, No. 4, 605-622, ISBN: ISSN 0026-3206 Print
 • Gokcen Karanfil.
  (2009) Pseudo-exiles and reluctant transnationals: disrupted nostalgia on Turkish satellite broadcasts.
  MEDIA CULTURE & SOCIETY , Vol. 31, No. 6, ISBN: 0163-4437
 • Gökçen Karanfil.
  (2007) Satellite Television and Its Discontents: Reflections on the Experiences of Turkish Australian Lives.
  CONTINUUM: Journal Of Media And Cultural Studies , Vol. 21, No. 1,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • Altug Akin.
  (2016) Medya Gücünü Aşındırma Girişimi Olarak Taraftar Tepkiselliği: “Medya Mağduru” Tribüncüler Medyaya Karşı.
  Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Vol. 3(1), 55-79,
 • Burak Doğu.
  (2015) Veri haberciliği: Demokratik medya için olanaklar.
  Folklor Edebiyat , Vol. 21, No. 83, 181-197, ISBN: 1300-7491
 • Günseli Bayraktutan.
  (2012) Türkiyede 2011 Genel Seçimlerinde Twitterın ve Facebookun Siyasi Partiler ve Liderler tarafından Kullanılması Üzerine NicelNitel Arayüzey İncelemesi Örneğini Değerlendirmek.
  Selçuk İletişim , Vol. 7, No. 3, 5-29,
 • Altug Akin.
  (2010) Eurovision Şarkı Yarışması üzerine bir monografik inceleme.
  İletişim Araştırmaları , Vol. 8-2, 115-132,
 • Burak Doğu.
  (2007) Bilgisayar Oyunlarına Kültürel Bir Yaklaşım: The Sims 2 Modeli.
  Folklor Edebiyat Dergisi , Vol. 13, No. 50,

Uluslararası

 • A. Özgür Gürsoy .
  (2021) Hakikatin Ötesi, Berisi, Kendisi: “Hakikat-ötesi” Kavramına Dair Eleştirel Bir Çözümleme.
  Kaygı , Vol. 20, No. I,
 • Altug Akin , Burak Dogu.
  (2017) NGOs in Turkeys media field: Causes, sources and potentials for development.
  Markets, Globalization & Development Review , Vol. 2, No. 2, ISBN: 2473-4055
 • Gökçen Karanfil , D. Burcu Eğilmez.
  (2017) Politics, Culture and Media: Neo-Ottomanism as a Transnational Cultural Policy on TRT El Arabia and TRT Avaz.
  Markets, Globalization And Development Review ,
 • Çağla Kaya , Altuğ Akın.
  (2017) Televizyon Haberciliğinde Küresel Etkileşim Örneği Olarak NTV-BBC İlişkisi.
  Global Media Journal TR Edition , Vol. 7(14), 83-104,
 • Altug Akin , Burak Dogu.
  (2017) NGOs in Turkey’s Media Field: Causes, Sources and Potentials for Development.
  Markets, Globalization & Development Review , Vol. 2, No. 2,
 • Aysun Akan , Zafer Yörük.
  (2015) Studies in a Dying Culture: Kemalist Columnists Coverage of the Kurdish Peace Initiative.
  Athens Journal Of History , Vol. 1, No. 2, 115-134,
 • Altug Akin , Emrah Ziraman.
  (2015) Power struggle in/around the Turkish online realm and three forms of opposition: Redhack, Alternative IS Association and personal resistances against YouTube ban.
  Global Media Journal: Mediterranean Edition , Vol. 10(1), 13-21,
 • Burak Doğu.
  (2014) Milliyetçi Hareket Partisinin alternatif mecra arayışında 2011 genel seçimleri ve Twitter kullanımı.
  Global Media Journal , Vol. 4, No. 8,
 • Gökçen Karanfil , Zafer F. Yörük , Aysun Akan.
  (2013) Turkish Media Coverage of the Armenian-Turkish Normalization Process (2008-2010): Reflections on a Critical Content Analysis.
  Global Media Journal: Mediterranean Edition , Vol. 8, No. 2, 11-19,
 • Gökçen Karanfil , Zafer Yörük , Aysun Akan.
  (2013) Turkish Media Coverage of the Armenian-Turkish Normalisation Process (2008-2010): Reflections on a Critical Content Analysis.
  Global Media Journal, Mediterranean Edition , Vol. 8, No. 2, 11-19,
 • Günseli Bayraktutan.
  (2013) The role of social media in political communication: Use of Twitter in the 2011 general elections in Turkey.
  Medianali , Vol. 7, No. 13,
 • Aysun Akan , Lyndon Way.
  (2012) Electricity and Nationalism: Different nationalisms in Turkish news media coverage of Cypriot events.
  GMJ: Mediterranean Edition 8(1) Spring 2012 ,
 • Y. Gökçen Karanfil.
  (2011) Medya ve Diyaspora: Türkiye'de Ulusaşırı Yayıncılığın Dinamikleri.
  Kültür Ve İletişim , Vol. 14, No. 1, 37-69, ISBN: 1301-7241
 • Gokcen Karanfil.
  (2008) The Message of Transnational Media: Changing Notions of ‘Threat’ and Opportunities for Cultural Diversity.
  Global Media Journal Mediterranean Edition , Vol. 3, No. 1, 24-33,
 • Gökçen Karanfil.
  (2006) Becoming Undone: Contesting Nationalisms in Contemporary Turkish Popular Cinema.
  National Identities , Vol. 8, No. 1,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal

 • A. Özgür Gürsoy.
  (2020) Anlam ve İşlev Arasında Eleştirinin Yeri: Habermas, Foucault, Biz.
  Cogito , No. 100,
 • A. Özgür Gürsoy.
  (2018) • Siyaset (veya Etik): Foucault’nun “Kendilik İlişkisi”nin Normatif Bağlılığı.
  Cogito , No. 91,
 • Günseli Bayraktutan.
  (2013) Web 1.0’dan Web 2.0’a Barış ve Demokrasi Partisi: 2011 Genel Seçimlerinde Facebook Kullanımından bir Kesit.
  İletişim & Diplomasi , Vol. 1, No. 1, 31-56,
 • A. Özgür Gürsoy .
  (2013) Bilginin Hakları Bilginin Olgularına Karşı: Foucault’nun Tarihlerinin ‘Sınır-Deneyim’ Olarak Eleştirel İşlevi.
  Cogito , No. 74,

Uluslararası

 • Altug Akın.
  (2011) Desarrollo de los medios en Turquía: Cuando se abre la caja mágica de Pandora.
  Infoamérica: Iberoamerican Communication Review , No. 6, 97-114,
 • Altug Akin.
  (2021) Interdisciplinary framework for Communication Interventions for Behaviour Change and Social Change: Communicaton for Development or C4D [Davranış değişikliği ve toplumsal dönüşüm amaçlı iletişimsel müdahalelere disiplinler arası bir çerçeve: ‘Kalkınma amaçlı İletişim’ ya da C4D].
  Conference On Strategic Communication Management 3, 16th Of December, 2020 / Proceedings Of Galatasaray University
 • Aysun Akan.
  (2017) A battle of symbols: Turkey in a back and forth pendulum swinging between Modernism and Islamism.
  Multicultural Identities: Understanding The Sense Of Belonging IX SIETAR Italias Annual Conference
 • Aysun Akan.
  (2017) Journalism without Principles: Turkish Press Coverage of Syrian Conflict.
  15th Annual International Conference On Communication And Mass Media, Atiner, Greece
 • Aysun Akan.
  (2016) Trapped by Nationalism: Turkish Cinematic Vision on the Future of the Earth.
  3rd International Conference On Interdisciplinary Social Science Studies
 • Burak Doğu.
  (2016) Framing collective action in environmental movements: An assessment of the İztuzu protest.
  Akdeniz Üniversitesi / 2nd International Congress On New Media Studies
 • Altug Akin , Burak Dogu.
  (2016) Topography of media related Non Governmental Organizations (NGOs) in Turkey..
  Proceedings Of International Congress On Media Studies, 20-23 April 2016. Akdeniz University
  452-468,
 • Altuğ Akın , Burak Doğu.
  (2016) Topography of media-related non-governmental organizations (NGOs) in Turkey.
  Akdeniz Üniversitesi / 2nd International Congress On New Media Studies
 • Aysun Akan.
  (2016) War of words: Social media debate on the Kurdish problem.
  4th International Conference, Digital Media And Electronic Communication, Organised By The IUT Of Le Havre University, France. Le Havre, Fransa.
 • Burak Doğu.
  (2015) Collective identity formation: Exploring interrelations among actors of the Yırca demonstrations.
  DAKAM / Sociology And Critical Perspectives Conference
 • Aysun Akan.
  (2015) Armenian Press in the late Ottoman Empire and the Early Republican Periods.
  International Conference Education, Leadership, Humanities & Arts, December 9, Washington DC, USA. 2015 Conference On Education, Leadership, Humanities, And Arts.
 • Aysun Akan.
  (2015) From Partisan Journalism to Lap-Dog Journalism: A Persistent Trend in Turkish Journalism.
  13th Annual International Conference On Communication And Mass Media, Atiner, Greece
 • Aysun Akan.
  (2014) Making Sense of Gezi Park Protests: Gezi Park Protests as Defence of Lifestyles.
  International Conference On Electronic Communication, Cultures And Identities, University Of Le Havre,
 • Aysun Akan , Zafer Yörük.
  (2014) Studies in a Dying Culture: A Survey of the Kemalist Responses to the Kurdish Solution Process.
  12th Annual International Conference On Communication And Mass Media, 12-15 May, Athens Institute For Education And Research Social Sciences Research Division Research Unit Of Mass Media And Communication
 • Aysun Akan.
  (2013) A Critical Analysis of Kemalist Press Coverage of the Kurdish Peace lnitiative.
  FILM AND MEDIA 2013: The Third Annual London Studies Conference
 • Aysun Akan.
  (2013) Gezi Parkı Eylemleri ve Bir Direnis Yöntemi Olarak Mizah.
  Toplumsal Eylem Retoriği
 • Bayraktutan Günseli.
  (2012) Discussion on Methodology in New Media Studies: Evaluation on Quantitative-Qualitative Interface Analysis on the Use of Twitter and Facebook by Political Parties-Leaders During 2011 General Elections in Turkey.
  ISLC
 • Aysun Akan.
  (2012) An Analysis of the Quarrel between France and Turkey over the Motion Criminalizing the Armenian Genocide Denial in Social Media.
  The London Symposium, London.
 • Gökçen Karanfil.
  (2012) Media and the Diaspora: The Dynamics of Transnational Broadcasting from Turkey. .
  Transforming Cultural Geographies: Reflections On Transnational Media Flows
 • Altuğ Akın.
  (2012) Fields of popular communication beyond the nation: Study of Eurovision Song Contest as production.
  ECREA 2012 / ECREA
 • Altug Akin , Iliana Ferrer.
  (2011) Being Part of the Salvation: Dominant forms of participation in Spanish Television.
  IAMCR Istanbul Conference 2011
 • Gökçen Karanfil , Serkan Şavk.
  (2011) Rethinking the Concept of ‘Turkish Cinema’ in Times of Mobility.
  Topographies Of 'Turkish Cinema': Hybrids, Hyphens And Borders
 • Alper Gedik.
  (2010) Principles of 3D Cinema: The Rise of Visual Reality.
  International Science And Technology Conference / International Science And Technology Conference Proceedings Book
 • Aysun Akan.
  (2010) Critical analysis of the press discourse on the 1942 Wealth Tax in Turkey: a case analysis of the editorial coverage of the 1942 Wealth tax’.
  Critical Approaches To Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD), University Of Lódz, Poland, 13- 15 September 2010. / CDAAD Book Of Abstracts
 • Alper Gedik.
  (2010) The Audiovisual Side of e-Learning: A Web-Based Multimedia Broadcasting Model.
  International Educational Technology Conference / 10th International Educational Technology Conference Proceedings Book Vol. III
 • Burak Doğu.
  (2010) Sendikacıların internette güne başladıkları yer: Labourstart.
  LabourComm / International Labour And Communication Conference
 • Aysun Akan.
  (2010) A critical analysis of the Turkish press coverage of the “Kurdish opening.
  George Gerbner Conference On Communication,Conflict And Aggression, Budapest College Of Communication And Business, Budapest, Hungary, May 28-29, 2010. / George Gerbner Conference On Communication, Conflict And Agression Book Of Abstracts
 • Aysun Akan.
  (2010) A critical analysis of the editorial coverage of the 6/7 September 1955 riots in Turkey.
  3rd European Communication Conference (ECC2010), University Of Hamburg, 12-15 October 2010.
 • Y. Gökçen Karanfil.
  (2010) Transnational Public Service Broadcasting and the Imagination of Transnational Communities: The Case of TRT.
  Globalization, Transnationalism And Narration
 • Burak Doğu.
  (2010) News from the other side: A comparative study on the online alternative and mainstream agendas in Turkey.
  CIM
 • Altuğ Akın.
  (2009) Medya Elestrisi Stadyuma Girdiginde: Sayin Basin Bunu da Yazin!.
  Media And Culture: V. Cultural Studies Symposium
 • Altuğ Akın.
  (2009) Studying an international space of communication: the Eurovision Song Contest.
  Theories Of International And Intercultural Communication Conference
 • Burak Doğu.
  (2007) The evaluation of Turkish political party websites within the frame of their information/communication loads directed to the youth..
  International Symposium On Media And Politics
 • Aysun Akan.
  (2006) Tarih Sürecinde Kültürel Yapı ve Siyaset Etkileşimleri, 1934 Trakya Olaylarının köşe yazılarında ele alınışına eleştirel bir bakış’.
  Türkiye’de Siyaset Ve Kültür Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 13-15 Ekim 2006.
 • Burak Doğu.
  (2006) Computer games as a unique component of new media.
  Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı / Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı 1-3 Kasım 2006 Proceedings
  361-370,
 • Ali Özgür Gürsoy.
  (2001) • Commentary on Thomas Flynn’s “Sartre and the Quite Violence of Psychoanalysis.
  Society For The Philosophical Study Of The Unconscious, In Conjunction With The American Philosophy Association (APA),
 • Ali Özgür Gürsoy.
  () Desire and Concrete Relations to Others in Being and Nothingness.
  Midsouth Philosophy Conference, University Of Memphis
 • Ali Özgür Gürsoy.
  () An analysis of Alain de Botton’s ‘The School of Life’ through the concepts of ‘Strategy’ and ‘Tactic’.
  CIDA 2020 International Symposium
 • Ali Özgür Gürsoy.
  () What Makes a Place an Other Space? Counter-Memory and Counter-Space in Foucault’s Historiography.
  The Place Of Memory And Memory Of Place, International Conference Organized By LCIR
 • Uygur Kocabaşoğlu , Aysun Akan Fahri Aral.
  (2019) Mütareke ve Milli Mücadele Basını .
  İstanbul Bilgi Üniversitesi ,
  Yazar
 • Burak Doğu , Vd. .
  (2014) Siyasetin yeni hâli: Vaka-i sosyal medya.
  Kalkedon , ISBN: 978-605-4979-10-3
  Yazar
 • Gökçen Karanfil , Serkan Şavk.
  (2013) Imaginaries out of Place: Cinema, Transnationalism and Turkey.
  Cambridge Schollara Publishing , ISBN: 1-4438-4133-1
  Editör
 • Aysun Akan LAP Lambert Academic Publishing.
  (2012) Discriminatory Press Discourse in Turkey: An Analysis of Three Historical Events Involving Non-Muslims.
  LAP Lambert Academic Publishing , ISBN: ISBN: 978-3-659-2323
  Yazar
 • A. Özgür Gürsoy , Burcu Eğilmez .
  Özgürlük, Otorite, İktidar: Bir Siyaset Felsefesi Olarak Anarşizmin Değerlendirilmesi.
  Armağan Öztürk.
  Düşünce Tarihinde Özgürlük.
  (2022),
 • Sevda Kaya Kitınur.
  Dijital Oyun Bağımlılığı: Ready Player One Filmi İncelemesi .
  233-256
  Alev Fatoş Parsa , Elçin Akçora As.
  Dijital İmgeler Evreni.
  (2020), Doruk Yayınları, ISBN: 978-975-553-764-1
 • Burak Doğu.
  Medya ekosisteminde yönelimler.
  Özlem Erkmen , Bora Ataman , Barış Çoban.
  Yeni gazetecilik: Mecralar, deneyimler, olanaklar.
  (2020), Epsilon, ISBN: 978-625-799-411-8
 • Gökçen Karanfil.
  Continuities and Changes in Transnational Broadcasts of TRT.
  151-171
  Yeşim Kaptan , Ece Algan.
  Television in Turkey Local Production, Transnational Expansion and Political Aspirations.
  (2020), Palgrave Macmillan,
 • A. Özgür Gürsoy.
  Yoldaş, Yurttaş, Paydaş: Rorty’nin Liberal Demokrasi Savunması Üzerine Bir Deneme.
  Armağan Öztürk.
  Yurttaşlık ve Demokrasi.
  (2019),
 • Altuğ Akın.
  Atatürk and Contemporary Speech Lessons from the Late Ottoman and Early Republican Era.
  131-150
  Monroe E. Price , Nicole Stremlau.
  Speech and Society: Comperative Perspectives.
  (2017), Oxford University Press,
 • Altug Akin.
  Turkish media space in Sweden: The case of Merhaba Radio in Swedish Public Service Radio.
  153-180
  Bahar Baser , Paul T. Levin.
  Migration from Turkey to Sweden: Integration, Belonging and Transnational Community.
  (2017), IB Tauris: London,
 • Altug Akin.
  Football Supporters Alternative Media in Turkey: A Contestation Attempt of Media Power.
  35-48
  Ahmet Talimciler , Müge Demir Ayral.
  Turkey, Football and Media.
  (2017), Peter Lang,
 • Selin Türkel , Aysun Akan.
  Corporate Social Responsibility Communication: A Turkish Industry Example.
  Philip Kitchen , Ebru Uzunoğlu.
  .
  (2015), Palgrave Macmillan,
 • Aysun Akan.
  Making Sense of Gezi Park Protests: Gezi Park Protests as a Defence of Lifestyles.
  79-92
  Sami Zlitni , Fabien Lienard.
  Electronic Communication, Political, Social and Educational Uses.
  (2015), Peter Lang Publications, ISBN: ISBN:978-3-03520321-
 • Binark Mutlu , Et Al. .
  #WeAreErdoğan: The Justice and Development Party’s social media campaign during the 2011 general elections.
  Akdenizli Banu.
  Digital transformations in Turkey: Current perspectives in communication studies.
  (2015), Lexington,
 • Gökçen Karanfil.
  Tapping the Diaspora: Towards a Political Economy of Turkish Transnational Broadcasting.
  253-289
  A. Biriz Karaçay , Ayşen Üstübici.
  Migration to and from Turkey: Changing Patterns and Shifting Policies.
  (2014), The ISIS Press, ISBN: 978-975-428-503-1
 • Bayraktutan Günseli , Vd. .
  The use of Facebook by political parties and leaders in the 2011 Turkish general elections.
  B. Pătruţ , M. Pătruţ.
  Social media in politics: Case studies on the political power of social media.
  (2014),
 • Burak Doğu.
  Alternatif gündem belirleme: TEKEL işçileri eylemi üzerine yönelimler.
  İdil Sayımer.
  Yeni medya araştırmaları: Kavramlar, uygulamalar, tartışmalar.
  (2014),
 • Gözde İslamoğlu , Vd. .
  Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2011 genel seçimlerinde sosyal medya (Twitter) kullanımı.
  İdil Sayımer.
  Yeni medya araştırmaları: Kavramlar, uygulamalar, tartışmalar.
  (2014),
 • Gökçen Karanfil , Serkan Şavk.
  An Introduction from the Editors.
  1-5
  Gökçen Karanfil , Serkan Şavk.
  Imaginaries Out of Place: Cinema, Transnationalism and Turkey.
  (2013), Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-4438-4133-7
 • Özgür Gürsoy.
  "Richard Rorty".
  Ahu Tunçel , Kurtul Gülenç.
  Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon'dan Zizek'e).
  (2013), DoğuBatı Yayınları, ISBN: 9786055063030
 • Burak Doğu.
  İnternet Çalışmalarında Araştırma Tasarımı: Women on Web Proje Örneği.
  Güllüoğlu Özlem.
  İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri: Yazılı Metin Çözümleme.
  (2013),
 • Altuğ Akın.
  Çevirimiçi spor ortamlarında nefret söylemi.
  193-223
  Tuğrul Çomu.
  Yeni medyada nefret soylemi.
  (2012), Kalkeden Yayınları,
 • Burak Doğu .
  Sanal Nefret Pratikleri: İnternet’te Nefret Söylemi ve Karşı Örgütlenmeler.
  Tuğrul Çomu .
  Yeni Medyada Nefret Söylemi.
  (2010), Kalkedon,
 • Altug Akin.
  Mesafelere Ragmen Sevebilmek: Diasporadaki Karsiyakalilar.
  73-84
  Tanıl Bora.
  Kafsinkaf.
  (2010), Iletisim Yayinlari, ISBN: 9789750507571
 • Burak Doğu.
  Yeni Bir Türün İnşası: Gerçek Yaşam Simülasyonları.
  No. 9, Işık Barış Fidaner , Mutlu Binark , Günseli Bayraktutan Sütçü.
  Dijital Oyun Rehberi - Oyun Tasarımı Türler ve Oyuncu.
  (2009), Kalkedon Yayınları, ISBN: 9786055679033
 • Burak Doğu , Vd. .
  Web based authorship in the context of user generated content: An analysis of a Turkish web site, Eksi Sozluk.
  Daniel Riha , Anna Maj.
  The real and the virtual.
  (2009),
İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.