Ders İçerikleri - Yeni Medya ve İletişim | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

GENS 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilimsel Düşünme ve Toplum
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GENS 207
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bilim nedir? Bilimsel bilgi ve bilimsel olmayan bilgi birbirinden nasıl ayrılır? Bilimsel düşünme toplum için neden bu kadar önemlidir? Evrim ve doğal seçilim süreçlerini anlamak, bilimsel ve bilimsel olmayan düşünmeyi öğrenmek için iyi bir örnektir. Darwin’in doğal seçilim ile evrim teorisi insanların yaşamı anlamada kullandıkları yaklaşımları tamamen değiştirdi. Darwin’in yaptığı çıkarımların anlaşılması ve evrimsel sürecin detaylarının ortaya çıkarılması yaklaşık bir asırdan daha uzun bir süre sonra genetik bilimi ile evrim biliminin bir araya gelmesiyle hız kazandı. Bugün modern bilimsel teknikleri kullanarak evrimin işleyişine doğrudan etki edebilme potansiyeline sahibiz. Peki, tüm bu buluşlar insanlığın ve diğer canlıların evrimine ve geleceğine nasıl etki edecek?\n\nBu derste öğrencilere bilimsel düşünmenin önemini vurgulayarak evrim ve doğal seçilim kavramlarının öğretilmesi amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel bilgiyi açıklayabilecek, bilimsel bilgiye ulaşabileceği kaynakları kullanabilecek ve bilimsel bilgiyi bilimsel olmayan bilgiden ayırt edebilecek
  • Evrimin temel işleyiş mekanizmalarını, doğal seçilim ve genetik sürüklenme kavramlarını açıklayabilecek ve bilimsel bilginin bu kavramları açıklamada nasıl kullanıldığını tartışabilecek
  • İnsanların modern bilimsel yöntemleri kullanarak evrimsel sürece nasıl etki edebileceğini açıklayabilecek,
  • Evrimsel düşünmenin hastalıkları anlamada nasıl kullanıldığını açıklayabilecek
  • İnsan evriminin gelecekte nasıl olabileceğini tartışabilecektir
Ders Tanımı Evrimsel sürecin işleyişinin bilimsel düşünme kullanılarak anlaşılması

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve dersin konularına genel bakış.
2 Bilimin doğası. Bilim nedir? Bilimsel bilginin özellikleri nelerdir? Donald R. Prothero. Evolution : what the fossils say and why it matters. New York : Columbia University Press, [2017]. ISBN 9780231180641(hardcopy). ISBN 9780231543163 (electronic).
3 Evrimin evrimi: Darwin kimdir? Darwin öncesi ve sonrası evrimsel yaklaşım Donald R. Prothero. Evolution : what the fossils say and why it matters. New York : Columbia University Press, [2017]. ISBN 9780231180641(hardcopy). ISBN 9780231543163 (electronic).
4 Balıklar yürüyebilir, dinozorlar uçabilir: Evrimin fosil kayıtları. Donald R. Prothero. Evolution : what the fossils say and why it matters. New York : Columbia University Press, [2017]. ISBN 9780231180641(hardcopy). ISBN 9780231543163 (electronic).
5 Doğal seçilim. Robert J. Richards. The Cambridge Companion to the “Origin of Species”. Cambridge University Press. Online ISBN: 9781139002363. 2009.
6 Ara Sınav
7 Genetik sürüklenme Douglas J. Futuyma and Mark Kirkpatrick. Evolution. Oxford University Press. ISBN: 9781605357409. 2017.
8 İnsanların evrimi. Roger Lewin. Human Evolution: An Illustrated Introduction. 5th Ed. Blackwell Publishing. ISBN 1-4051-0378-7.
9 Beynin evrimi ve bilişsel yeteneklerin gelişimi. Shigeru Watanabe, Michel A. Hofman, Toru Shimizu. Evolution of the Brain, Cognition, and Emotion in Vertebrates. Springer Japan. eBook ISBN 978-4-431-56559-8. Hardcover ISBN. 978-4-431-56557-4. 2017.
10 Birlikte evrim, endosimbiyoz ve mikrobiyom. Douglas J. Futuyma and Mark Kirkpatrick. Evolution. Oxford University Press. ISBN: 9781605357409. 2017. Jason Tetro, Emma Allen - Vercoe The Human Microbiome Handbook. DEStech Publications. ISBN-10: 1605951595 ISBN-13: 978-1605951591. 2016.
11 Evrime müdahale etmek: Genom düzenleme, yönlendirilmiş evrim ve doğal olmayan seçilim. Jennifer A. Doudna, Samuel H. Sternberg. A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution. Houghton Mifflin Harcourt. ISBN-10: 9780544716940 ISBN-13: 978-0544716940. 2017. Nathaniel Comfort. The Science of Human Perfection: How Genes Became the Heart of American Medicine. Yale University Press. 0300198191, 9780300198195. 2014.
12 Yaşlanmanın ve ölümün evrimi. Stanley Shostak. The Evolution of Death: Why We Are Living Longer (Suny Series in Philosophy and Biology). State University of New York Press; 1 edition. ISBN-10: 0791469468. ISBN-13: 978-0791469460. 2006. Michael R. Rose. Evolutionary Biology of Aging. ISBN-10: 0195095308, ISBN-13: 978-0195095302. Oxford University Press. 1994.
13 İnsan evriminin geleceği. Scott Solomon. Future Humans: Inside the Science of Our Continuing Evolution. Yale University Press. ISBN 0300224508, 9780300224504. 2016.
14 Evrimsel tıp. Peter Gluckman et al. Principles of Evolutionary Medicine. Oxford University Press ISBN: 9780191083396. 2016.
15 Genel tartışma ve sonuç.
16 Final sınavı Tüm konular

 

Ders Kitabı

Güncel popüler ve bilimsel makaleler

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
0
Ödev
2
4
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.