Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 474 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Basın Fotoğrafçılığı ve Belgesel Fotoğraf
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 474
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, basın ve belgesel fotoğraf uygulamalarının gelişimi hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Bunu yaparken, bu disiplinlerin tarihi ve kültürel geçmişine odaklanmanın yanı sıra, günümüz iş ve görüşlerini de inceler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir fotoğrafı daha güçlü kılan nitelikleri analiz edebileceklerdir.
  • Basın ve belgesel fotoğraftaki güncel yaklaşımları ve çabaları tanımlayabileceklerdir.
  • Basın ve belegesel fotoğrafın; medya, sanat, siyaset, kültür ve reklam gibi alanlarla olan ilişkisini kurabilecektir.
  • Politik ve kültürel gelişmelerin fotoğrafla olan ilişkilerini ve onun üzerine olan etkilerini öğrenecektir.
  • Bugünün basın fotoğrafçılığındaki görsel dili analiz etme becerisine sahip olacaktır.
  • Yapılan uygulamalarla, edindikleri bilgileri deneyimleme becerisine sahip olacaktır.
Ders Tanımı Bu derste basın ve belgesel fotoğrafın; teknik, etik ve kuram gibi unsurları ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Basın Fotoğrafının Kısa Tarihi
3 “What’s in a photograph?” sorusu Lütfen en güçlü ve özel olduğunu düşündüğünüz herhangi bir fotoğrafı getiriniz. – The Ontology of the Photographic Image - André Bazin
4 Fotomuhabirlik - I War Photographer (97 dk) gösterimi ve Deeds of War and Inferno kitapları
5 Fotomuhabirlik - II Photojournalism and Tabloid Press - Karin E. Becker
6 Belgesel - I Moments in History - Charlotte Cotton
7 Belgesel - II The FSA Collection of Photographs - Roy Emerson Stryker ve The Postmodern View - Mary Warner Marien
8 Foto-hikaye ve Araştırma (Feature) Country Doctor by Eugene W. Smith ve Alec Soth’un projeleri
9 Etik Ethics - Kenneth Kobré – Örnek proje önerileri bu hafta verilecektir.
10 Belgesel Fotoğraf’ı Sergilemek The Photographer’s Eye - John Szarkowski
11 Photography Ajansları: Magnum, VII, Panos and Getty Images Proje önerileri bu hafta teslim edilmelidir.
12 Fotoğraf İşleme veTemel Işık Bilgisi Atölye gerçekleştirilecektir. (İhtiyaç olduğu takdirde haftasonu ek atölye koyulabilir)
13 Projelerle İlgili Öğrenci Toplantıları
14 Film Gösterimi Somewhere to Disappear (56 dk)
15 Ziyaretçi konuşmacı Atölye ve konuşma. Derse tam katılım zorunludur.
16 Sınıf sunumları ve tartışma Derse tam katılım zorunludur. Dışarıdan gelecek jüri üyesi(leri) de projelerinizi notlandıracaktır.

 

Ders Kitabı Photojournalism: The Professional Approach – Kenneth Kobré• Photography – David Bate• The Photography Reader – Liz Wells• Photography: A Cultural History – M. W. Marien• The Nature of Photographs – Stephen Shore *** İlgili makale ve materyaller gerekli olduğunda sağlanacaktır ***.
Önerilen Okumalar/Materyaller Gerekli olduğunda belgesel veya kurmaca filmler gösterilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
3
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5,
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
3
3
Ödev
3
16
48
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
131

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.