Ders İçerikleri | İzmir Ekonomi Üniversitesi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya ve İletişim

MCS 414 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radyoda İleri Program Yapımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MCS 414
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencileri ileri radyo kaydı ve ses yapımı kural ve teknikleriyle tanıştırmak, çeşitli radyo türleri ve ses yapımını araştrmak, yaratmak ve analiz etmek. Bu dersin alınmasından önce MCS 413 Radyo Yapım dersinin başarıyla tamamlanması önemle tavsiye edilir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyo program yapımının ana kurallarını anlamak ve uygulamak ve Radyo program yapımında orjinal fikirler geliştirerek, dönem sonunda gelişmiş ve kapsamlı ürünler yaratmak.
  • Gelişmiş kalitede radyo drama program kaydı oluşturmak.
  • Gelişmiş kalitede radyo belgesel program kaydı oluşturmak.
  • Haftalık dramatik radyo yapım grubuna katkıda bulunmak.
  • Bir çok radyo ve işitsel türü tartışmak ve eşleştirmek.
  • Radyo ve stüdyo alanında profesyonel anlamda çeşitli alanlarda çalışabilecek kapasite ve pozisyonda olmak.
Ders Tanımı Stüdyo pratiği ve işitsel kurgu bu dersin temelini oluşturmaktadır. Öğrenciler yoğun olarak uygulamalı çalışmalarda bulunacaktır. Bu uygulamalar doğru işitsel yapımının özellikleri başlıklı haftalık tartışmaklar çerçevesinde bildirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Mikrofon türleri. Hikaye ve rol seçimleri. 10 haftalık radyo programı planı. S. Alten (1986), Audio in Media, pp. 102-150.
3 Planın metne dökümü, müzik, ses efektleri, jingle ve promolar Crook p. 3-11
4 Radyo piyesinin kaydına başlanması. Bu süreç 14. Haftaya kadar devam eder %30 Crook p. 12-15
5 Radyoda belgesel McLeish (2005), Radio Production, pp.264-275. Biewen p.
6 Belgesellerin planlanması, çekim öncesi S. Alten (1986), Audio in Media, pp.264-290. Biewen p.
7 Remotes McLeish (2005), Radio Production, pp.204-212
8 Dosyaların ve 1. vizelerin sunumu ve kritiği %30
9 Radyoda konuşma S. Alten (1986), Audio in Media, pp.292-308. McLeish (2005), Radio Production, pp.115-127.
10 Radyoda drama McLeish (2005), Radio Production, pp.242-251. Crook 21-30
11 Ses efektlerinin kaydı S. Alten (1986), Audio in Media, pp.417-422.
12 Dramanın kaydı S. Alten (1986), Audio in Media, pp.309-315. Crook p. 30-37
13 Dramanın yapım sonrası McLeish (2005), Radio Production, pp.252-263. Ahiska pp.159-182
14 Dosyaların ve Final projelerinin sunumu ve kritiği %30 McLeish (2005), Radio Production, pp.252-263.
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Ders anlatımı ve PowerPoint sunumları yöntemiyle işlenecektir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
10
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Yeni medya ve iletişim alanına temel oluşturan kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve yorumlar.  

X
2

Yeni medya ve iletişim alanındaki yapılar, aktörler ve bu alanda rol oynayan diğer etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla tartışır.  

X
3

Yeni medya üretim süreçlerinde kullanılan teknik donanım ve yazılımlarla ilgili temel bilgilere ve kullanım becerilerine sahip olur. 

X
4

İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilir, irdeleyebilir ve kullanabilir.  

5

Yeni medya ve iletişim alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır. 

X
6

Yeni medya ve iletişim alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.  

7

Ulusal, bölgesel ve küresel konular hakkında araştırmalara dayalı analizler geliştirir ve bu analizleri kamuya anlatabilir.

8

Yeni medya ve iletişim alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel kuram, kavram ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla tartışır ve bunlardan yararlanır.

9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirir ve kullanır.

X
10

Yeni medya ve iletişim alanında yaptığı çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerlere sahip olur. 

X
11

Bir yabancı dili kullanarak yeni medya ve iletişim alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.