Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 112 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim, Kültür ve Toplum II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 112
Bahar
3
2
4
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Medya pratiklerinin yapısal ve kültürel bağlamlarının incelenmesi, Muhtelif medya alanlarında haber ve eğlence içeriğinin üretim/algı süreçlerinin incelenmesi, Medya kurum ve ürünlerinin yerel/küresel koşullarda araştırma ve analizi için öğrencilerin teşvik edilmesi
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel medya alanının eleştirel kavrayışının geliştirilmesi
  • Medya kurumları, bunlarının organizasyonları, üretim ve dağıtım pratiklerinin analizi
  • Medya tüketimi ve medya kullanımının gündelik hayat üzerindeki tesirinin yorumlanması
  • Bilgi akışının küresel ölçekteki ana trendlerinin ve küresel ile yerel arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi
  • Yeni medya pratiklerinin temel karakteristikleri ve bunlarla gelen zorluklarının yorumlanması
  • Medya pratiklerinin analizi için farklı metodolojik yaklaşımların uygulanması
Ders Tanımı Bu ders, iletişim araçlarının farklı görünüşlerini; bunların sosyal, kültürel ve toplumsal anlamlarının araştırılması yoluyla inceler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Kültür, İdeoloji & Kimlik O’Shaughnessy (1999) Media and Society: An Introduction Melbourne: Oxford University Press (pp.31-52)
3 Medya, Modernite & Oryantalizm Aksoy, A. & Robins, K. (1997) Peripheral Vision: Cultural Industries and cultural identities in Turkey. Environment and Planning A: Economy and Space 29(11).
4 Milliyetçilik ve Medya I Barker, C. (1999). Television, Globalization and Cultural Identities. Philadelphia: Open University Press (Chapter 3)
5 Milliyetçilik ve Medya II Karanfil, G. (2006) Becoming Undone: Contesting Nationalisms in Contemporary Turkish Popular Cinema. National Identities , Vol. 8, No. 1
6 Film Gösterimi
7 I. Vize
8 Küreselleşme ve Medya I Barker, C. (1999). Television, Globalization and Cultural Identities. Philadelphia: Open University Press (Chapter 2)
9 Küreselleşme ve Medya II From internationalization to transnationalisation by J. Chalaby
10 Küreselleşme ve Medya III Karanfil, G. 2009. Pseudo-exiles and reluctant transnationals: disrupted nostalgia on Turkish satellite broadcasts. Media, culture & society, 31: 887
11 Film Gösterimi
12 Dijital Medya Kültürleri I Fuchs, C. Critical Introduction to Social Media (Chapter 2)
13 Dijital Medya Kültürleri II Fuchs, C. Critical Introduction to Social Media (Chapter 3)
14 II. Vize
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Ders notları, anlatımlar (PowerPoint sunumları), seminerler, yapılandırılmış sorular ve tartışma materyalleri, atölye çalışmaları, vaka analizleri
Önerilen Okumalar/Materyaller Bibliyografya, basılı dergiler, açık kaynak dergiler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
0
Ödev
1
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
10
20
Final Sınavı
13
0
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.