Media and Communication

Facebook  Instagram  Youtube  Twitter  Medium


Medya ve İletişim Bölümü'nde toplam sekiz hafta staj zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce stajlarını tamamlamakla yükümlüdür. Stajların İzmir Ekonomi Üniversitesi Staj Kılavuzu'nda belirtilen esaslara göre yapılması ve raporlanması gerekmektedir. Stajlarla ilgili tüm süreçler Kariyer Yönlendirme Merkezi ve Staj Komisyonu tarafından yürütülmektedir.


Staj Komisyonu

Doç.Dr. Gökçen Karanfil
gokcen.karanfil@ieu.edu.tr
0232 488 81 88

Doç.Dr. Burak Doğu
burak.dogu@ieu.edu.tr
0232 488 51 13

Öğr.Gör. Alper Gedik
alper.gedik@ieu.edu.tr
0232 488 51 12