Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCSR 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Araştırma ve Yönetim Stüdyosu II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCSR 302
Bahar
2
6
5
12

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin felsefe alanının temel düşünürleri ile tanışmaları ve bu düşünürlerin fikirlerini iletişim çalışmaları çerçevesinde değerlendirmeleridir. İnterdisipliner bir alan olan iletişim çalışmalarının, felsefe alanının belirli düşünürlerinden nasıl beslendiğini tartışabilmeleridir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenciler, modern felsefe alanındaki temel düşünürlerin fikirlerini tartışabileceklerdir.
  • Bu düşünürlerin argümanlarını bir disiplin olarak iletişim çalışmaları çerçevesinde değerlendirebileceklerdir.
  • Medya metinleri çözümlemelerinde felsefi düşünceleri uygulamaya sokabileceklerdir.
  • Medya metinleri çözümlemelerinde eleştirel bir yaklaşım benimseyeceklerdir.
  • Modernist ve Postmodernist düşünce akımlarını belirli bir medya metni üzerinde uygulayabilecek ve bunu ödev formatında yazıya dökebileceklerdir.
  • Medya metinleri çözümlemelerinde eleştirel bir yaklaşım benimseyeceklerdir.
Ders Tanımı Dersin okumaları dersi veren öğretim elemanı tarafından temin edilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Modernist düşünürler üzerine okumalar I
3 Araştırma projesi hakkında tartışma ve literatür taraması
4 Modernist düşünürler üzerine okumalar II
5 Araştırma projesi ve metodoloji üzerine tartışma
6 Araştırma projesinin sunumu ve teslimi
7 Modernist düşünürler üzerine okumalar III
8 Araştırma projesi konusunun saptanması
9 Literatür taraması ve metodoloji tartışması
10 Postmodernist düşünürler üzerine okumalar I
11 Araştırma projesi ile ilgili tartışma
12 Postmodernist düşünürler üzerine okumalar II
13 Araştırma projesi ile ilgili ilk sunum
14 Postmodern düşünürler üzerine okumalar III
15 Araştırma projesinin teslimi
16 Projenin sunumu ve tartışılması

 

Ders Kitabı Ön hazırlık bölümünde belirtilen okumalar.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
20
Proje
1
60
Seminer/Çalıştay
2
20
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
34
102
Proje
1
84
84
Seminer/Çalıştay
2
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
218

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.