Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCSR 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Araştırma ve Yönetim Bitirme Projesi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCSR 498
Bahar
2
4
4
8

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin kariyer planları yapmalarına ve bu amaç için kullanabilecekleri bir portföy oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Öğrenciler projelerini akademik ve profesyonel ilgi alanlarına göre şekillendireceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • araştırma ve yönetim alanlarında çalışmayı hedefleyen öğrenciler iş başvurularında kullanabilecekleri bir portfolyo oluşturacaklardır.
  • akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler yazılı çalışmalar ile araştırma yapacakları alanları pekiştireceklerdir.
  • mezuniyetten sonra ne tür bir kariyer istediklerine dair düşüncelerini netleştireceklerdir.
  • proje oluşturma ve sunum becerilerini geliştireceklerdir.
  • düşünme-planlama aşamasından başlamak suretiyle, bir proje üretim aşamasının bütün sorumluluğunu üstleneceklerdir.
Ders Tanımı Her öğrenci bir ana bir de yardımcı proje üzerinde çalışacaktır. Öğrenciler çalışmaları ile ilgili geribildirimleri haftalık birebir görüşmeler ile edineceklerdir. Seçtikleri alana göre öğrencilerin fakülte dersleri arasından destekleyici dersler almaları önerilir. Tamamlanmış projeler öğrenciler tarafından sunulacaktır, ve bu sunumlar tüm fakülte mensuplarına, öğrencilere ve profesyonellere açık olacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bitirme projesi çalışmasının nasıl yürütüleceği hakkında açıklamalar
2 Proje konularının / Fikir önerilerinin tartışılması
3 Proje konularının / Fikir önerilerinin tartışılması
4 Proje hakkında yapılan hazırlıkların tartışılması
5 Proje hakkında yapılan hazırlıkların tartışılması
6 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
7 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
8 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
9 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
10 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
11 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
12 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
13 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
14 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
15 Projelerin başlangıcı / Haftalık görüşme
16 Projelerin sunumu ve tartışılması

 

Ders Kitabı

Ders materyalleri öğretim elemanı tarafından temin edilecektir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
2
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
31
62
Proje
2
51
102
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
340

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

X
8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.