Media and Communication

Facebook  Instagram  Youtube  Twitter  Medium

 

John Downing

Prof. Dr. John Downing, Global Media Research Center'ın kurucusudur. Halihazırda görev yaptığı Northwestern Üniversitesi'ne girmeden önce Southern Illinois University ve University of Texas, Austin'de bulundu. Bu üniversitelerde iletişim ve kültür, küreselleşme ve medya, alternatif medya ve toplumsal hareketler gibi konularda dersler verdi. Dr. Downing'in bu alanlarda çok sayıda yayını bulunmaktadır.

 

Mike Igoe

SUNY Fredonia ve İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi arasındaki anlaşma kapsamında fakültemizi ziyaret eden Yrd. Doç. Dr. Mike Igoe, ziyareti boyunca Medya ve İletişim Bölümü’nün uygulamalı derslerine ve öğrenci projelerine yorumlarıyla katkı sağladı. Dr. Igoe, SUNY Fredonia Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazetecilik ve medya hukuku dersleri veriyor. Bunun yanında gazetecilik alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

Miyase Christensen

Prof. Dr. Miyase Christensen Stockholm Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde görev yapmaktadır. Ayrıca Royal Institute of Technology'ye bağlı Philosophy and History of Technology, Scince and Environment Bölümü'nde konuk olarak ders vermektedir.