Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Proje Geliştirme ve Yapımcılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 480
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere bir film projesini nasıl geliştirip organize edeceklerini ve gerçekleştirebileceklerini anlatmak ve aynı zamanda maddi kaynak sağlayan kurumlara nasıl başvuracaklarını göstermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Eksiksiz bir film projesi dosyası oluşturabileceklerdir.
  • Film yapım sürecinin başlıca unsurlarını ve gerekliliklerini tarif edebileceklerdir.
  • Bütçe, yapım ve yapımsonrası takvimleri oluşturabileceklerdir.
  • Bir ekip kurup bu ekibin çalışmasını sağlayacaklardır.
  • Film yapım fikirlerini formel ve anlaşılabilir bir dosya haline getirebileceklerdir.
  • Uygun kurumsal kaynakları bulup bunlara başvurabileceklerdir.
Ders Tanımı Ders, proje geliştirme ve film yapımına ilişkin aşağıdaki konuları içerecektir: Yapımöncesi, yapım, yapımsonrası, bütçe planlama, ekip, pazarlama ve dağıtım, finansal kaynak araştırması, proje dosyası hazırlama.
 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Film yapımının temelleri The Complete Film Production Handbook: Chapter 1 “The Production Team and Who Does What” Chapter 25 “Independent Filmmaking”
3 Fikrin ifade edilmesi: Ana tema, öneri ve sinopsis. Gerçek düşük bütçeli uzun metrajlı filmden taslak belgeler
4 Yapım öncesi Bir paragraf ve bir sayfa sinopsis hazırlama (1. ödev) The Complete Film Production Handbook: Chapter 2 “The Production Office” Chapter 4 “From Script to Schedule” The Power Filmmaking Kit: Chapter 2 “Preproduction”
5 Bütçenin hazırlanması ve planlama The Complete Film Production Handbook: Chapter 3 “Basic Accounting” Chapter 4 “From Script to Schedule” The Power Filmmaking Kit: Chapter 3 “Budgeting” Chapter 4 “Scheduling”
6 Ekibin kurulması The Complete Film Production Handbook: Chapter 10 “Deal Memos” Chapter 11 “Unions and Guilds” Chapter 12 “Principal Talent” The Power Filmmaking Kit: Chapter 7 “Auditioning Actors” Chapter 8 “The Crew” Chapter 9 “Unions and Guilds”
7 Yapım aşaması The Complete Film Production Handbook: Chapter 8 “During the Shoot” Chapter 17 “Safety” The Power Filmmaking Kit: Chapter 5 “Insurance”
8 Yapım sonrası Senaryonun ayrıntılandırılması (2. ödev) The Complete Film Production Handbook: Chapter 15 “Clearances and Releases” Chapter 30 “Post Production Overview”
9 Pazarlama ve dağıtım The Complete Film Production Handbook: Chapter 9 “Building Strong Industry Relationships” Chapter 26 “Practical LowBudget Filmmaking” The Power Filmmaking Kit: Chapter 23 “Distribution”
10 Kurumlar
11 Sponsorluk
12 Proje dosyasının hazırlanması I Bütçenin hazırlanması ve planlama (3. ödev)
13 Proje dosyasının hazırlanması II
14 Profesyonel proje sunum simülasyonu I Proje dosyasının teslim edilmesi ve sunumu (Dönem sonu projesi)
15 Profesyonel proje sunum simülasyonu II
16 Dönemin genel değerlendirmesi

 

Ders Kitabı Eve Light Honthaner, The Complete Film Production Handbook, USA: 2001. Robert Latham Brown, Planning the LowBudget Film, Chalk Hill Books, 2006. Barry Hampe, Making Documentary Films and Videos: A Practical Guide to Planning, Filming, and Editing Documentaries, Holt Paperbacks, 2007. Gerçek projelere ait örnek proje dosyaları.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
5
25
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
0
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
15
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
26
26
Seminer/Çalıştay
5
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.