Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 447 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ses Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 447
Güz/Bahar
2
2
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders audio visual’in bir parçası olan ses yapımı hakkında bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Audio ekipmanlarını ustalıkla kullanacaklardır
  • Bu ekipmanların audio visual içinde etkili kullanacaklardır
  • Düşünce iletiminde sesi bir araç olarak kullanabileceklerdir
  • Dijital ortamda sesi işleyebileceklerdir
Ders Tanımı Bu ders mikrofon, mikser, kayıt aletleri gibi audio ekipmanlarının kullanımı ile daha etkili bir ifade için sesin doğru kullanımını konu alır.
 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Dersin hedefleri. Kavram olarak ‘Ses’ Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 1
3 Dublaj ve canlı ses kaydının avantajları ve dezavantajları. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 9&10
4 Mikrofonlar ve sınıflandırmaları. Mikrofonlama teknikleri. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 4&12
5 Dijital ve analog sesin karşılaştırılması. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.120124
6 Analog ve dijital kayıt gereçleri. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.124135
7 Ses mikseri, bağlantı ve kablo tipleri. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 5
8 Adobe Audition’a giriş. Dijital ses formatları (.wav, .aiff, .mp3) Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.147,
9 Adobe Audition 3.0: Doğrusal olmayan ses işlemesi. Ses efektlerinin eklenmesi. www.adobe.com/ap/products/audition/
10 1.Projenin değerlendirilmesi. Bir radyo programının stüdyoda kaydı kayıt kalitesi, doğru ekipman seçimi ve işleme becerileri gibi kriterler ışığında değerlendirilir.
11 Hoparlörler. Dinleme koşulları. Sesin yeniden üretimi. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 3
12 Ses ve görüntü arasındaki senkronizasyon. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, Chapter 7
13 2.Projenin değerlendirilmesi. Değişik materyallerle üretilen folley sesleri kullanılarak bir sahnenin ses kuşağının oluşturulması.
14 Ses kartları ve Dijital arayüzler. Alden, Stanley R. “Audio In Media(8th Edition)”, Thomson Wadsworth Publishing 2008, pp.132
15 Bütün dönemin gözden geçirilmesi.
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı Ders esnasında alınan notlar ve link verilen web siteleri ders notu olarak kullanılabilir.
Önerilen Okumalar/Materyaller Alden, Stanley R. Thomson “Audio In Media(8th Edition)”, Wadsworth Publishing 2008

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.