Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişimde Dil ve Diksiyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 402
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere diksiyonlarını, tonlamalarını ve telaffuzlarını geliştirme konusunda yardımcı olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler doğru diksiyon ve telaffuzu ayırt edebilecektir.
  • Öğrenciler daha iyi bir diksiyon, tonlama ve telaffuzla konuşabilecektir.
  • Öğrenciler topluluk karşısında ve mikrofon başında konuşma becerilerini geliştirecektir.
Ders Tanımı Bu ders daha iyi konuşmanın önemi ve kullanımını vurgulamak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler diksiyon ve telaffuzlarını kontrol etmeyi öğrenecek ve çeşitli konuşma formlarında uygulama yapacaktır.
 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dil ve diksiyonun iletişimdeki önemi, dersin içeriği ve amacı, derste kullanılacak kaynaklar hakkında bilgi.
2 Öğrencilerin seçtikleri metinler üzerinden konuşma örneklerinin sunumu ve konuşma kusurlarının tespiti.
3 Konuşmanın 3 temel ögesinden birisi olan nefes alıp verme ve uygulamaları.
4 Konuşmanın ikinci ögesi olan artikülasyon ve tekerleme uygulamaları.
5 Konuşmanın üçüncü ögesi olan ses ve ses uygulamaları.
6 Sesli ve sessizler
7 Türk dilinde bağlaçlar ve bağlaç uygulamaları.
8 Türk dilinin daraltma özelliği, metin üzerinden çalışma.
9 Türk dilinde vurgu, metin üzerinden çalışma.
10 Fiillerle noktalama
11 Haber ve program metinleri üzerinden uygulama.
12 Doğaçlama konuşma uygulaması.
13 Kamera/mikrofon karşısında uygulama, haber ve program sunumu.
14 Kamera/mikrofon karşısında uygulama, haber ve program sunumu.
15 Sınav ve değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Derste kullanılacak çalışma metinleri güncel haber metinleri ve yazılardan derlenecektir. Ayrıca, gerektiğinde, TRT ve Devlet Tiyatroları gibi kurumlar tarafından kabul görmüş yazarların (Suat Taşer, Nüzhet Şenbay, vb.) konuşma eğitimi ve diksiyon konularındaki kitapları kullanılacaktır.

Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili okumalar dönemin başlangıcında öğrencilere duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
124

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.