Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gündelik Hayat ve İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 450
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders gündelik yaşam deneyimleri, materyal kültür ve iletişim pratikleri arasındaki ilişkileri inceler. Turizm, seyahat, moda, yemek, sokak sanatları, spor organizasyonları, müzik ve dans gibi kültürel pratikleri günümüz dünyasında önemli toplumsal roller oynayan temel kitlesel iletişim araçları olarak analiz eder. Kültürel anlamlandırma ve mesaj iletim biçimlerinin dünyanın farklı bölgelerindeki işleyiş süreçlerini inceler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gündelik hayat pratikleri ve toplumsal iletişim arasındaki bağları analiz edebilecekler.
  • Değişen gündelik hayat pratiklerinin, bireysel ve toplumsal kimlik oluşumu ve kültürel değişimler üzerinde oynadığı rolleri analiz edebilecekler.
  • Duygu ve duygu ifadelerinin bireysel ve toplumsal iletişim araçları olarak işlevlerini inceleyebilecekler.
  • Materyal kültürün 21. yüzyıl dünyasında farklı coğrafyalarda iletişim açısından oynadığı rolleri analiz edebilecekler.
  • Toplumsal cinsiyet bazlı iletişim farklılıkların kültürel üretimi hakkında fikir sahibi olacaklar.
  • Kamusal sanat, spor organizasyonları, toplumsal hafıza pratikleri, yemek ve moda gibi kültürel faaliyetlerin dolaylı ya da direkt olarak ilettikleri mesajlar, kimlik ve aidiyet oluşumu ve dünyayı anlamlandırma yolunda oynadıkları rolleri analiz edebilecekler.
Ders Tanımı Bu ders materyal kültür ve gündelik hayat pratiklerinin 21. yüzyıl dünyasında temel iletişim araçları olarak oynadıkları rolleri inceler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Gündelik Hayat, Kültür ve İletişim Carey, J. (2002). “A Cultural Approach to Communication.” In Mass communication theory, pp. 36-45. Martin, J. N., & Nakayama, T. K. (1999). Thinking dialectically about culture and communication. Communication theory, 9(1), 1-25.
2 Moda ve İletişim Barnard, M. (2013). “Fashion, Clothing, Communication, and Culture.” In Fashion as communication. Routledge, pp. 27-48. Crane, D., & Bovone, L. (2006). Approaches to material culture: The sociology of fashion and clothing. Poetics, 34(6), 319-333. Kuruc, K. (2008). Fashion as communication: A semiotic analysis of fashion on ‘Sex and the City’. Semiotica, 2008(171), 193-214.
3 Duyguların Bir İletişim Aracı Olarak Kültürel İncelemesi Kramer, M. W., & Hess, J. A. (2002). Communication rules for the display of emotions in organizational settings. Management Communication Quarterly, 16(1), 66-80. Elfenbein, H. A., & Ambady, N. (2003). Universals and cultural differences in recognizing emotions. Current directions in psychological science, 12(5), 159-164. Hochschild, A. R. (2002). “The sociology of emotion as a way of seeing.” In Emotions in social life, Routledge, pp. 31-44 Jablonka, E., Ginsburg, S., & Dor, D. (2012). The co-evolution of language and emotions. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367(1599), 2152-2159.
4 İletişim Pratiklerinde Toplumsal Cinsiyet Farklılıklarının Kültürel Üretimi Hall, J. A., & Matsumoto, D. (2004). Gender differences in judgments of multiple emotions from facial expressions. Emotion, 4(2), 201. Carli, L. L. (2013). Gendered communication and social influence. The Sage handbook of gender and psychology, 199-215. Friebel, G., & Seabright, P. (2011). Do women have longer conversations? telephone evidence of gendered communication strategies. Journal of Economic Psychology, 32(3), 348-356.
5 Yemek Çalışmaları: Yemek Aracılığıyla İletişim ve Kimlik İnşası McIntosh, W. A. (2013). Sociologies of food and nutrition. Springer Science & Business Media, “Culture and Food”, pp. 17-59. Beardsworth, A., & Keil, T. (2002). Sociology on the menu: An invitation to the study of food and society. Routledge, “The Social Organization of Eating”, pp. 73-99. Brunori, G. (2007). Local food and alternative food networks: a communication perspective. Anthropology of food, (S2).
6 Bir Toplumsal Gösteri Olarak Spor Organizasyonları ve Spor Haberlerinin Kültürel Analizi Tomlinson, A., & Young, C. (Eds.). (2006). National identity and global sports events: Culture, politics, and spectacle in the Olympics and the Football World Cup. Suny Press, pp. 1-33. Real, M. (2013). Reflections on communication and sport: On spectacle and mega-events. Communication & Sport, 1(1-2), 30-42. McDonald, M. (2005). Imagining benevolence, masculinity and nation: Tragedy, sport and the transnational marketplace. Sport and corporate nationalisms, 127-41.
7 Gişe Rekortmeni Filmler, Kablolu TV Dizileri, Çizgi Romanlar ve Günümüzde Fan Toplulukları Ford, S. (2014). Fan studies: Grappling with an ‘Undisciplined’discipline. The journal of fandom studies, 2(1), 53-71. Ndalianis, A. (2011). Why comics studies?. Cinema Journal, 50(3), 113-117. Schauer, B. (2007). Critics, clones and narrative in the franchise blockbuster. New Review of Film and Television Studies, 5(2), 191-210.
8 Toplumsal İletişim Aracı Olarak Müzik Miell, D., MacDonald, R. A., Hargreaves, D. J., Pavlicevic, M., Wilson, G., Powles, J., ... & Glennie, E. (2005). Musical communication. Oxford University Press on Demand. “How Do People Communicate Using Music?”, pp. 1-27. Osmond-Smith, D. (1971). Music as communication: Semiology or morphology?. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 108-111.
9 Dans Antropolojisi Thomas, H. (2003). Dance, modernity and culture. Routledge, pp. 55-83. Kaeppler, A. L. (2000). II. Dance ethnology and the anthropology of dance. Dance Research Journal, 32(1), 116-125. McRobbie, A. (1991). “Dance narratives and fantasies of achievement.” In Feminism and Youth Culture (pp. 189-219). Palgrave, London.
10 Sosyal Medya ve Sosyokültürel Değişim Bennett, W. L. (2012). The personalization of politics: Political identity, social media, and changing patterns of participation. The annals of the American academy of political and social science, 644(1), 20-39. Guzzetti, B. J. (2006). Cybergirls: Negotiating social identities on cybersites. E-Learning and Digital Media, 3(2), 158-169.
11 Akıllı Telefonun Altın Çağı ve Bağlantı Kültürü Miller, J. (2014). The fourth screen: Mediatization and the smartphone. Mobile Media & Communication, 2(2), 209-226. Pang, H. (2017). Is smartphone creating a better life? Exploring the relationships of the smartphone practices, social capital and psychological well-being among college students. International Journal of Advanced Media and Communication, 7(3), 205-223.
12 Sokak Sanatı/Kamusal Sanat Bir Evrensel İletişim Dili Midir? Avramidis, K., & Tsilimpounidi, M. (2016). “Graffiti and street art: Reading, writing and representing the city.” In Graffiti and Street Art. Routledge, pp. 17-40. Schacter, R. (2008). An ethnography of iconoclash: An investigation into the production, consumption and destruction of street-art in London. Journal of Material Culture, 13(1), 35-61. Borghini, S., Visconti, L. M., Anderson, L., & Sherry, Jr, J. F. (2010). Symbiotic postures of commercial advertising and street art. Journal of Advertising, 39(3), 113-126.
13 Turizm ve Seyahatin Bir İletişim Sahası Olarak Kültürel İncelemesi Okumus, B., Okumus, F., & McKercher, B. (2007). Incorporating local and international cuisines in the marketing of tourism destinations: The cases of Hong Kong and Turkey. Tourism management, 28(1), 253-261. Meschkank, J. (2011). Investigations into slum tourism in Mumbai: poverty tourism and the tensions between different constructions of reality. GeoJournal, 76(1), 47-62. Kingsbury, P. (2005). Jamaican tourism and the politics of enjoyment. Geoforum, 36(1), 113-132.
14 Dersin Gözden Geçirilmesi
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
3
2
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
114

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.