MCS 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gündelik Hayat ve İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 450
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin temel amacı, gündelik yaşam pratiklerinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamda kitle iletişim araçları tarafından yeniden anlamlandırılması sürecinde Türk medyasının rolünü öğrencilerin değerlendirebilmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda organizasyonunda medyanın rolünü değerlendirebileceklerdir.
  • Medya metinlerinde gündelik hayatın temsil edilme biçimlerinin değerlendirmesi yapabileceklerdir.
  • Yeni iletişim teknolojilerinin kullanımının gündelik yaşantı üzerindeki etkisini sorgulayabileceklerdir.
  • Gündelik hayatın şekillenme sürecinde medyanın rolüne ilişkin temel teorik yaklaşımları tartışabileceklerdir.
  • Gündelik yaşam pratiklerinin kitle iletişim araçları ile temsili üzerine belirledikleri bir sorunsal üzerine, araştırma tekniklerini kullanarak açık, tutarlı ve planlı bir sunum yapabileceklerdir.
Ders Tanımı Gündelik yaşam pratiklerinin kitle iletişim araçlarındaki temsil edilme biçimleri ve medyanın günlük hayatın şekillenmesi üzerindeki etkisi bu dersin içeriğini oluşturur.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriğinin, gerekliliklerinin ve değerlendirme kriterlerinin haftalık programla birlikte tanıtımı
2 Televizyon, sinema ve tüketim kültürü Certeau, Michel de 1984: The Practice of Everyday Life. University of California Press, BerkeleyMeltem Ahıska, Zafer Yenal, Aradığınız Kişiye Şu An Ulaşılamıyor. Türkiye\'de Hayat Tarzı Temsilleri 19802005, Osmanlı Bankası Yayınları, 2006.Hugh Mackay, Consumption and everyday life, Sage, 1997.Silverstone R. (1994) Television and Everyday Life. Routledge.Gauntlett, D. & Hill, A. (1999) TV Living: Television, culture and everyday life. Routledge.Roger Silverstone, Eric Hirsch, Consuming Technologies: Media and Information in Domestic Spaces, Routledge, 1994.
3 Medya, ev yaşantısı ve aile ilişkileri Henri Lefebvre, Everday life in modern world, 1971. Patricia Pisters, Wim Staat, Shooting the family: transnational media and intercultural values, Amsterdam University Press, 2005.MacKay, H. and Ivey, D. (2004) Modern Media in the Home: An Ethnographic Study, John Libby Publishing, Rome.Kraut, R, Brynin, M. and Kiesler, S. (2006) Computers, Phones and the Internet. Domesticating Information Technology, Oxford University Press, Oxford.Stewart M. Hoover, Lynn Schofield Clark, Diane F. Alters, Media, home, and family, Routledge, 2004.
4 Müzik kanalları ve popüler kültür ilişkisi Erving Goffman, The presentation of self in everyday life, 1959. Simon Emmerson, Music, electronic media, and culture, Ashgate, 2000.Simon Frith, Popular music: critical concepts in media and cultural studies, Routledge, 2004.Davis, G. and K. Dickinson (eds) (2004). Teen TV: genre, consumption and identity. London: British Film Institute.
5 Film Gösterimi
6 1. ARA SINAV
7 Medyada toplumsal cinsiyet kalıplarının temsili Carter, C. and L. Steiner (eds) (2004). Critical Readings: Media and Gender. Maidenhead and New York: Open University Press. Croteau, D. and W. Hoynes (2000). ‘Social Inequality and Media Representation’, in Media and Society: Industries, Images and Audiences. Eds. D. Croteau and W. Hoynes. Pine Forge Press, 193225. Hermes, J. (1999). ‘Media Figures in Identity Construction’, in Rethinking the Media Audience. Ed. P. Alasuutari. London: Sage, 6986. Wood, J. (1994). ‘Gendered Media: The Influence of Media on Views of Gender’, in Gendered Lives. Ed. J.Wood. Belmont CA: Wadsworth, 21358.
8 Boş vakitlerin değerlendirilme biçimleri ve kitle iletişim araçları Bruce Brown, Marx, Freud and the critique of everyday life, 1973. Moores, S. (2000) Media and Everyday Life in Modern Society. Edinburgh University Press.Wellman, B. and C. A. Haythornthwaite (2002). The Internet in everyday life. Oxford. Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak (1992); Yer Değiştiren Gölge (1995); Ev Ödevi, (1999); Kötü Çocuk Türk, (2001); Kör Ayna, Kayıp Şark (2004).
9 Kitle iletişim araçları ve dilin dönüşümü David Chaney, Cultural change and everyday life, 2002. John Fiske, Reading the popular, 1989. Susan Willis, A primer for daily life, 1991. Stuart Hall, ed., Culture, Media, Language, Routledge, 2005. Sally Johnson, Language ideologies and media discourse, Continuum, 2010.
10 Film Gösterimi
11 2. ARA SINAV
12 Yemek kültürü George Ritzer, The McDonaldization of society, Pine Forge Press, 2004.Maggie Wykes, Barrie Gunter, The media and body image: if looks could kill, 2005
13 Medya, tüketim ve popüler beğeniler Bourdieu, Distinction: a social critique of the judgement of taste, Routledge, 1984.
14 Spor ve medya ilişkisi Lawrence A. Wenner, Media, sports, & society, SAGE, 1989.Arthur A. Raney, Jennings Bryant, Handbook of sports and media, Routledge, 2006.
15 Sınıf içi etkinlikler (Yemek yeme alışkanlıkları ve reklamlar)
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Dersin ayrıntılı kaynakçası dağıtılacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller Gazete, dergi, televizyon haberleri ve şovları, reklamlar, diziler, filmler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek. X
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek. X
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak X
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek. X
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek. X
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest