Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCSB 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yayıncılık Stüdyosu II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCSB 302
Bahar
2
6
5
12

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere radyo, televizyon ve IP tabanlı mecralar için içerik üretimi, program yapımı, yayın yönetimi ve yayıncılık konularındaki temel bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel işitsel içerik üretimi için gerekli temel teknik bilgilere sahip olacaktır
  • Çekim/kayıt, kurgu, yayın iş-akışlarını yürütebilecektir
  • Çok-kameralı-çekim/stüdyo koşullarında çalışabilecektir
  • Program üretiminin farklı aşamalarında çalışabilecektir
  • Program ve yayın formatlarını tanıyabilecektir
  • Program fikri geliştirip uygulayabilecektir
  • Ekip olarak ve stres altında çalışmayı başarabilecektir
Ders Tanımı Bu ders, Yayıncılık Uzmanlık Alanı’nı seçen öğrencilerin temel stüdyo dersidir. Ders kapsamında program yapımından yayın yönetimine yayıncılıkla ilgili tüm süreçler kapsanacaktır. Bu nedenle prodüksiyona yönelik yaratıcı ve teknik bilgilerin yanı sıra, yayıncılık endüstrisi, yasal düzenlemeler, yayın teknolojileri de ders kapsamında ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin ve stüdyo uygulamasının tanıtımı
2 Yapım toplantıları/Yayın toplantısı /Stüdyo çalışması
3 Program yapımı / Yayın yönetimi / İleri kurgu teknikleri
4 Yeni teknolojiler, internet ve yayıncılık / Stream ve IPTV
5 Saha çalışması / Uzak stüdyo uygulaması
6 Global yayıncılık endüstrisi / Çoklu-kameralı stüdyo uygulaması
7 Türkiye'de yayıncılık endüstrisi / Stüdyo uygulaması / Yayın Yönetimi
8 Stüdyo ışıklandırması / Yaratıcı teknikler
9 Yayın tasarımı / Çoklu-kameralı stüdyo uygulaması
10 Çoklu-kameralı stüdyo uygulaması
11 Yapım toplantıları / Yayın toplantısı / Program yapımı / Canlı Yayın yönetim
12 Yapım toplantıları / Yayın toplantısı / Program yapımı / Canlı Yayın yönetim
13 Yapım toplantıları / Yayın toplantısı / Program yapımı / Canlı Yayın yönetim
14 Yapım toplantıları / Yayın toplantısı / Program yapımı / Canlı Yayın yönetim
15 Sunumlar ve dönem sonu değerlendirmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili okumalar dönemin başında öğrencilere duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
96
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
8
112
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
10
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
5
8
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
320

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.