MCS 474 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Basın Fotoğrafçılığı ve Belgesel Fotoğraf
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 474
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, basın ve belgesel fotoğraf uygulamalarının gelişimi hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Bunu yaparken, bu disiplinlerin tarihi ve kültürel geçmişine odaklanmanın yanı sıra, günümüz iş ve görüşlerini de inceler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir fotoğrafı daha güçlü kılan nitelikleri analiz edebileceklerdir.
  • Basın ve belgesel fotoğraftaki güncel yaklaşımları ve çabaları tanımlayabileceklerdir.
  • Basın ve belegesel fotoğrafın; medya, sanat, siyaset, kültür ve reklam gibi alanlarla olan ilişkisini kurabilecektir.
  • Politik ve kültürel gelişmelerin fotoğrafla olan ilişkilerini ve onun üzerine olan etkilerini öğrenecektir.
  • Bugünün basın fotoğrafçılığındaki görsel dili analiz etme becerisine sahip olacaktır.
  • Yapılan uygulamalarla, edindikleri bilgileri deneyimleme becerisine sahip olacaktır.
Ders Tanımı Bu derste basın ve belgesel fotoğrafın; teknik, etik ve kuram gibi unsurları ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Basın Fotoğrafının Kısa Tarihi
3 “What’s in a photograph?” sorusu Lütfen en güçlü ve özel olduğunu düşündüğünüz herhangi bir fotoğrafı getiriniz. – The Ontology of the Photographic Image - André Bazin
4 Fotomuhabirlik - I War Photographer (97 dk) gösterimi ve Deeds of War and Inferno kitapları
5 Fotomuhabirlik - II Photojournalism and Tabloid Press - Karin E. Becker
6 Belgesel - I Moments in History - Charlotte Cotton
7 Belgesel - II The FSA Collection of Photographs - Roy Emerson Stryker ve The Postmodern View - Mary Warner Marien
8 Foto-hikaye ve Araştırma (Feature) Country Doctor by Eugene W. Smith ve Alec Soth’un projeleri
9 Etik Ethics - Kenneth Kobré – Örnek proje önerileri bu hafta verilecektir.
10 Belgesel Fotoğraf’ı Sergilemek The Photographer’s Eye - John Szarkowski
11 Photography Ajansları: Magnum, VII, Panos and Getty Images Proje önerileri bu hafta teslim edilmelidir.
12 Fotoğraf İşleme veTemel Işık Bilgisi Atölye gerçekleştirilecektir. (İhtiyaç olduğu takdirde haftasonu ek atölye koyulabilir)
13 Projelerle İlgili Öğrenci Toplantıları
14 Film Gösterimi Somewhere to Disappear (56 dk)
15 Ziyaretçi konuşmacı Atölye ve konuşma. Derse tam katılım zorunludur.
16 Sınıf sunumları ve tartışma Derse tam katılım zorunludur. Dışarıdan gelecek jüri üyesi(leri) de projelerinizi notlandıracaktır.

 

Dersin Kitabı Photojournalism: The Professional Approach – Kenneth Kobré• Photography – David Bate• The Photography Reader – Liz Wells• Photography: A Cultural History – M. W. Marien• The Nature of Photographs – Stephen Shore *** İlgili makale ve materyaller gerekli olduğunda sağlanacaktır ***.
Önerilen Okumalar/Materyaller Gerekli olduğunda belgesel veya kurmaca filmler gösterilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
3
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5,
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
3
Ödev
3
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
131

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve yorumlayabilmek.
2 Medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olmak. X
3 Medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilmek. X
4 Medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek.
5 Medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışabilmek ve bunlardan yararlanabilmek. X
6 Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirebilmek ve bu analizleri kamuya anlatabilme becerisine sahip olmak
7 İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilmek, irdeleyebilmek ve kullanabilmek.
8 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda etik bir sorumlulukla geliştirmek ve kullanabilmek.
9 Bir yabancı dili kullanarak medya ve iletişim alanındaki yeni teknolojiler, yapım yöntemleri ve medya endüstrileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest