Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kültürel Çalışmalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 302
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders kültürel çalışmalar alanına ve bu alanın Türkiye’deki gelişimine dair temel bilgileri edindirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Kültürel çalışmalar disiplininin dünyadaki ve Türkiye’deki tarihini ve belli başlı araştırma alanlarını tanımlayabilecektir.
  • • Kültürel çalışmalar alanında yöntemsel gelişmenin safhalarını açıklayabilecektir.
  • • Kültürel çalışmalar alanındaki temel araştırma yöntemleri üzerine eleştirel bir bilgilenme geliştirebilecektir.
  • • Farklı akademik disiplinlerin iletişim, medya ve kültür araştırmaları için tarihsel ve güncel geçerliliklerini değerlendirebilecektir.
  • Kültürel ürünleri farklı analitik ve kuramsal perspektiflerden değerlendirebileceklerdir
Ders Tanımı Bu ders disiplinerarası bir alan olan kültürel çalışmaların dünyada ve Türkiye’deki tarihini ve gelişimini tanıtacaktır. Kültür kavramını inceledikten sonra kültürel çalışmalara dair faklı kuramsal katkıları ele alacağız ve Türkiye’deki gelişimini ve durumunu inceleyeceğiz. Her hafta belgesel, film, reklam gibi gösterimler olacak ve bu sayede teorik perspektifleri gündelik hayattaki deneyimlerle ilişkilendireceğiz.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kültür ve kültürel çalışmalar Introducing Cultural Studies, editörler B. Longhurst vd. Second Edition, Harlow, England: Prentice Hall, 2008, s. 1-22.
3 Neden kültürel çalışmalara ihtiyacımız var? H. Giroux vd. “The Need for Cultural Studies: Resisting Intellectuals and Oppositional Public Spheres” Published in Dalhousie Review, 472-486, 1984. Reprinted in Henry Giroux, Teachers As Intellectuals: Toward A Critical Pedagogy Of Learning (1988)] Gösterim: “Kamusal entelektüel”, örn. Cemal Kafadar, İlber Ortaylı, Noam Chomsky...
4 Kültür, iletişim, temsil Introducing Cultural Studies, editörler B. Longhurst vd. Second Edition, Harlow, England: Prentice Hall, 2008, s. 25-57. Gösterim: Stuart Hall: Representation & the Media, Kanopy
5 “Cultural Diversity” - Turkey A. G. Altınay, “Introduction”, içinde, A. Durak, Ebru: Reflections of Cultural Diversity in Turkey İstanbul: Metis, 2007. Gösterim: Ebru kitabından örnekler
6 Cultural Studies, power and Inequalities (Ideology, Class, race, gender) Introducing Cultural Studies, editörler B. Longhurst vd. Second Edition, Harlow, England: Prentice Hall, 2008, s. 58-88. Gösterim: Çoğunluk, Director: Seren Yüce, 2010.
7 Ara sınav (sınıfta)
8 Türkiye’de kültürel çalışmalar G. Pultar, “Cultural Studies in Turkey: The State of the Art”, Culture Unbound, Volume 5, 2013: 43–71. Konuk: Dr. Derya Özkan, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sinema ve Dijital Medya
9 Kültürü Araştırmak Introducing Cultural Studies, editörler B. Longhurst vd. Second Edition, Harlow, England: Prentice Hall, 2008, s. 90-105 Belgesel Gösterim: Neyse Halim Çıksın Falim, Yön. Zeynep Devrim Gürsel, 2009.
10 Kültür ve Tarih P. Burke, What Is Cultural History, Cambridge UK, Malden USA: Polity Press, 2004, s. 1-30. Gösterim: Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul, Director: Fatih Akın
11 Kültür ve Politika Introducing Cultural Studies, editörler B. Longhurst vd. Second Edition, Harlow, England: Prentice Hall, 2008, s. 140-174.
12 Türkiye’de Kültür: Arabesk, müzik ve ötesi Meral Özbek: “Arabesk Culture: A Case of Modernization and Popular Identity” içinde Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, ed. Sibel Bozdoğan and Reşat Kasaba, 1997. Belgesel Gösterim: Acısıyla Tatlısıyla Hayatımız Arabesk, TRT, Meral Özbek ve Kerime Şenyücel, 1993
13 Future of Cultural Studies S. Hall, “Cultural Studies and Its Theoretical Legacies” içinde The Cultural Studies Reader, ed. Simon During, London: Routledge, 1999, s. 97-112. Lila Abu-Lughod, “Writing Against Culture”, içinde Richard G. Fox (ed.), Recapturing Anthropology: Working in the Present. School of American Research Press. s. 137-162 (1996)
14 Sonuç ve değerlendirme Stuart Hall, The West and the Rest: Discourse and Power Movie (screening and analysis): The Mission
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı Tarihi ilan edilecektir.

 

Ders Kitabı

Introducing Cultural Studies, editörler B. Longhurst vd. Second Edition, Harlow, England: Prentice Hall, 2008. ISBN: 978-1-4058-5843-4

Önerilen Okumalar/Materyaller

Stated above. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.