Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 260 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya Yapım I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 260
Güz
2
1
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere görsel-işitsel ve baskıya dayalı medya içerikleri üretmeyi, ayrıca bu içeriğin çevrimiçi platformlar üzerinden yayınlanmasını sağlayan temel teknikleri tanıtmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çoklu ortam çıktılarını belirli bir amaca hizmet edecek şekilde kombine edebilecektir.
  • Bir fikri, yazılım ve donanım kullanarak uygulamaya geçirebilecektir.
  • Bir web sitesini meydana getiren temel bileşenleri tanımlayabilecektir.
  • Ses kaydı, video, metin, fotoğraf ve sayfa tasarımı konularında temel üretim süreçlerini takip edebilecektir.
  • Çoklu ortam yayıncılığıyla ilgili terminolojiyi kullanabileceklerdir
  • • Temel tasarım öğelerini/araçlarını tanıyacak ve bu araçları kullanarak örnekler üretebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, görsel-işitsel ve baskıya dayalı medya yapım süreçlerinin temel basamaklarını, güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak işlenmesi ile çıktıların web ortamında yönetilmesini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları teorik ve uygulamalı bilgilerin laboratuvar ortamında bilgisayar yazılımları kullanılarak web içeriklerine dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Ders, işyükü ve değerlendirme kriterleri hakkında bilgilendirme.
2 Çoklu ortamın temel bileşenleri: Ses, Video, Grafik ve Tipografi Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
3 Piksel tabanlı tasarım ve uygulamalara giriş. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
4 Piksel tabanlı uygulamalarla fotoğraf işleme ve düzenleme. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
5 Piksel tabanlı uygulamalarla proje geliştirme. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
6 UYGULAMA (%25) Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book
7 Vektör tabanlı tasarım ve uygulamalara giriş. Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book
8 Vektör tabanlı grafik tasarımı ve uyarlaması. Adobe Illustrator CS6 Classroom in a Book
9 Vektör tabanlı uygulamalarla ürün geliştirme. Adobe InDesign CS6 Classroom in a Book
10 UYGULAMA (%25) Adobe InDesign CS6 Classroom in a Book
11 Web'in temelleri, Wordpress siteleri, Wordpress'te çoklu ortam
12 Çevrimiçi içerik üretimi ve yönetimi (YouTube, Soundcloud, Flickr)
13 Kişisel web sitelerinin oluşturulması ve içeriklerin eklenmesi. (Stüdyo çalışması)
14 Dönem sonu projelerinin teslimi.
15 Dersin gözden geçirilmesi.
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Örnek web siteleri, basılı ve dijital yayınlar, sayfa tasarımları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
50
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
9
18
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
24
24
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

X
5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

X
7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.