Ders İçerikleri - Yeni Medya ve İletişim | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

GEMC 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar ve Toplum
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEMC 203
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, bilişimin sosyal, yasal, psikolojik, etik, siyasi, anayasal ve ekonomik çıkarımları ve teknolojinin topluma etkisinin yanı sıra toplumun yeni teknolojileri nasıl şekillendirdiği, kullandığı ve bunlara nasıl tepki verdiği hakkında bilgi vermektedir. Bu derste, bir bilgisayar bilimcisinin bakış açısı ile pek çok alanda değinilecek tarihsel içeriğin yanı sıra öğrencilerin hem teknolojik toplumun üyeleri hem de bilgisayar ile ilgili alanlarda uzman kişiler olarak karşılaşacağı konulara yer verilmektedir. Dersin başlıca amacı, öğrencilerin ortaya çıkarttıkları ürünlerin çıkarımlarını ve genel olarak bunların topluma nasıl yerleştiğini anlayabilen bilgisayar konusunda uzman kişiler yetiştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknoloji ve pazarlama, yönetim ve hukuk alanlarında da bilgisayar ile ilgili sorunları çözmeye odaklanabilecektir,
  • Bilgisayarların yerleşmiş kurumları ve düzenleri nasıl değiştirdiğini tartışabilecektir,
  • Bilgisayar teknolojisinin risklerini ve problemlerini diğer teknolojiler ile bilgisayar donanımlı olmayan alternatif teknolojiler karşılaştırabilecektir,
  • Teknoloji ile ilgili pek çok konuda tarihi bilgiye sahip olacaktır,
  • Bilgisayar profesyonellerinin günümüzde karşılaştıkları etik problemleri analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, bir bilgisayar bilimcisinin bakış açısı ve pek çok konuda tarihsel içeriğin yanı sıra öğrencilerin hem teknolojik toplumun üyeleri hem de bilgisayar ile ilgili alanlarda uzman kişiler olarak karşılaşacağı konulara yer verilmektedir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknolojideki Değişiklikler ve Gelişmeler Baase Bölüm 1
2 Gizlilik ve Yeni Teknolojiler Baase Bölüm 2
3 Özgürlük Konuşması ve İletişim Ortamını Düzenlemek Baase Bölüm 3
4 Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı İhlali Baase Bölüm 4
5 Özgür Yazılım. Yazılım İcatları İçin Patentler. Baase Bölüm 4
6 Bilgisayar Korsanlığı (Hacking) Nedir? Kimlik Hırsızlığı. Biyometri. Baase Bölüm 5
7 Dijital Eylemler Sınırları Geçince: Ticari Hukuk Baase Bölüm 5
8 Arasınav
9 Tele-çalışma. Çalışanların İletişimi ve İzlenmesi Baase Bölüm 6
10 Bilgisayar, Teknoloji ve Yaşam Kalitesinin “Neo-Luddite” Görüşleri Baase Bölüm 7
11 Akıllı Makineler ve Çok Daha Akıllı İnsanlar. İnsan Irkının Sonu mu? Baase Bölüm 7
12 Bilgisayar Sistemlerindeki Yanlışlar ve Hatalar. İnsana mı yoksa Bilgisayara mı Güvenmeliyiz? Baase Bölüm 8
13 Profesyonel Etik ve Sorumluluklar Baase Bölüm 9
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

A Gift of Fire: Social, Legal, and Ethical Issues for Computing Technology, 4/E, Sarah Baase, Prentice Hall, 2013, ISBN-10: 0132492679, ISBN-13: 9780132492676

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ders sunumları ve Test soruları bankası yayıncının sitesinde var ve temin edilecek.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
4
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
13
13
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.