Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 160 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim Seminerleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 160
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Medya ve İletişim bölümü öğrencilerini, iletişim çalışmaları alanındaki temel kavram ve tartışmalarla tanıştırmayı amaçlamaktadır; ayrıca medya ve iletişim bölümü akademik personelinin akademik ilgi alanları ekseninde verecekleri haftalık seminerler içermektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir araştırma projesinin tasarlanmasındaki temel presipleri tartışabilir,
  • Niceliksel ve niteliksel metofolojik yaklaşımların temel özelliklerini karşılaştırabilir,
  • Niceliksel ve niteliksel araştırma metodlarının önemini ve kullanım alanlarını değerlendirebilir,
  • Tutarlı bir şekilde güçlü ve anlamlı argümanlar geliştirebilir,
  • Medya araştırma projeleri bağlamında içerik, söylem ve semiyotik analizler için gerekli temel bilgiye sahip olur.
Ders Tanımı Akademik dönem boyunca Türkiye ve dünya gündeminden güncel konular medya ve iletişim bağlantıları ekseninde ele alınacaktır. Her hafta farklı bir konu tartışılacak ve öğrencilerin bu konuya dair argümanlar geliştirmeleri beklenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Medya ve iletişimde temel kavramlar
2 Medya ve demokrasi Media and Democracy (1991), John Keane. The Media, the News, and Democracy: Revisiting the Dewey-Lippman Debate Author(s): Dell P. Champlin and Janet T. Knoedler.
3 Medya ve etik Jackquette, D. (2007) Journalistic Ethics: Moral Responsibility in the Media.
4 Medya ve insan hakları News Coverage of Human Rights Author(s): Jay S. Ovsiovitch.
5 Medya ve insan dışı canlıların-materyal dünyanın temsili Magnetic Animal: Derrida, Wildlife, Animetaphor Author(s): Akira Mizuta Lippit.
6 Medya, ütopya, distopya Reification and Utopia in Mass Culture Author(s): Fredric Jameson.
7 ARA SINAV I
8 Medya ve yoksulluğun temsili Poverty as We Know It: Media Portrayals of the Poor Author(s): Rosalee A. Clawson and Rakuya Trice
9 Medya ve tarihini yeniden inşası Tarih Nedir? E. H. Carr
10 Medya ve toplumsal cinsiyet Toward a Genealogy of Gender in Walter Benjamin's Writing Author(s): Eva Geulen.
11 Medya ve çevre sorunları Science, Politics, and the Mass Media: On Biased Communication of Environmental Issues Author(s): Nils Roll-Hansen.
12 Medya ve ırkçılık Racial Identity and Media Orientation: Exploring the Nature of Constraint Author(s): Jessica L. Davis, Oscar H. Gandy and Jr.
13 Dönemin değerlendirilmesi
14 ARA SINAV II
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Dersi veren öğretim elemanı tarafından bir okuma derlemesi temin edilecektir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
-
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
0
    Toplam
162

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.