Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnternet Gazeteciliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 430
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, gazetecilik mesleğine dair temel becerileri İnternet ortamında uygulamayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnternette güvenli veriye ulaşabilecektir.
  • Çevirimiçi ortamlarda sunulan haberlere eleştirel bir yaklaşım geliştirebilecektir.
  • Çevirimiçi bir mecra için haber yapabilecektir.
  • İnternet üzerinde gazetecilik becerilerini uygulayabilecektir.
  • İnternet gazeteciliği için temel yazılımları kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, İnternet gazeteciliğinin teorik ve uygulamalı konularını tartışmaya açar. İnternet gazeteciliği ile geleneksel basın arasındaki ilişkileri irdelemek suretiyle mecralar arası yayıncılığın farklı boyutlarını konu edinir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 İnternet gazeteciliği nedir? Eric C. Deggans, “What Is Your Media Pyramid?,” Poynter, Jan. 19, 2006. Martin Langveld, “Building Networks Around News,” Niemann Lab.
3 Yöndeşme Henry Jenkins, Convergence Culture, New York University Press, 2006, 125. Stephen Quinn & Vincent F. Filak, Convergent Journalism, Focal Press, 2005, 321.
4 Yurttaş gazeteciliği ve değişen haber değerleri Stuart Allen, “Histories of Citizen Journalism,” Citizen Journalism: Global Perspectives, Stuart Allan, Einar Thorsen (Eds.), 1733. Quinn & Lamble; Online Newsgathering, Focal Press, MA: 2008, 4356.
5 Online alternatif medya Bailey; Cammaerts; Carpentier. Understanding Alternative Media, New York: Open University Press, 2008, 335.
6 İnternette haber döngüsü Mike Ward, Journalism Online, 1826.
7 Anlatı teknikleri Jonathan Dube, “Online Storytelling Forms” Debora Wenger, “Writing for the Web,” Advancing the Story, 167191.
8 Ara sınav
9 İnternet medyasında haber kurgusu Mike Ward, Journalism Online, 121150.
10 HTML’ye giriş Mike Ward, Journalism Online, 150164. JLearning.org
11 Web tasarımı Mike Ward, Journalism Online, 164200.
12 Wordpress Stern, Damstra, Williams, Professional Wordpress.
13 İnternet gazeteciliğinin geleceği John Pavlik, Journalism and New Media, 159193.
14 Proje sunumları
15 Proje sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Okumalar ve haber sitesi örnekleri öğretim elemanının web sayfasında ilan edilecektir. Basılı materyal dönem içinde paylaşılacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller Örnek haber siteleri uygulamalar kapsamında analiz için değerlendirilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.